Uzm. Dr. Hanım Ahu URAL - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Uzman Doktor
Hanım Ahu URAL
Uzmanlık Alanları
Göğüs Hastalıkları
Yabancı Dil
İngilizce

Uzmanlık Alanı:

 • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 • Tıp Eğitimi

Yabancı Dil:

 • İngilizce
 • Fransızca

Eğitim Durumu:

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Diploması
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlığı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD, Tıp Eğitimi Doktorası

Sertifika ve Eğitimler:

 • Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı BOARD Yeterlilik Belgesi: Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Yeterlilik Sınavında Başarı Belgesi
 • Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kursu Başarı Belgesi
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Uyku Tıbbı Kursu Başarı Belgesi
 • ÇSGB İşyeri Hekimliği Belgesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Toraks Derneği
 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • ERS (European Respiratory Society)
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Türk Uyku Araştırmaları Derneği
 • Avrupa Alerji ve İmmunoloji Akademisi (EAACI)

SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

 1. Şanlı A, Onen A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Gokcen B, Ural Yalabik A, Sevinç C, Kargı A. Cervical mediastinoskopy versus computed tomography for detecting enlarged mediastinal lymph nodes in non-cancerous lung diseases. Surg Today, 2008;38(1)1-4.
 2. Onen A, Sanlı A, Karapolat S, Ural Yalabık A, Acıkel U. Cavernous sinus syndrome caused by a metastasis of a thymic carcinoid tumor. Thorac Surg Sci, 2006; 3(Doc05)1862-4006.
 3. Turan O, Ural Yalabık A, Akkoçlu A, Bulaç S, Osma E, Kargı A. Pemetrexed (Alimta) therapy in mesothelioma. Journal of Thoracic Oncology, 2007;2(8)611-612.
 4. Ural Yalabık A, Musal B, Kılıç O. Asthma-Themed Chest Diseases Elective Internship Program Experience at Dokuz Eylül University Faculty of Medicine. ID TTJ-2018-0206.R1

 

Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

           

 1. Şanlı A, Önen A, Karaçam V, Öztop İ, Gökçen B, Yalabık Ural A, Açıkel Ü.  Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one stage. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2006:14(1):73-75.
 2. Uçan ES, Sevinç C, Kurtar N, Yalabık Ural A, Osma E, Şimşek İ, Kargı A. Ülseratif kolitin bronşiektazi, bronşiyolitis obliterans ve invazif pulmoner aspergilloz ile seyreden ilerleyici akciğer tutulumu. Toraks Dergisi Nisan 2001;2(1)44-49.
 3. Yalabık Ural A, Akkoçlu A. Akciğer kanseri epidemiyolojisi. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(12):58-65.
 4. Yalabık Ural A, Musal B. Tıp Eğitiminde klinik dönemde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerinden örnekler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2017;31(3)153-167.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Yalabik Ural A, Karaman C, Çımrın A. Bullet expecteration: A case presentation. ERS 2007.
 2. Yalabık Ural A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Kargı A. The radiologic evidance in distinguishing the pleural mesothelioma from the pleural metastatic adenocarcinoma. Abstract no:4992, ERS 2006 Münich
 3. Yalabık Ural A, Albayrak S, Akkoçlu A. Diagnostic importance of D-Dimer at pulmoner thromboemboly and similar clinics. Abstract no:4536, ERS 2006 Münich
 4. Kargı A, Gürel D, Yalabik Ural A, Akkoçlu A. Evaluating the role of muc4b expression in the differantial diagnosis of mesothelioma and adenocarsinoma of the lung. Abstract no:5048, ERS 2006 Münich
 5. Öztürk B, Yalabık Ural A, Uçan ES. Calculation of (Idquo) area under curve (rdquo) at flow-volum curve in idiopatic pulmoner fibrosis and relationship with other parameters. Abstract no:3864, ERS 2006 Münich
 6. Yalabik Ural A, Akkoçlu A, Mungan U, Osma E, Akkoç N. The broncoschopic appearence of intracavitary aspergillosis at a case with ankylosing spondylitis. Abstract no:4500, ERS 2006 Münich
 7. Yalabık Ural A, Bulaç S, Turan O, Yener G, Men S, Akkoçlu A. A neurosarkoidosis case. Abstract no:5050, ERS 2006 Münich
 8. Yalabık Ural A, Akkoçlu A, Osma E. Bronchiolitis obliterans which imitates tumor. Abstract no:5032, ERS 2006 Münich
 9. Yalabik Ural A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Kargı A. The Radiologic Evidence in Distinguishing The Pleural Mesothelioma From The Pleural Metastatic Adenocarcinoma. İnternational Mesothelioma Symposium TR (İMESTR) 2005 Turkey.
 10. Kargı A, Gürel D, Yalabik Ural A, Akkoçlu A. Evaluating the role of muc4 expression in the differential diagnosis of mesothelioma and adenocarcinoma of the lung. İnternational Mesothelioma Symposium TR (İMESTR) 2005 Turkey.
 11. Özalevli S, Öztürk B, Yalabik Ural A, Uçan ES. Comparison of six-minute walking test and stair climbing test in mild to moderate chronic obstructive  pulmonary disease (COPD). ERS 2003

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Kargı A, Gürel D, Yalabik Ural A, Akkoçlu A. Mezotelioma ve akciğer adenokarsinomu ayırıcı tanısında muc4 ifadesinin rolünün araştırılması. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 2. Öztürk B, Yalabık Ural A, Uçan ES. Akım volum eğrisi “eğri-altı-alan” hesaplamasının idiyopatik pulmoner fibrozisde yeri ve diğer parametrelerle ilişkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 3. Özalevli S, Öztürk B, Yalabik Ural A, Uçan ES. İntertisyel akciğer fibrozisi olan hastalarda egzersizin yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasiteye etkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 4. Yalabık Ural A, Albayrak S, Akkoçlu A. Pulmoner tromboemboli ve benzer klinik durumlarda d-dimer’in tanısal değeri. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 5. Yalabik Ural A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Kargı A. Plevral mezotelyoma ile plevral metastatik adenokarsinomunun ayrımında radyolojik bulgular. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 6. Yalabik Ural A, Akkoçlu A, Mungan U, Osma E, Akkoç N. Ankilozan spondilitli bir olguda  intrakaviter aspergilloma’nın bronkoskopik görünümü . Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 7. Yalabık Ural A, Akkoçlu A, Osma E. Tümörü taklit eden bronşitis obliterans . Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 8. Turan O, Ural Yalabık A, Akkoçlu A, Bulaç S, Osma E, Kargı A. Mezotelyomada pemetrexed (alimta) tedavisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 9. Sol Göz Lateral Rektus Kasına Ve Clivusa Metastaz Yapan Kombine Küçük Hücreli - Az Diferansiye Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Olgusu. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, Antalya
 10. Sevinç C, Yalabık Ural A, Albayrak S. Solunumsal yoğun bakım biriminde izlenen olgularda sonuçlar ve medikal yaklaşım. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2005, Antalya
 11. Yalabık Ural A, Albayrak S, Sevinç C. KOAH olgularında ortalama platelet volümünün tromboemboli gelişimi ile ilişkisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2005, Antalya
 12. Klinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya. Akciğer Kanser Derneği 1. yıllık Kongresi 2004 İstanbul
 13. Hipotalamus metastazı yapan küçük hücreli akciğer kanseri olgusu. Akciğer Kanser Derneği 1. yıllık Kongresi 2004 İstanbul
 14. Akciğer kitlesini taklit eden Yellow Nail Sendromu olgusu. Akciğer Kanser Derneği 1. yıllık Kongresi 2004 İstanbul
 15. Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklığı ve özellikleri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2004, Antalya
 16. İris ve hipofiz metastazı da yapan küçük hücreli akciğer kanseri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2004, Antalya
 17. Evde sürekli bakım gerektiren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2004, Antalya
 18. Yalabık Ural A, Musal B, Kılınç O, Çapa G. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuarı Koşullarında Uygulanan Deneysel Bir Çalışma. Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği 2016, İzmir.
Karaciğer Nakilli Hastaya Bypass
Son bir buçuk yılda beyin ameliyatı, covid, iki kalp krizi geçirmişti
Ketojenik Diyet Hasta Etmesin
Ketojenik diyetin amacı, vücudun ketozise girmesini sağlayarak, enerji olarak karbonhidratlar yerine depo yağları kullanmaya yönlendirmektir.
500 Hastaya Böbrek Nakli
İzmir Kent Hastanesi’nde 2010 yılında başlatılan böbrek nakli programında 228’i son üç yılda olmak üzere 500 vakaya ulaşıldı. Böbrek nakli ekibi ile nakil sürecinin değişik aşamalarında görev alan hemşireden teknisyene patoloji uzmanından diş hekimine yaklaşık 30 sağlık çalışanının katılımıyla kutlandı.