Emine ACAR AKKAYA, Uzm. Dr. - Doctors - Kent Health Group | +90 850 222 53 68
Loading..
Medical Doctor
Emine ACAR AKKAYA
Education
 • Dokuz Eylul University, School of Medicine, 2005-2012
 • Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Nuclear Medicine, 2013-2017
 • Dokuz Eylul University, Graduate School of Health Sciences, Department of Translational Oncology, 2017-

 

Work Experience

Kars Susuz Community Health Center, Medical Doctor, 2012-2013

 • Theranostics Center for Molecular Imaging (PET/CT) and Molecular Therapy, Zentralklinik in Bad Berka, Germany, Observer, 2014
 • Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Resident, 2013-2017
 • Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Nuclear Medicine Physician, 2017
 • Şırnak State Hospital, Department of Nuclear Medicine, Nuclear Medicine Physician, 2017-2018
 • Izmir Katip Celebi University, Ataturk Education and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, Nuclear Medicine Physician, 2018-2020
 • Kent Hospital, Department of Nuclear Medicine, Nuclear Medicine Physician, 2020-

 

 
Membership

 • Turkish Medical Association
 • Turkish Society of Nuclear Medicine
 • European Association of Nuclear Medicine

 
Book Chapters

 • Emine Acar, Recep Bekiş, Berna Polack, “Prostat kanserinde radyonüklit tedavi”, Radyonüklid Tedavi, ISBN 978-605-9259-36-1, O’Tıp Kitabevi, İzmir (2019).
 • Emine Acar, Fuat Nurili, Ömer Aras, "BT ile ilgili bilinmesi gerekenler", Onkolojide PET/BT, ISBN 978-605-65139-2-3, O'Tıp Kitabevi, İzmir (2016).
 • Emine Acar, Fuat Nurili, Gülay Durmuş Altun, Ömer Aras, "Yumuşak doku sarkomları", Onkolojide PET/BT, ISBN 978-605-65139-2-3, O'Tıp Kitabevi, İzmir (2016).

 
International Publications

 • Emine Acar, Burak Sönmezer, Erkan Derebek, Recep Bekiş, Özhan Özdoğan, Gamze Çapa Kaya. Lu-177 PSMA I&T Therapy for Prostate Cancer; Treatment Response, Treatment Toxicity, and Survival Results. Journal of Basic and Clinical Health Sciences. 2019; 3(3):158-164.
 • Emine Acar. The relationship among fasting blood glucose, lipid panel and global scoring of myocardial perfusion imaging. E-Journal of Cardiovascular Medicine. 2019;7(3):133-141.
 • Emine Acar, Ayşegül Aksu, Gökmen Akkaya, Gamze Çapa Kaya. Prevalence and localization of hibernating myocardium among patients with left ventricular dysfunction. Current Medical Imaging. 2019;15(9):884-889.
 • Emine Acar, Asım Leblebici, Berat Ender Ellidokuz, Yasemin Başbınar, Gamze Çapa Kaya. Machine learning for differentiating metastatic and completely responded sclerotic bone lesion in prostate cancer: A retrospective radiomics study. British Journal of Radiology. 2019;92(1101):20190286.
 • Emine Acar, Özhan Özdoğan, Ayşegül Aksu, Erkan Derebek, Recep Bekiş, Gamze Çapa Kaya. The use of molecular volumetric parameters for the evaluation of Lu‑177 PSMA I&T therapy response and survival. Annals of Nuclear Medicine. 2019; 33(9):681-688.
 • Burak Sönmezer, Emine Acar, Erdem Erkoyun, Gamze Çapa Kaya. Does lymph node localization affect prostate-specific membrane antigen uptake?. Nuclear Medicine Communications. 2019; 40(8):835-841.
 • Emine Acar, Recep Bekiş, Berna Polack. Comparison of bone uptake in bone scan and Ga-68 PSMA PET/CT images in patients with prostate cancer. Current Medical Imaging. 2019; 15(6):589-594.
 • Emine Acar, Bülent Turgut, Seyran Yiğit, Gamze Çapa Kaya. Comparison of the volumetric and radiomics findings of 18F-FDG PET/CT images with immunohistochemical prognostic factors in local/locally advanced breast cancer. Nuclear Medicine Communications. 2019; 40(7):764-772.
 • Acar E, Bekiş R, Zengin B, Birlik M. Ochronosis involvement and extensity with 18F-FDG PET/CT. Clinical Nuclear Medicine. 2019; 44(5):360-361.
 • Acar E, Kaya GÇ. F-18 FDG, Ga-68 DOTATATE and Ga-68 PSMA positive metastatic large-cell neuroendocrine prostate tumor. Clinical Nuclear Medicine. 2019; 44 (1):53-54.
 • Burcin Baran, Nazli Mert Özüpek, Nihal Yerli Tetik, Emine Acar, Ömer Bekcioglu, Yasemin Baskın. Difference Between Left-Sided and Right-Sided Colorectal Cancer: A Focused Review of Literature. Gastroenterolgy Research. 2018; 11/4/264-273.
 • Acar E, Durak H, Kabukcuoğlu S, Işıksoy S, Kaya GÇ. Retro-orbital, breast, cardiac, skin, and subcutaneous metastases of neuroendocrine tumor from a tail gut cyst on 68Ga-DOTATATE PET/CT. Clinical Nuclear Medicine. 2017; 42(5):364-367.
 • Acar E, Kaya GÇ, Durak H. Hepatopulmonary shunt reduction with 177Lu-DOTATATE therapy. Clinical Nuclear Medicine. 2016; 41(11):866-871.

 


Publications in National Journals

 • Emine Acar, Ali Sevinç, Recep Bekiş. Meme kanserinde bekçi lenf düğümü görüntülemesi ve biyopsisi. Nuclear Medicine Seminars. 2017; 3:103-112.
 • Acar E, Çapa Kaya G. Kardiyak stres testleri, yeni ajanlar. Türkiye Klinikleri Journal of Nuclear Medicine Special Topics. 2015;1(3):57-63.
 • Recep Bekiş, Emine Acar, Uğur Mungan. Mesane kanserinde pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi. Bulletin of Urooncology. 2015;14(1)13-17.

 
Presentations

 • Emine Acar, Özhan Özdoğan, Gamze Çapa Kaya, “Tiroit kanseri hastalarında ablasyon tedavisine yanıt makine öğrenmesi ile önceden öngörülebilir mi?”, International Artificial Intelligence in Health Congress, İzmir, 2020.
 • Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, “Kastrasyona rezistan metastatik prostat kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT volümetrik verilerinin sağkalım üzerindeki etkisi”, 14. International Urology Congress, Antalya, 2019.
 • Emine Acar, Özhan Özdoğan, “An assessment of biochemical and structural response of radioactive iodine therapy in papillary thyroid cancer”, 2nd International Cancer and Ion Channels Congress, İzmir, 2019.
 • Emine Acar, Bülent Turgut, Seyran Yiğit, Gamze Çapa Kaya, “The determination presence of immunohistochemical prognostic factors via F-18 FDG PET texture analysis in breast cancer”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, 2019.
 • Gül Çekin, Hale Aslan, Gülhan Kaya Altuncı, Emine Acar, Mustafa Yazır, Fulya Çakalağaoğlu, “Comparison of TNM staging and histopathological differentiation with metabolic parameters of PET in laryngeal cancer”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, 2019.
 • Gül Çekin, Hale Aslan, Gülhan Kaya Altuncı, Emine Acar, Mustafa Yazır, Demet Etit, “Metabolic and volumetric parameters of pretreatment F-18 FDG PET/CT in oropharyngeal and salivary gland cancer”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, 2019.
 • Ayşegül Aksu, Emine Acar, Erkan Derebek, “Ga-68 PSMA uptake in hepatocellular carcinoma with adrenal metastasis”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, 2019.
 • Ogün Bülbül, Emine Acar, Özhan Özdoğan, “Diferansiye tiroid kanserinde radyoaktif iyot tedavisi esnasında ve tedavi sonrası taramada I-131 SPECT/BT’nin katkısı” 31. National Nuclear Medicine Congress, Bodrum, 2019.
 • Ayşegül Aksu, Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, “Transarteriyel radyoembolizasyon tedavisi sonrası sağkalımı öngörebilir miyiz?”, National Nuclear Medicine Congress, Bodrum, 2019.
 • Gökmen Akkaya, Emine Acar, “An assesment of ischemia and infarction rates in patients with abnormal summed stress score”, 15th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, 2019.
 • Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, “Biochemical and molecular response to personalized therapy at metastatic prostate cancer”, 29th National Biochemistry Congress, Bodrum, 2018.
 • Sönmezer, E. Acar, E. Erkoyun, G. Çapa Kaya, “Correlation of lymph node size with PSMA expression&SUVmax values on Ga-68 PSMA PET/CT imaging”, Annual Congress of the European Associoation of Nuclear Medicine 2017, Viyana, 2017.
 • Emine Acar, Recep Bekiş, Berna Polack, "prostat kanseri tanılı hastalarda kemik sintigrafisinde ve Ga-68 PSMA PET/BT görüntülerinde izlenen kemik tutulumlarının karşılaştırılması", 29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, 2017.
 • Emine Acar, Özhan Özdoğan,"Diferansiye tiroid kanserlerinde radyoaktif iyot tedavisi (RAİ) öncesi yapılan evreleme tetkiklerinin klinik önemi; I-131 postablasyon görüntüleri ile karşılaştırmalı bir çalışma", 29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, 2017.
 • Emine Acar, Gamze Çapa Kaya,"Ga-68 PSMA PET/BT görüntüleri ve serum PSA değeri ile Lu-177 PSMA tedavisi yanıtı değerlendirme", 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2017.
 • Emine Acar, Recep Bekiş, Berrin Zengin, Merih Birlik,"F-18 FDG PET/BT ile okronozis tutulumu yaygınlığı",29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, 2017.
 • Burak Sönmezer, Emine Acar, Recep Bekiş,"Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemede saptanan tiroid bezi insidentaloması",29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, 2017.
 • Burak Sönmezer, Emine Acar, Erdem Erkoyun, Gamze Çapa Kaya,"Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesinde PSMA ekspresyonu izlenen lenf nodu boyutları ile SUVmax değerleri ilişkisi",29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, May 2017. ‘’Correlation of lymph node size with PSMA expression & SUVmax values on Ga-68 PSMA PET/CT imaging’’ Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2017, Vienna, 2017.
 • Ayşegül Gedikli, Emine Acar, Gamze Çapa Kaya,"F-18 FDG PET/BT miyokard görüntülemede hangi koroner arter alanı daha viabl?", 29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, 2017.
 • Ogün Bülbül, Emine Acar, Cansu Erden, Gamze Çapa Kaya,"Metastatik nöroendokrin tümörlü hastalarda Lu-177 işaretli somatostatin reseptör tedavisi sonrası nefrotoksisiste ve hematotoksisitenin değerlendirilmesi", 29. National Nuclear Medicine Congress, Antalya, 2017.
 • Burak Sönmezer, Emine Acar, İlke Onur Kazaz, Ozan Bozkurt, Kaan Çömez, Erkan Derebek, Ahmet Adil Esen,"Lu-177 PSMA tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları", 3. National Urologic Surgery Congress, Antalya, 2016.
 • Acar, R. Bekiş, Ö. Özdoğan, B. Polack,"Ga-68 PSMA PET/CT in metastatic or locally recurrent prostate cancer: Comparison to bone scan, CT or MRI", Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2016, Spain, 2016.
 • Emine Acar, Hatice Durak, Zümre Arıcan, İlknur Görken, Gamze Çapa Kaya,"Lokal ileri serviks kanserinde F-18 FDG PET/BT ile radyoterapi etkinliği ve hastalık durumu değerlendirme. Evaluation of the disease state and effectiveness of radiotherapy with F-18 FDG PET/CT in locally advanced cervical cancer", 28. ulusal nükleer tıp kongresi, İzmir, Nisan 2016 ve Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2016, Spain, 2016.
 • Emine Acar, Murat Koç, Hatice Durak, Gamze Çapa Kaya,"F-18 FDG PET/BT'de normal karaciğer parankiminde ve dalakta ölçülen F-18 FDG metabolizmasının enjeksiyon sonrası 1. ve 2. saat görüntülerindeki değişimi", 28. National Nuclear Medicine Congress, İzmir, 2016.
 • Emine Acar, Burak Sönmezer, Güven Aslan, Recep Bekiş,"Prostat kanseri tanılı hastada Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesi ile peritoneal karsinomatozis tanısı", 28. National Nuclear Medicine Congress, İzmir, 2016.
 • Burak Sönmezer, Emine Acar, Erkan Derebek,"Lu-177 PSMA (prostat spesifik membran antijeni) tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları", 28. National Nuclear Medicine Congress, İzmir, 2016.
 • Emine Acar, Erkan Derebek,"Düşük olasılıklı papiller/foliküler tiroid kanseri hastalarında I-131 radyoaktif iyot tedavisine biyokimyasal, anatomik ve fonksiyonel yanıt", 28. National Nuclear Medicine Congress, İzmir, 2016.
 • Emine Acar, Recep Bekiş, Özhan Özdoğan, Berna Polack,"Prostat kanseri hastalarında lokal nüks ve/veya metastaz taramasında Ga-68 PSMA PET/BT'nin diğer görüntüleme yöntemlerine katkısı", 28. National Nuclear Medicine Congress, İzmir, 2016.
 • Kosuva Öztürk Z, Kenar G, Yarkan Tuğsal H, Acar E, Tarhan MO, Can G,"Polimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit Olgusunda PET-BT Bulguları ile Tespit Edilen Büyük Damar Tutulumu",6. National Rheumatology Education Symposium with Cases, Samsun, 2016.
 • Atik M, Gürel D, Balcı P, Derebek E, Acar E, Sönmezer B, Akkoçlu A,"Değişik Malign Potansiyelleri Düşündüren Agresif Seyirli Akciğer Adenokarsinom Olgusu", 37. National Respiratory Congress, Çeşme, 2015.
 • Acar E, Çapa Kaya G, Gülcü A, Durak H,"The clinical efficacy and effectiveness of the y-90 radioembolization therapy for the treatment of liver malignancies",28th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Germany, 2015.
 • Acar E, Durak H, Çapa Kaya G,"The clinical efficacy and effectiveness of the Lu-177 DOTATATE therapy",28th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 27. National Nuclear Medicine Congress, Germany, 2015.
 • Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, Aytaç Gülcü, Hatice Durak,"Primer ve metastatik karaciğer lezyonlarında y-90 radyoembolizasyon tedavisi deneyimi ve etkinliği", 27. National Nuclear Medicine Congress, Adana, 2015.
 • Emine Acar, Hatice Durak, Gamze Çapa Kaya,"Lu-177 dotatate nöroendokrin tümör/karsinom tedavisi deneyimi ve etkinliği", 27. National Nuclear Medicine Congress, Adana, 2015.
 • Burak Sönmezer, Hatice Durak, Emine Acar, Bağnu Uysal, Ebru Mendilcioğlu, Gamze Çapa Kaya,"Nükleer tıp teknikerlerinin kongre ve/veya eğitimlere katılımı ve verimliliği", 27. National Nuclear Medicine Congress, Adana, 2015.

 

Certifications

 • National Fellowship Certification, Antalya, May 2017
 • Use of Experimental Animals Certification İzmir, March 2015

 

Awards

 • Tailor of Science İnovasyon Rewards, 2nd International Cancer and Ion Channels Congress, İzmir, September 2019
 • European Association of Nuclear Medicine Award, BCNM 2019, May 2019
 • National Young Researcher Award, 31. National Nuclear Medicine Congress, Bodrum, April 2019
 • 3rd best presentation, 6. National Rheumatology Education Symposium with Cases, Samsun, March 2016