Girişimsel Radyoloji - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji
Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü ile birlikte değerlendirme ardından uygun hastalarda lazer ve radyofrekans gibi yöntemler ile yetersizlik gösteren damarlar ciltten ulaşılarak tedavi edilmekte ve hasta aynı gün içerisinde taburcu olmaktadır.

Rahimde Myomu Olan Hastanın Girişimsel Radyolojik Olarak Tam Tedavisi Mümkün Müdür?

Myom tedavisinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın kabul gören tedavi yöntemi damar içerisinden myomun kurutulmasıdır. Biz de Türkiye’de bu tedaviyi yapan nadir merkezlerden biriyiz ve Kadın Hastalıkları Bölümü ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan hastalarda bu tedaviyi başarıyla uygulamaktayız. Damar içinden uygulanan özel ilaçlar sayesinde rahimdeki myomlar kurutulmakta ve hastalar ertesi gün taburcu olabilmektedir.


Bacaklarda Oluşan Şişlik ve Varislerin Girişimsel Tedavisi Mümkün Mü?
Son yıllarda en büyük gelişmeyi gösteren alanlardan biri bacaklardaki toplardamar yetersizliğine bağlı varis tedavisidir. Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü ile birlikte değerlendirme ardından uygun hastalarda lazer ve radyofrekans gibi yöntemler ile yetersizlik gösteren damarlar ciltten ulaşılarak tedavi edilmekte ve hasta aynı gün içerisinde taburcu olmaktadır.


Anjiografi Zor Bir İşlem Midir?
Damar hastalıklarının teşhisinde en ileri yöntem anjiografidir. Girişimsel radyoloji tarafında da vücudun tüm sorunlu damarlarında uygulanabilir. Hasta için hiçbir zahmeti yoktur ve genellikle yarım saat içinde biter. İşlem genellikle kasık damarından yapılır ve tıkalı ya da daralmış damarların aynı anda açılması mümkündür. Hastalar bir gün içerisinde taburcu olur.


Yürümekle Bacaklarımda Ağrı Oluyor, Biraz Dinlenince Geçiyor, Damarlar ile İlgili Olabilir Mi?
Yürümekle ortaya çıkan bu tipik yakınma bacakta ağrı, kasılma ya da kramp tarzında da görülebilir. Genellikle bacakları besleyen damarların bir seviyede daralması ya da tıkanması ile oluşan bu sorunun çoğunlukla kısa bir anjiografi işlemi ve aynı seansda balon ya da stentle tedavisi girişimsel radyoloji tarafından gerçekleştirilebilir. Damar hastalığı çok ileri durumda ise cerrahi gerekebilir.


Şeker Hastası Olan Hastalarda Ayaklarda Görülen Yaralar ve Yürüme Güçlüğü İçin Girişimsel Radyolojinin Yararı Olabilir Mi?

Yine bacak damarlarında darlık ve tıkanmalar şeker hastalığında çok görülür ve buna bağlı yaralar açılabilir. Geç kalınırsa organ kaybı ile sonlanabilecek bu durumların çoğunda girişimsel radyolojik olarak balon ya da stentle tedavi mümkündür.


Şah Damarındaki Darlık Nedeniyle Felç Geçirmiş ya da Felç Riski Olduğu Söylenmiş Hastalarda Ne Yapılabilir?

Beyni besleyen şah damarlarındaki darlıkların klasik tedavisi deneyimli damar cerrahi merkezlerinde boyundan yapılan özel bir ameliyattır. Ancak son on yılda bu alanda sağlanan teknolojik gelişmeler ve özellikli girişimsel uygulamalar sayesinde anjiografi sırasında damar içerisinden stent-balon uygulaması ile bu hayati sorunun tedavisi sık kullanılan bir girişimsel radyolojik yöntem haline gelmiştir.


Ana Atardamar (Aort) Genişlemesi ve Balonlaşması Sık Görülen Bir Durum Mudur?
İleri yaş grubunda damar hastalığının ilerlemesi bazı ana damarlarda balonlaşma (anevrizma oluşumu) ile sonuçlanabilir. Özellikle bilinen damar hastalığı olan (koroner gibi), yüksek tansiyonu bulunan, 50 yaş üzeri erkek hastalarda aort anevrizması olarak bilinen ana atardamar balonlaşması oluşabilir ve hayati risk yaratır. Birçok ek hastalığı ve organ sorunu olan bu tip hastalarda ameliyatın kendisi de risk yarattığı için son yıllarda gelişen damar içerisinden kılıflı stent (stent-greft) tedavisi girişimsel radyoloji ve damar cerrahi tarafından birlikte uygulanmaktadır ve başarılı sonuçları yaygınlaşmıştır.


Karaciğer ve Böbrek Hastaları İçin Özel Uygulamalar Var Mıdır?
Hastalığın tipine ve zarar verdiği alana yönelik çok çeşitli girişimsel tedaviler mevcuttur. Merkezimizde bu organlara bağlı rahatsızlığı olan çok sayıda hasta sadece ciltteki küçük bir iğne deliği üzerinden tedavi edilmektedir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.