Meme Kitlelerinde DTM Etkinliği - Sağlık Kenti Blog - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Meme Kitlelerinde DTM Etkinliği
Meme Kitlelerinde DTM Etkinliği
Meme muayenesinde en değerli ve etkili incelemeler altın standart olarak, doktor muayenesi, ultrason ve DTM’dir.
Yayım Tarihi : 07 Ekim 2020 | Kategori : Sağlık Haberleri

Doğru tanı konulmasını kolaylaştıran bu yöntemle hasta hem zamandan kazanmakta hem de ağır psikolojik baskıdan kurtulmaktadır.

Günümüzde meme kanseri tanısını koyma doktorları en çok zorlayan konulardan birisi olmaya devam ediyor. Dijital Tomosentez Mamografi (DTM) bugün için meme kanseri tanısında altın standart olma yolunda ilerlemektedir. Mamografik çekimin teknik olarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu görüntüye çevrilmesi, meme kanserinin tanısı konusunda çok yardımcı olmaktadır. Tomosentez yardımıyla bilgisayar ortamında ince kesit ve 3D olarak elde edilen görüntüler, üst üste binen dokuları ayrıştırarak, maskelenen kitleleri ortaya çıkarmaktadır. Yapılan geniş kapsamlı karsılaştırılmalı çalışmalarda bilhassa 40-49 yas arası kadınlarda DTM’nin etkinliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Meme dokusunun daha yoğun olduğu bu yas grubunda standart 2 boyutlu dijital mamografiye oranla kanserli kitleyi tanımakta yüzde 2 oranında daha belirleyici olduğu gözlenmiştir. Tanı konusunda doktoru en fazla zorlayan unsurlardan biri olan yanlış pozitiflik ise bu yöntemle yüzde 15 gibi önemli bir oranda azalma göstermiştir. Iri ve yüksek yoğunluktaki memelerde kanserli kitlenin normal dokunun içinde saklanma riski de, doğru tanı konulmasını zorlaştırmakta ve hastaların sık sık geri çağrılmasına yol açmaktadır. 2014 yılında yayımlanmış 454 bin hasta üzerinde yapılmış bir araştırmada (Friedewald ve arkadasları) tümü 2 boyutlu ve DTM tekniğiyle değerlendirilmiştir. Sonuçta incelemeye DTM eklendiğinde kanser yakalama oranı tüm yas gruplarında yüzde 29 oranında artış göstermiş, yine bu kanserlerden yüzde 41’inin patolojik incelemede invazif tip olduğu saptanmıştır.