Baş Ağrısı Merkezi - Sağlık Rehberi - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Baş Ağrısı Merkezi

Baş Ağrısı Merkezi
Kent Hastanesi, ağrı tedavisinde multidisipliner yaklaşımın gerekliliği inancıyla yola çıkarak oluşturulan “Multidisipliner Ağrı Ekibi” ile ağrıya bu bakış açısıyla yaklaşıyor.

Hayatı tehdit etmeyen bir durumun olduğu kronik baş ağrılarının kişinin yaşam kalitesini çok düşürdüğü, bunların da çok ciddi sorun yarattığı muhakkak. Bunların çoğu zaten birinci basamakta çözülmektedir ama bir kısmı çözülememektedir. Bunların da ikinci basamak olarak nörologlara ulaşmaları önem taşımaktadır. Burada da tam çözülemeyen kronik ve zor vakalarda baş ağrısı polikliniğinde görülmeleri, orada çare bulunmaya çalışılması önem taşımaktadır. Dolayısıyla baş ağrısı poliklinikleri çok önemlidir. Baş ağrısı probleminin çözülmesi hem toplumsal açıdan hem de bireysel açıdan gereklidir. Bireysel açıdan bakarsak, kişi hem çok acı çekiyor, hem de özel ve sosyal yaşamları etkileniyor. Bu durum ciddi şekilde hem sağlık giderlerinin yükselmesine yol açıyor, hem de doğrudan sağlık giderleri yanında dolaylı olarak işgücü kaybından kaynaklanan ciddi kayıplara yol açıyor. Dolayısıyla baş ağrısını ne kadar çok tanır ve tedavi edebilirseniz, hem kişiye hem de topluma yardımcı olabilirsiniz.


Kent Hastanesi, ağrı tedavisinde multidisipliner yaklaşımın gerekliliği inancıyla yola çıkarak oluşturulan “Multidisipliner Ağrı Ekibi” ile ağrıya bu bakış açısıyla yaklaşıyor.


Farklı ağrıların ve vakaların değerlendirildiği ağrı ekibi içindeki çalışmalar, hekimler için de ağrıyı farklı yönlerinden görmelerini sağladığı için ayrı bir deneyim oluyor. Ekip içerisinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi uzmanları ve uzman psikolog bulunuyor. Ancak, gerektiğinde diğer hekimlerden de (ortopedi, beyin cerrahisi, KBB, diş hekimliği) görüş alınabiliyor.

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.