Cumhuriyetin İlk Kadın Doktoru - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Cumhuriyetin İlk Kadın Doktoru

Cumhuriyetin İlk Kadın Doktoru
Anne sütünün besleyici üstünlüğünü savunan Safiye Ali, anneleri emzirmeye teşvik ederek, eğitimler düzenledi ve uygulanışını takip edecek bir sistem kurdu.

Bütün güçlüklere rağmen eğitimini tamamlamalıydı. Tıp eğitimi sırasında felsefe ve tarih dersleri de alan Safiye Ali bir yandan da Alman doktorların yanında pratik yaptı. Diploma tezini 'Bebeklerde İç Pakimenenjit Kanaması' hakkında yazdı ve 1921’de Bavyera’da, tek Türk olarak girdiği doktorluk sınavında birincilik alarak hedefine ulaşıp, bir doktor olarak İstanbul’a döndü. Altı haftanın ardından kadın ve çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimi için Almanya'ya gitti. Burada Dr. Ferdinand Krekeler (Ferdi Ali) ile evlendi.

 

Tek isteği yurduna dönerek çalışmaya başlamak olan Safiye Ali, Haziran 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru olarak çalışma iznini aldı. Cağaloğlu'nda ilk muayenehanesini açtığında, o dönem diğer doktorların yaptığı gibi gazete ilanıyla adını duyuracaktı.

 

Yalnızca muayenehane hekimi olmakla kalmayan Safiye Ali ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek, kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın akademisyen olarak tarihe geçti. Kadın olduğu için düşük ücretler teklif edenlere, “eşit iş eşit ücret” ilkesiyle karşılık verdi.

 

Anne sütünün besleyici üstünlüğünü savunan Safiye Ali anneleri emzirmeye teşvik ederek, eğitimler düzenledi ve uygulanışını takip edecek bir sistem kurdu. Özverili çalışmalarının başlangıç noktası sayılabilecek Süt Damlası Bakım Evleri sayesinde bütün çocukların süte ulaşmasını sağlamayı ve anneleri bilinçlendirmeyi hedefliyordu. Bu sistemin içinde Türkiye’nin ilk pediatrik kliniği sayılabilecek nitelikteki Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesi’nde anne adaylarına ve annelere gebelik sürecine dair bütüncül bir eğitim verdi. Bunun yanı sıra sütten kesilmiş çocuklar hakkında bilimsel çalışmalar yürüttü. Bilimin yanında insan odaklı bir sivil toplum yapılanması inşa ederek ihtiyaç sahibi genç annelere kundak, bez, giysi gibi yardımlar sağladı. Bu oluşumun temel amacı annelere sağlıklı ve modern çocuk bakımını öğretmekti. Bütün bu çalışmaları gönüllü olarak hayata geçirdi.

 

Diğer yandan Türk Kadın Birliğindeki çalışmaları ve kadın haklarıyla ilgili görüşleri gazetelerde yer alıyordu. Yaşadığı mobbing olayları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Safiye Ali istifasını geri almasını isteyen hastalarının ve meslektaşlarının çağrılarına karşın durumun cinsiyetçi baskılardan doğduğunu söyleyerek istifasını geri almayacağını belirtti. Maalesef yoksul kadınlara ve çocuklarına sağlanan yardım yolu da bu nedenle kapanmıştır.

 

Türk Kadınlar Birliği'nde Sıhhiye Komisyonu Başkanlığı yapan Safiye Ali fuhuşla mücadele için de çalışmalar yürütmüş, genç kızlar için bir yurt açmak istemişti. Üç büyük kongrede ülkemizi temsil etmişti, bunlardan biri olan Londra Kadın Doktorlar Kongresi’nde tek Türk kadın doktor olduğunun altı çizilince, nezaketle Türkiye’deki ebelik eğitiminin İngiltere’dekinden köklü, üstelik teoride ve pratikte daha nitelikli olduğuna dikkat çekmişti.

 

Göğsünde bir kitlenin fark edilmesi ile kanser teşhisi koyulması ardından Almanya’ya yerleşen Safiye Ali, 58 yaşında burada vefaat etti. Safiye Ali genç Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunduğu süre içerisinde mesleki becerilerini para kazanmaktan çok, toplum yararına kullanarak modern Türk Kadını’nın mücadelesine eşsiz bir katkıda bulunmuştur.