Kalp Hastalıkları - Sağlık Kenti Blog - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Kalp Hastalıkları
Kalp Hastalıkları
Günümüzde kalp hastalıklarının görülme yaşları 20-30’lu yaşlara dek inmiştir ve kalp krizi/ani kardiyak ölümler en sık ölüm sebepleri arasında yer almaktadır. Kalp krizinde kritik süreç kalp kasının kanlanmasını sağlayan ve koroner damarlar adı verilen damarların tıkanmasıdır. Koroner damarda kısmi bir tıkanıklık iskemi denen zorlanmaya yol açarken daha ileri düzeydeki tıkanıklıklar infarkt denen hücre ölümüyle sonuçlanmaktadır. Kriz sonrası doku ölümü meydana geldiyse bu geri dönüşümsüz bir olaydır ve düzenlenecek tedavilerden fayda görmek mümkün olamamaktadır. Ancak kriz geçirilen kalp alanında hala yaşamakta olan canlı hücreler mevcutsa bu hücrelerin tedaviden fayda görmesi olanak dahilinde olacaktır. Kriz sonrasında hastanın temiz kanı vücuda pompalayan sol karıncık faaliyetleri de etkilenmektedir. Pompa gücünü niteleyen EF (ejeksiyon fraksiyonu) değerleri düşmekte, duvar hareketleri ve kasılma işlevleri de bozulmaktadır.
Yayım Tarihi : 16 Ocak 2013 | Kategori : Sağlık Haberleri

Nükleer tıp bölümünde uygulanan kalp sintigrafileri 2 çeşittir:

1. Myokard perfüzyon SPECT: Kalp kasının kanlanması ve dolayısıyla kanlanmayı sağlayan koroner damarların durumu değerlendirilir.


2. Myokard perfüzyon gated SPECT: Kalbin pompa gücünü (EF değerini), duvar hareketlerini ve kasılma işlevlerini değerlendirmemizi sağlar.


Kalp Sintigrafisi
Kalp sintigrafisi, kalp hastalıklarının tanısında kullanılan ileri düzey bir tetkiktir. Kalp sintigrafisi aşağıdaki hastalıkların tanı ve takibinde kullanılmaktadır:

1. Göğüs ağrısı olan ancak yapılan tetkiklerinden kalp kaynaklı ağrı tanısı netleşemeyen hastalarda,


2. Göğüs ağrısı olmasa bile yapılan kalp tetkiklerinde kalp hastalığı şüphesi bulunan hastalarda,


3. Şikayeti ve tetkiklerinde bozukluk olmasa dahi risk faktörleri yüksek olan hastalarda,


4. Kalp krizi geçirmiş hastalarda gelecek dönemdeki beklenen riskleri öngörmek ve tedavinin düzenlenmesinde,


5. Kalp damarlarına balon, stent veya by-pass girişimi planlanan hastaların, bu tedavilerden fayda görüp görmeyeceğinin saptanması ve dolayısıyla gereksiz girişimlerin önüne geçilmesinde,


6. Kalp damarlarına balon, stent veya by-pass uygulanmış hastaların girişim sonrası değerlendirilmesinde,


7. Herhangi bir operasyon nedeniyle genel anestezi alacak kalp hastalarının, anestezi yükünü kaldırıp kaldıramayacağının belirlenmesinde,


8. Diyabetik-şeker hastalığı olanlarda kalp hastalığının tesbitinde tarama testi olarak.


Kalp sintigrafisi nasıl çekilir?
Kalp sintigrafisi 2 basamaklı ve tüm gününüzü ayırmanız gereken bir tetkiktir. Temel prensip kalbinizi yorduktan sonra (stres görüntülemesi) ve istirahat halinde iken iki kez görüntülemek ve bu iki görüntüyü birbiri ile kıyaslamaktır. Stres görüntülemesi için doktorunuz ya koşu bandı üzerinde egzersiz yaptıracak veya koşamayacak hastalar için bu etkiyi ilaçla yaratacaktır. İlaç verildikten sonraki bekleme süresi boyunca, nükleer tıp hastaları için özel olarak ayrılan bekleme odasında beklemeniz ve yine bu grup hastalar için ayrılmış olan tuvaleti kullanmanız gereklidir. Bazı özel hastalık gruplarında farklı çekim protokolleri uygulanması gerekebilir.


Kalp sintigrafisi neyi gösterir?
Myokard perfüzyon sintigrafisi, kalp kasının kanlanmasını ve dolaylı yoldan kalp damarlarında (koroner damarlar) tıkanıklık olup olmadığını gösterir. Myokard perfüzyon gated SPECT ile ise kalbin kanı pompalama gücü ve duvar hareketleri de değerlendirilebilir.