Prof. Dr. Bülent KARABULUT - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Profesör Doktor
Bülent KARABULUT
Uzmanlık Alanları
Medikal Onkoloji
İç Hastalıkları
Yabancı Dil
İngilizce

Eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini girdi (1993)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (1999) İç Hastalıkları Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Onkoloji Yan Dal (2002) Tıbbı Onkoloji Uzmanı

Doçentlik (2006)

Profesör (2011)

Deneyimler

Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji hücre araştırma laboratuvarı çalışmaları (1997)

123 yurt dışı destekli, çoğunluğu faz III olmak üzere uluslarası çalışmalar

Yurt içinde 200’ ün üzerine makale, bildiri, kitap bölüm yazarlığı veya editörlüğü

83 adet ulusal kongre veya sempozyumda, başkanlık veya sekreterlik görevi

800’ ün üzerinde kongre, sempozyum ve diğer organizasyonlarda konferanslar

Sosyal dayanışma ve farkındalık projesinde düzenleyici veya yardımcılık görevi

Özel Kent Hastanesi, Kent Onkoloji Merkezi Genel Koordinatörü ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Üyelikler

Kanser ile ilişkili sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere, çok sayıda yut içi ve yurt dışı derneklere üyeliği

Türk Tıbbi Onkoloji derneğinde yönetim kurulu üyeliği

Genç Onkologlardan sorumlu yönetim kurulu üyeliği

Eğitim komisyonu üyeliği ve bölge temsilciliği görevleri

Türk Onkoloji Grubu Derneği’ nde yönetin kurulu üyeliği

Sindirim sistemi tümörleri çalışma grubu başkanlığı ve bölge temsilciği

Genç araştırıcılar çalışma grubunun danışman öğretim üyeliği

Türk Akciğer Kanseri Derneği yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği

Ege Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği

Palyatif bakım derneği yönetim kurulu üyeliği

Ege üniversitesi bünyesinde Akreditasyon Kurulu Komisyon üyeliği

Eğitim komisyonu üyeliği, Kan transfüzyon komisyonu üyeliği

İlaç güvenliği komisyonu üyeliği

Ege Hematoloji Onkoloji Derneği (EHOD) ve İnterdisipliner Onkoloji Derneği (İDOD) kurucu üyeliği

EHOD ve IDOD başkan yardımcılığı görevleri

Bal Boyun Kanserleri derneği yönetim kurulu üyeliği

Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) üyelikleri

İlgi Alanları

Tüm kanser türleri

Sindirim sistemi tümörleri

Genitoüriner sistem tümörleri

Meme kanseri

Akciğer kanseri

Nadir tümörler

Kanserde Sosyal Destek
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanser önemli bir sağlık sorunudur. Tıbbi alandaki gelişmeler, hastalığın tedavisi konusunda ciddi gelişmeler kaydedilmesini sağlamaktadır. Ancak kanser sadece, bedensel/fiziksel yönü değil, psikolojik ve sosyal yönü de olan bir hastalıktır. Ayrıca kanser gerek tanı, gerek tedavi süreci içinde aile ve yakın çevreyi de ilgilendirdiğinden, artık birçok hasta ve ailesi, hastalığın psikolojik ve sosyal boyutu ile daha yakından ilgilenmekte, sağlık kuruluşları medikal tedavinin yanı sıra hastalığın psikolojik ve sosyal boyutunu da ele alçak destekleyici müdahaleleri, tedaviye entegre etmekte, böylelikle tedavi bütüncül bir yapıya dönüşmektedir.
Prostat Tedavisi
Prostat kanseri, ABD verilerine göre günümüzde erkeklerde cilt kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ise akciğer ve bağırsak kanserinden sonra 3. sırada yer almaktadır. İstatistiksel hesaplamalara göre gelişmiş ülkelerde her 6-7 erkekten birinde prostat kanseri ortaya çıkmakta ve yine her 39 erkekten biri prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmektedir.
Meme Kitlelerinde DTM Etkinliği
Meme muayenesinde en değerli ve etkili incelemeler altın standart olarak, doktor muayenesi, ultrason ve DTM’dir.