Ergenlik ve Boy Kısalığı - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Ergenlik ve Boy Kısalığı

Ergenlik ve Boy Kısalığı
Genlerimizde ne kodlanmışsa beslenme, düzenli fizik aktivite ve ruh sağlığı gibi faktörlerin de etkisiyle boyumuz o olacaktır.  Bu nedenle düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme boy üzerine ergenliğe girme yaşından daha fazla etki etmektedir.

Kızlarda ergenlik bulguları erkeklere göre ortalama iki yıl daha erken başlar ve ergenliğin ilk bulgusu meme gelişimidir. Erken dönemde meme gelişimi biraz asimetrik olabilir. Bunu izleyen pubik kıllanmanın ortalama başlama yaşı sırasıyla 11 yıldır. Kızlarda cinsel olgunlaşmanın en belirleyici bulgusu adet görmedir (menarş) ve 12-13 yaşları arasında başlamaktadır. 


Türk toplumu için, ergenlik başlama yaşı kızlarda 10±1 yıl civarıdır.


Kız çocuklarında puberte döneminde ortalama 27,5- 29 cm boy artışı gözlenir. Menarş sonrası boy uzaması azalır ve ortalama boy kazancı ortalama 7 cm’dir.


Kızlarda 8 yaşından önce meme gelişiminin başlaması veya 10,5 yaşından önce menarş gözlenmesi, erkeklerde ise testis hacminin 9 yaşından önce 4 ml’nin üzerine çıkması erken puberte (puberte prekoks) olarak tanımlanır. Buna karşılık erkeklerde 14, kızlarda ise 13 yaş doldurulmasına rağmen ergenlik belirtilerinin başlamaması gecikmiş puberte olarak değerlendirilir.


Diğer taraftan kızlarda meme gelişiminin 8-9 yaşlarında, erkeklerde testis hacminin 9-10,5 yaşlarında ≥4mL çıkması erkene kaymış puberte olarak tanımlanır.  Kızlarda, erkeklere göre daha sıktır. Erkek çocuklarda erken pubertede organik patoloji saptanma olasılığı kız olgulara göre daha yüksektir. Genel olarak kız olguların %74’ü (15), erkek olguların %60’ının nedeni bilinmemektedir (idiyopatik).


Erken dönemde meme tomurcuğunun ortaya çıkması (prematüre telarş) kız olgularda ise, diğer ikincil cinsiyet karakterlerinin ortaya çıkmadan 8 yaşından önce izole meme gelişiminin gözlenmesidir. Bu olguların büyüme temposu normaldir, kemik yaşları akranlarından daha ileri değildir.

 

Puberteye geç girenlerin boyunun uzun olacağının garantisi olmadığı gibi görece erken yaşlarda girme de boyun kısa kalmasına yol açmaz. Genlerimizde ne kodlanmışsa beslenme, düzenli fizik aktivite ve ruh sağlığı gibi faktörlerin de etkisiyle boyumuz o olacaktır.  Bu nedenle düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme boy üzerine ergenliğe girme yaşından daha fazla etki etmektedir.


Bazı ailelerin sıkça sordukları gibi puberte gelişiminin durdurulması boyun daha uzun olmasını sağlamaz.


Tıbbi bir patolojiye bağlı ortaya çıkan erken puberte  (hormonal anomali, testis ve over hastalıkları ya da merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi) yoksa, kısacası tıbbi kabul edilebilir yaş aralığında ortaya çıkan pubertenin geciktirilmesinin anlamı yoktur.


Kısacası ergenliğe girme boy kısalığına yol açmadığı gibi geciktirilmesi de uzun boy sağlamaz. Anne babaların bu konuda rahat olmaları ve gereksiz ilaç tedavilerinden uzak durmaları hem kendileri hem de çocuklarının sağlığı açısından çok önemlidir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.