10 Soruda Gamma Knife - Sağlık Kenti Blog - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
10 Soruda Gamma Knife
10 Soruda Gamma Knife
Gamma Knife tedavisi, beyin tümörlerinde, beyin damarsal bozukluklarında, trigeminal nevralji gibi beyin sinirlerinden kaynaklı yüz ağrılarında, tremor (el titremesi), Parkinson gibi bazı hareket bozukluğu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir radyoretapi tedavisidir.
Yayım Tarihi : 17 Eylül 2020 | Kategori : Sağlık Haberleri

Gamma Knife tedavisi nedir?

Gamma Knife tedavisi, beyin tümörlerinde, beyin damarsal bozukluklarında, trigeminal nevralji gibi beyin sinirlerinden kaynaklı yüz ağrılarında, tremor (el titremesi), Parkinson gibi bazı hareket bozukluğu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir radyoretapi tedavisidir.

Gamma Knife tedavisi nasıl uygulanır?

Gamma Knife tedavisine, hastanın basına bir metal çerçeve takılarak başlanır. Metal çerçeve takıldıktan sonra yapılan MR tetkiki üzerinde tedavi planlanması yapılır. Planlama sonrasında hasta Gamma Knife tedavisine alınır. Ortalama 30-40 dakika süren tedavi sonrasında hastalar aynı gün taburcu edilir.

Hastalar bu tedavi sırasında ağrı duyarlar mı?

Hastalar metal çerçevenin takılmasından önce yapılan lokal anestezik iğnenin sızısı dışında bir ağrı hissetmezler. Özellikle tedavi sırasında bir ağrı duymazlar.

Bu tedavinin yan etkisi var mıdır?

Gamma Knife tedavisi sırasında kullanılan metal çerçeve sayesinde ısın demetleri, hastalıklı dokuya odaklanarak sadece tümör dokusuna zarar verirler. Tek basına gelen ısın demetleri normal dokulara zarar vermez. Odaklandıkları tümör veya damarsal dokuda harabiyet yaratarak etki gösterirler. Bu sebeple yan etki neredeyse görülmez. Fakat tümör dokusunun yerleşimine göre bazı bölgelerde yüzde 1-2 oranında etkilenme görülse de bunlar geçicidir.

Gamma Knife tüm beyin tümörlerinde uygulanır mı?

Gamma Knife tedavisi ilk yıllarda beynin menengiom, nörinom gibi iyi huylu tümörlerinde kullanılmasına rağmen yapılan çalışmalar ve tedaviler göstermiştir ki; beynin iyi huylu ve kötü huylu birçok tümöründe günümüzde ameliyata gerek olmadan bu tümörler Gamma Knife tedavisi ile kontrol edilebilmektedir.

Gamma Knife tedavisi beyin tümörleri tedavisinde ameliyata alternatif bir yöntem midir?

Gamma Knife tedavisinin etkili olabilmesi için beyin tümörlerinin hacimleri önemlidir. Yüksek hacimli tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile verilen radyasyon dozu artacağı için yan etki görülme riski artmaktadır. Bu sebeple hacmi 10 cc altında veya çapı 3 cm altında olan tümörler için Gamma Knife ameliyata alternetif olabilir. Daha büyük tümörlerde öncelik, cerrahi ile tümörün çıkarılmasıdır.

Ameliyat ile çıkarılamayan tümörlerde Gamma Knife tedavisi uygulanabilir mi?

Bazı durumlarda hastanın hayatını riske etmemek için ameliyatla tümörlerin tamamı çıkarılamaz, bu ameliyat sonrası kalıntı tümörlerde Gamma Knife tedavisi uygulanabilir.

Kent Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Gamma Knife tedavisi ne zaman başladı?

İzmir’de 13 Şubat 2019 tarihinde ilk Gamma Knife tedavisi yapıldı. Başlangıçtan bu yana 100’den fazla hasta başarı ile tedavi edildi.

Merkezinizde su ana kadar tedavi edilen hastalıklardan örnekler verebilir misiniz?

Menengiom, akustik nörinom, hipofiz adenomu, glomus jugulare, nöroendokrin tümör gibi iyi huylu tümörler. Beyin metastazları, yüksek dereceleri glial tümörler gibi kötü huylu tümörler. AVM, kavernom gibi damarsal patolojiler ve trigeminal nevralji gibi yüzün ağrılı hastalığında Gamma Knife tedavileri Kent Onkoloji Merkezi’nde başarı ile uygulandı.

Gamma Knife tedavisinde SGK anlaşması var mı?

Kent Onkoloji Merkezi’nde hizmete sunulan Gamma Knife cihazı sayesinde hastalar bu tedaviye hem daha kolay hem de SGK ile yapılan anlaşmayla ek ücret ödemeden ulaşma