Jinekolojik Kanser Ameliyatları - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Jinekolojik Kanser Ameliyatları

Jinekolojik Kanser Ameliyatları
Jinekolojik kanserlerde laparoskopik ameliyatlar, hastaların erken iyileşmesine, daha az ağrı duymasına, hastanede daha az yatmasına, günlük aktivitesine daha erken dönmesine ve karın bölgesinde daha iyi kozmetik sonuçlara yol açan ameliyatlardır.

Jinekolojik kanserlerde laparoskopik ameliyatlar, hastaların erken iyileşmesine, daha az ağrı duymasına, hastanede daha az yatmasına, günlük aktivitesine daha erken dönmesine ve karın bölgesinde daha iyi kozmetik sonuçlara yol açan ameliyatlardır. Hastanemizde bu ameliyatlar, Jinekolog onkoloji cerrahisi uzmanı Prof. Tevfik Güvenal tarafından yapılmaya başlanmıştır.

 

Laparoskopik ameliyatlar, özellikle endometrium (rahim içi) kanserleri ve erken evre over (yumurtalık) kanserlerinde uygulanmaktadır. Endometrium kanseri en sık görülen jinekolojik kanser olup bu olguların çoğunda obesite söz konusudur.


Özellikle obez ya da kilolu hastalarda açık ameliyatlar uzun süren yara yerinde sorunlara neden olmakta ve yara yerinin iyileşmesi gecikmektedir. Dolayısı ile bu olgularda laparoskopik yöntemler daha başarılı olmaktadır. Over yani yumurtalıkta kanser şüphesi olan kist ya da kitlelerde de laparoskopik ameliyatlar başarı ile uygulanabilmektedir. Kanser şüphesi ile yapılan ve kanser tanısı alan over kitleleri olan olgularda kanserin yaygınlığının saptanması işlemi olan evreleme cerrahisi de laparoskopi ile yapılabilmektedir.

 

Jinekolojik kanserler, diğer kanserler gibi multidisipliner yaklaşımlar ile yani ilgili tüm branşların katılımı ile yönetilmesi gereken hastalıklardır ve bu yaklaşımı sergileyen merkezlerde yapılmalıdır. Kent Sağlık Grubu da bu yöntemi benimseyen ve ilgili tüm branşların barındıran bir merkez niteliğinde olup, jinekolojik kanserler ilk tanı aşamasından, tedavisinden ve tedavi sonrası izlemine kadar tüm aşamaları bu merkezde gerçekleşmektedir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.