Baş Ağrısına Yaklaşımlar - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Baş Ağrısına Yaklaşımlar

Baş Ağrısına Yaklaşımlar
Bazı ağrıların sadece semptom değil, başlı başına hastalık kabul edildiğini belirten Uzm. Dr. Alper, İzmir Kent Hastanesi’nde 4 ayrı disiplinden uzmanların yer aldığı “Baş ağrısı tanı ve tedavi birimi”ne neden ihtiyaç duyduklarını anlattı.  

Bazı ağrılar sadece semptom değil, başlı başına hastalık

Bazı ağrıların sadece semptom değil, başlı başına hastalık kabul edildiğini belirten Uzm. Dr. Alper, İzmir Kent Hastanesi’nde 4 ayrı disiplinden uzmanların yer aldığı “Baş ağrısı tanı ve tedavi birimi”ne neden ihtiyaç duyduklarını anlattı.  Nörolog Alper, şöyle konuştu:

 

“Altta hayatı tehdit etmeyen bir durumun olduğu kronik baş ağrılarının kişinin yaşam kalitesini çok düşürdüğünü, bunların da çok ciddi sorun yarattığı muhakkak. Bunların çoğu zaten birinci basamakta çözülüyor, ama bir kısmı da çözülemiyor. Bunların da ikinci basamak olarak nörologlara ulaşmaları önem taşıyor. Pek çok farklı nedenden kaynaklanan ağrılara her disiplin kendi bakış açısıyla yaklaşıyor ve tedavi modelleri uyguluyor. Ama bazı durumlarda tek başına karar vermek problemi çözmeye yetmiyor, farklı bakış açılarına gereksinim olabiliyor. Sonuç olarak ağrı tedavisinde multidisipliner bir yaklaşıma gerek olduğu ve hastaya daha fazla yarar sağlamak için tüm disiplinlerin ortak hareket etmesi gerektiği kabul ediliyor. Biz de Kent Hastanesi’nde benimle birlikte Nöroloji Uzmanı Dr. Burak Paköz, Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Hancıoğlu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Atiye Ayral ve Uzman Psikolog Sırma Palademir’in yer aldığı bir multidisipliner ağrı ekibi ile hastalarımıza yardımcı oluyoruz.”

 
Psikolog ve psikiyatristin rolü
Gerilim tipi baş ağrılarının çok önemli bir kısmında psikolojik faktörlerin etkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Baş ağrısı tedavisinde  psikiyatristler ve psikologlar çok önemli bir yer tutuyor.  Ağrı tedavisinde psikiyatrist ve psikolog hasta ile iki farklı nedenle karşı karşıya gelebiliyor. Bunlardan ilki, hastanın organik kökenli rahatsızlıklarla başa çıkmaya çalışırken yaşadığı sorunlar. İkincisi ise, psikolojik nedenlerden dolayı yaşanan baş ağrıları. Nedeni ne olursa olsun, baş ağrısının tedavisinde psikolojik destek hastanın tedaviyi kabullenmesinde ve başarıya ulaşmasında da etkili oluyor.

 

Boyun kaynaklı baş ağrıları, miyofasial ağrılar , fibromiyalji gibi ağrı sendromlarında mutlaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı ile birlikte hastayı değerlendirmek gerekiyor. Neden ortaya konulduktan sonra sebebe yönelik tedavi uygulamaları yapılabilir. Örneğin boyun kaslarındaki aşırı kasılmalara bağlı olarak baş ağrısı ortaya çıkıyorsa kasılan bu noktalara tetik nokta enjeksiyonlar yapılarak ağrı ortadan kaldırılabilir. Ayrıca, baş ağrısı ile uğraşırken, gerektiğinde KBB, göz hastalıkları ve diş hekimlerinden de destek alınmalıdır.”

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.