Aklın Oyunu: Satranç - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Aklın Oyunu: Satranç

Aklın Oyunu: Satranç
Satranç gibi beyine meydan okuyan oyunlar, beyindeki nöron hücrelerinden sinyaller gönderen dendritlerin büyümesini harekete geçirir.

Peki Satranç Oynamanın Bireye ve Bireyin Sağlığına Nasıl Bir Etkisi Var? 

 

Beyin Büyümesini Destekler: Satranç gibi beyine meydan okuyan oyunlar, beyindeki nöron hücrelerinden sinyaller gönderen dendritlerin büyümesini harekete geçirir. Daha fazla dendrit ile beyindeki sinirsel aktarımı ve bilgi iletişimi gelişir/hızlanır. Bu işlemi bir ağaca ve onun yapraklarına benzetebiliriz. Bilgi akışını ileten dendritlerin ağaç benzeri dalları diğer nöronlarla iletişim kuran sinyalleri ateşler bu da beynin hızlı, efektif ve optimal bir durumda çalışmasını sağlar.

 

Beyin Her İki Tarafı Da Egzersiz Yapıyor:  Satranç oyuncularından belirli satranç pozisyonları ve hamlelerin oynanması istediğinde beynin sol ve sağ olmak üzere iki tarafı da son derece aktif hale geldi. Basit hamlelere tepki süreleri aynı olsa da uzmanlar satranç pozisyonu sorularına daha hızlı yanıt vermek için beyinlerinin her iki tarafını kullanıyorlardı.

 

Zekanızı Yükseltir: Satranç oynadığımız için mi akıllı oluruz yoksa akıllı olduğumuz için mi satranç oynarız? Bilimsel araştırmalar satrancın bireyin yükselttiğini gösteriyor. Örneğin; Venezüella’da yapılan ve 4000 öğrencinin katıldığı araştırmada hem erkek hem de kız çocuklarının IQ puanlarında ve kavramsal algılama yetilerinde önemli gelişmeler gözlendi.

 

Alzheimer Düşmanı: Yaş alırken (yaşlanma kelimesini sevmiyoruz) fiziksel egzersizlere ihtiyacımız olduğu gibi, beyine de özel egzersiz programı uygulamamız sağlıklı düşünme açısından büyük bir gereklilik arz ediyor. İngiltere’de yapılan araştırmada 75 yaşın üzerindeki insanların, satranç  oynayan diğer akranlarından daha fazla demans geliştirdiğini buldu. Uyuşuk bir beyin, beynin kapasitesini azaltacağından “işleyen demir pas tutmaz” deyişi kesinlikle burada geçerlidir.

 

Yaratıcılığınızı Körükler: Satranç oynamanın, özgünlüğünüzün ve farkınızın ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Satranç, oynanılırken beynin her iki tarafını harekete geçirir. Satranç; unutulmaz melodilerin, iç ısıtan satırların, göz kamaştırıcı resimlerin ve hayallerimizi gerçek kılmanın sorumlusu olan beyin sağ tarafını harekete geçirir. Yapılan bir araştırmada hangi etkinliğin yaratıcı düşüncenin gelişmini arttırdığını öğrenmek için 7 ile 9’uncu sınıf öğrencileri takibe alındı. 3 farklı gruba ayrılan öğrenciler üzerinde 32 hafta boyunca testler yapıldı. Satranç oynayanlar, bilgisayar kullananlar ve haftada bir kez spor yapanlar olarak ayrılan öğrencilerin içerisinde, satranç grubu, yaratıcılığın tüm derecelendirmelerinde daha yüksek puan aldı; özgünlük ve fikir üretimi en büyük kazanç alanı oldu.

 

Sorun Çözme Becerilerini Arttırır:  Satranç, dinamik ve binlerce olasılığa sahip olduğu için maç anında hızlı düşünme ve problem çözme yetisi gerektir.  ABD’de 450 adet 5. Sınıf öğrencisi üzerinde yapılan 1992 tarihli araştırmada, satranç oynamayı öğrenen çocukların, bilmeyenlere nazaran standart okul testlerini çok daha hızlı ve başarılı çözdüğü sonucuna ulaşıldı.

 

Planlama ve Öngörmeyi Öğretir: Ergenlik döneminde beyinde en son gelişen yer, insanı insan yapan en büyük etkenlerden biri olan, prefrontal kortekstir. Prefrontal korteks, analitik düşünme, düşünülen olguyu yargılama, planlama ve bireyin öz disiplin alanlarından sorumludur. Satranç oynamak stratejik ve eleştirel düşünmenin gelişimine büyük katkılar sağladığından aynı zamanda prefrontal korteks gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Gençlerin hayatın her alanında daha iyi isabetli ve sağlıklı akıl ile düşünülmüş kararlar almasına yardımcı olduğu gibi belki de onların sorumsuz, riskli bir seçim yapmalarına engel olabilir..

 

Okuma Becerilerini Geliştirir: 1991 yılında yapılan bir araştırmada Dr. Stuart Margulies, satranç programına katılan 53 ilköğretim öğrencisinin okuma performansını incelemiş ve ilçede ve ülke çapında satranç oynamayan öğrencilere kıyasla bunları değerlendirmiştir. Satranç oynamanın okuma performansında artışa neden olduğunun kesin sonuçlarını buldu. Ortalama öğrencilerin ulusal ortalamanın altında test edildiği bir bölgede, oyunu oynayan ilçedeki çocuklar test ettiler.

 

Hafıza Kapasitesini ve Gelişimini Destekler: Hatırlanılması gereken kurallar, önceki hatalardan ders çıkarma ve bir rakibin oyun stilini hatırlamaya çalışırken ihtiyaç duyulan “hatırlama” işlemi nedeniyle satrancın hafızanımı geliştirdiğini biliniyor. İyi satranç oyuncularının sahip olduğu bellek performansı ve hatırlama yetileri oynamayan bireylere göre kat be kat fazladır. ABD’de 6. sınıf öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma, daha önce hiç satranç oynamayan öğrencilerin oynadıktan sonra anılarını ve sözel becerilerini geliştirdiklerini buldu.

 

İnme ya da Sakatlıktan Kurtulmaya Katkı Sunar: Satranç engelli, inme ya da fiziksel olarak zayıflatıcı bir kazaya uğramış bireylerde motor becerilerinin gelişimine büyük katkı sunar. Bu tedavi yöntemi, satranç taşlarının farklı yönlerde (ileri, geri, çapraz ileri hareket, çapraz geriye hareket) hareketini gerektirdiğinden, bu da bir hastanın motor becerilerini geliştirmesine ve gereken zihinsel çabayı göstermesine vesile olur. Bilişsel ve iletişim becerileri geliştiren satranç, hastanın aynı zamanda derince yoğunlaşmasına, sakinleşmesine ve kaygı düzeyinin azaltılmasına yardımcı olur.