Baş Ağrısı Merkezi - Sağlık Kenti Blog - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Baş Ağrısı Merkezi
Baş Ağrısı Merkezi
İnsan yaşamının önemli bir parçası olan ağrıların bazıları sadece bir semptom değil, başlı başına hastalık olarak kabul ediliyor. Hayat standardını düşüren kronik ağrılar bu grupta değerlendiriliyor. Pek çok farklı nedenden kaynaklanan ağrılara her disiplin kendi bakış açısıyla yaklaşıyor ve tedavi modelleri uyguluyor. Ama bazı durumlarda tek basına karar vermek problemi çözmeye yetmiyor, farklı bakış açılarına ihtiyaç duyulabiliyor. Sonuç olarak ağrı tedavisinde multidisipliner bir yaklaşıma gerek olduğu ve hastaya daha fazla yarar sağlamak için tüm disiplinlerin ortak hareket etmesi gerektiği kabul ediliyor.
Yayım Tarihi : 21 Aralık 2017 | Kategori : Sağlık Haberleri

Hayatı tehdit etmeyen bir durumun olduğu kronik bas ağrılarının kişinin yasam kalitesini çok düşürdüğü, bunların da çok ciddi sorun yarattığı muhakkak. Bunların çoğu zaten birinci basamakta çözülmektedir ama bir kısmı çözülememektedir. Bunların da ikinci basamak olarak nörologlara ulaşmaları önem taşımaktadır. Burada da tam çözülemeyen kronik ve zor vakalarda bas ağrısı polikliniğinde görülmeleri, orada çare bulunmaya çalışılması önem taşımaktadır. Dolayısıyla bas ağrısı poliklinikleri çok önemlidir. Bas ağrısı probleminin çözülmesi hem toplumsal açıdan hem de bireysel açıdan gereklidir. Bireysel açıdan bakarsak, kişi hem çok acı çekiyor, hem de özel ve sosyal yaşamları etkileniyor. Bu durum ciddi şekilde hem sağlık giderlerinin yükselmesine yol açıyor, hem de doğrudan sağlık giderleri yanında dolaylı olarak işgücü kaybından kaynaklanan ciddi kayıplara yol açıyor. Dolayısıyla bas ağrısını ne kadar çok tanır ve tedavi edebilirseniz, hem kişiye hem de topluma yardımcı olabilirsiniz.


Kent Hastanesi, ağrı tedavisinde multidisipliner yaklaşımın gerekliliği inancıyla yola çıkarak oluşturulan “Multidisipliner Ağrı Ekibi” ile ağrıya bu bakış açısıyla yaklaşıyor.


Farklı ağrıların ve vakaların değerlendirildiği ağrı ekibi içindeki çalışmalar, hekimler için de ağrıyı farklı yönlerinden görmelerini sağladığı için ayrı bir deneyim oluyor. Ekip içerisinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi uzmanları ve uzman psikolog bulunuyor. Ancak, gerektiğinde diğer hekimlerden de (ortopedi, beyin cerrahisi, KBB, diş hekimliği) görüş alınabiliyor.