Kadınlara Özel Polikinlik - Sağlık Rehberi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Kadınlara Özel Polikinlik

Kadınlara Özel Polikinlik
İzmir Kent Hastanesi olarak kadınlarda en sık görülen kanser türü olan ve yaklaşık her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde karsısına çıkan meme kanserine yenik düşmemeleri için erken tanı tarama programı başlattık.

İzmir Kent Hastanesi olarak kadınlarda en sık görülen kanser türü olan ve yaklaşık her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde karşısına çıkan meme kanserine yenik düşmemeleri için erken tanı tarama programı başlattık. Erken ve doğru tanı için fizik muayene ve görüntüleme tetkiklerinin birlikte ve uzman ekip tarafından yapılması çok önemli. Biz de bu hizmeti multidisipliner yaklaşımla Meme Sağlığı Merkezimizde gerçekleştiriyoruz.

 

Maalesef Dünya genelinde 50-60 olan meme kanseri görülme yaşı Türkiye’de 40’lı yaşlara düştü, sıklığı arttı. Artık biliniyor ki erken evrede yakalandığında meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalık. Yani meme kanserinde şifa bulmanın en emin yolu erken tanıdır. Hastalığı ne kadar küçük yakalarsak tedavisi hem o kadar basit hem o kadar emin. Bu bakımdan belirli bir yaştan sonra ya da ailesel riski taşıyanlar erken yaşlarından itibaren meme kontrolünü yaptırmaları kendi çıkarlarına olur. Korku insanı maalesef hastalıktan ve ölümden kurtarmıyor. Kadınlarımıza böyle merkezlere belirli aralıklarla müracaat etmenin en doğru yol olduğunu kabul ettirmemiz lazım. Ancak erken ve doğru tanı için bazı noktalara çok dikkat etmek gerekiyor. Meme hastalıklarında sıklıkla kullandığımız üç tanı yöntemimiz var. Mamografi, ultrasonografi ve fizik muayene. Bu üçünün birlikte yapılması gerekiyor. Sadece mamografi ve ultrason çekildiğinde atlama olasılığı söz konusu oluyor. Meme ultrasonu, mevcut kitleleri gösterir. Mamografi ise olabileceklerin yerlerini ve ön bilgilerini verebilen tetkiktir. Bu ikisinin tanı değeri; ultrason yüzde 75, mamografiyle birleşince yüzde 85’lere çıkar. Ancak geri kalan yüzde 15’i ise ne ultrason ne mamografiyle görüntü vermeyen meme kitlelerini oluşturur. Bizim patolojik anatomi olarak lobüler kanser (süt bezlerinden kaynaklanan meme kanserleri) dediğimiz kanserlerdir. Bunların tanısı tecrübeli hekimler tarafından elle muayene sırasında şüphelerle ortaya çıkan kanserlerdir. Fizik muayene bu işin esas parçalarından biridir. Tanı değerini çok artırır. Tetkiklerin aynı ekip tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Kent Hastanesi Meme Sağlığı Merkezinde biz bu multidisipliner çalışmayı yapıyoruz. Ayrıca ailesinde meme kanseri olanlarda gen analizine önem veriyoruz. İki kuşakta meme kanseri varsa gen araştırması yapıp gerekli tedbirleri alıyoruz. Gen analizi koruyucu cerrahi ya da koruyucu ilaç tedavisi ile hastalığın görülme sıklığını ortadan kaldırıyor. Yani hastalığı bertaraf ediyor.

 

Kendi Kendine Meme Muayenesi

• Öncelikle ayna karşısında ellerinizi belinize koyarak, her iki memenizin simetrik olup olmadığını kontrol ediniz. Memelerinizde görünür bir kitle olup olmadığına dikkat ediniz, meme derisinde herhangi bir çöküntü veya renk değişikliği olup olmadığını kontrol ediniz.
• Ellerinizi yukarı kaldırarak, aynı incelemeleri tekrarlayınız.
• Daha sonra yatar pozisyondayken, sağ omuz-sırt altına küçük bir yastık koyunuz.
• Sağ elinizi başınızın arkasına yerleştiriniz.

• Muayeneyi sol elinizin 2-3 parmak ucu ile yapınız. Meme başı çevresinden başlayarak ve meme dokusuna hafifçe bastırarak saat yönünde dairesel hareketler ile herhangi bir duyarlılık veya kitle olup olmadığını kontrol ediniz. Daha sonra koltuk altına bakınız. Sol memenizi ve koltuk altınızı da aynı şekilde muayene ediniz.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.