Opr. Dr. Merve ÖZKAYA ÜNSAL - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Operatör Doktor
Merve ÖZKAYA ÜNSAL
Uzmanlık Alanları
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Yabancı Dil
İngilizce

Eğitimi

 • İzmir Bornova Anadolu Lisesi, 2003-2006
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2012ANKARA 
 • Manisa Celal BayarÜniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD. 2013- 2018Çalıştığı Kurumlar  

 • Bursa OrhangaziDevlet Hastanesi, 2012 (Pratisyen Hekim)
 • Manisa Celal BayarÜniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD. 2013- 2018
 • Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, 2019
 • Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, 2019- 2021.

 


Kongre- Kurs Katılımları

 

 1. 1. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı  29 Ekim-01 Kasım 2014, İstanbul
 2. MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uluslarası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, MANİSA
 3. XXVIII. Temel Mikrocerrahi Kursu, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi-İstanbul, 09-13 Ocak 2017, İstanbul
 4. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, 11-14 Ekim 2017, Antalya
 5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 6 Kasım – 22 Kasım 2017.
 6. Karma Rinoplasti Kursu, İstanbul, 24-25 Kasım 2017
 7. Nazım Çerkeş Burun Estetiği Canlı Cerrahi Kursu, İstanbul, 29 Mart-1Nisan 2018
 8. 11. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, 31Mart- 7 Nisan 2018
 9. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun
 10. 7.Uluslarası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 3-4 Eylül 2021.
 11. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, 10-14 Kasım 2021, Antalya

Ulusalar Arası Kongre Sunumları

 1. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L; Pigmented Atypical Fibroxanthoma of the Scalp with Regionel Lymph Node Metastasis misdiagnosed as Malignant Melanoma. 9th. Bapras Congress 17-20 September 2015, Thelesonika, Greece. Poster sunum.
 2. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Tan A, Ermertcan AT, Yoleri L; Ulcerated Trichoblastoma of the Scalp Misdiagnosed as Basal Cell Carcinoma. 9th. Bapras Congress 17-20 September 2015, Thelesonika, Greece. Poster sunum.
 3. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali UB, Kerem H, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L; Kıl Folikülü Dış Epiteli Kaynaklı Malign Tümörler: Malign Proliferatif Trişilemmal Tümör ve Trişilemmal Karsinom. 10 Olgunun Tedavi ve Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kıl Folikülü Dış Epiteli Malign Tümörleri. MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1. Uluslarası Lisansüstü Eğitim Kongresi. Sözel sunum.
 4. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali UB, Yoleri L; Paralitik Göz Kapağı Reanimasyonunda Modifiye Temporal Kas Flebi Kullanımı: 42 Hastada Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1. Uluslarası Lisansüstü Eğitim Kongresi. Sözel Sunum.
 5. Özkaya Ünsal, M; Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Dönemde Plastik Cerrahi Polikliniği Başvurularının Karşılaştırılması. 7.Uluslarası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi. Sözel Sunum.

Ulusal Kongre Sunumları

 1. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Tan A, Ermertcan AT, Yoleri L. Bazal Hücreli Karsinom ile Karışan Skalp Yerleşimli Ülsere Trikoblastik Karsinom. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
 2. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Olgu Sunumu: Skalpin Malign Melanom ile Karışan, Rejyonel Lenf Nodu Metastazı Yapmış Atipik Fibroksantom Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
 3. Evrenos MK, Üçer O, Yaman M, Özkaya M, Yoleri L. Olgu Sunumu: Mesane kanserli hastada transüretral mitomisin-c uygulaması sonrası penoskrotal nekroz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
 4. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali ZU, Kerem H, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Kıl Folikülü Dış Epiteli Kaynaklı Malign Tümörler: Malign Proliferatif Trişilemmal Tümör ve Trişilemmal Karsinom. 9 Olgunun Tedavi ve Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Sözel sunum.
 5. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali ZU, Yoleri M. Paralitik Göz Kapağı Reanimasyonunda Modifiye Temporal Kas Flebi Kullanımı: 40 Hastada Tedavi Sonuçlarının Değerlendirmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Sözel sunum.
 6. Evrenos MK, Kerem H, Yaman M, Özkaya M, Yoleri L. Nadir El Anomalisi Olgusu: Atipik Tip 4 Sinpolidaktili Olgusu. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 7. Yaman M, Evrenos MK, Özkaya M, Kerem H, Yoleri L. Nadir Görülen Malign Göz Kapak Tümörü: Sebase Kistadenokarsinom. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 8. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Kerem H, Yoleri L. Plantar Yerleşimli Merkel Hücreli Karsinom Olgusu. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 9. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Kerem H, Yoleri L. Atipik Yerleşimli Dev Bazal Hücreli Karsinom. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 10. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Kerem H, Yoleri L. Aplasia Kutis Konjenita Olgusunda Bilateral Postaksiyel Polidaktili. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 11. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Kerem H, Yoleri L. 36. Gorham Stout Sendromlu Olguda Mandibula Tutulumu: Tama Yakın Lizis. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 12. Evrenos MK, Kerem H, Yaman M, Özkaya M, Yoleri L. Nadir Bir Tümör: Omuzda İğsi Hücreli Sarkom. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 29- Kasım1, 2014. Poster sunum.
 13. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Tan A, Ermertcan AT, Yoleri L. Bazal Hücreli Karsinom ile Karışan Skalp Yerleşimli Ülsere Trikoblastik Karsinom. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
 14. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Olgu Sunumu: Skalpin Malign Melanom ile Karışan, Rejyonel Lenf Nodu Metastazı Yapmış Atipik Fibroksantom Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara. Poster sunum.
 15. Ünsal MÖ, Evrenos MK, Tuluy , Keçeci Y, Bali U, Temiz P, Yoleri L. Nadir Görülen Deri Eki Tümörü Trikoblastik Karsinom ile 4 Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, 11-14 Ekim 2017, Antalya. Sözel sunum
 16. Ünsal MÖ. Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Dönemde Plastik Cerrahi Polikliniği Başvurularının Karşılaştırılması. 7th International Hippocrates Congress On Medical and Healt Sciences, 3-4 Eylül 2021.
 17. Parspancı A, Bali U, Tuluy Y, Ünsal MÖ, Keçeci Y, Yoleri L. El Defektlerinde Serbest Süperthin Anterolateral Uyluk Flebi Kullanımı ve Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı,10-14 Kasım 2021 Antalya, Sözel sunum.

 

 Yayınlar

 1. Evrenos MK, Özkaya M, Yaman M, Yoleri L. İdiyopatik Skrotal Elefantiazis. Turk J Plast Surg 2016; 24(3): 163-5.
 2. Evrenos MK, Özkaya M, Yaman M, Yoleri L Case Report: Gorham-Stoute Syndrome with Involvement of Majority of Mandible, and Partial Maxillary, Temporal and Zygomatic Bones. J Maxillofac Oral Surg. 2016 Jul;15(Suppl 2):335-8.
 3. Evrenos MK, Yaman M, Özkaya M, Bali ZU, Kerem H, Temiz P, Ermertcan AT, Yoleri L. Kıl Folikülü Dış Epiteli Kaynaklı Malign Tümörler: Malign Proliferatif Trişilemmal Tümör ve Trişilemmal Karsinom. 10 Olgunun Tedavi ve Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kıl Folikülü Dış Epiteli Malign Tümörleri. CBU-SBED, 2016, 3(2):334-335
 4. Evrenos MK, Ünsal MÖ, Kececi Y. Cutaneous mucormycosis in immunocompromised patients due to corticosteroid use. Turk J Plast Surg 2018;26:185-6.
 5. Evrenos MK, Ünsal MÖ. Treatment of Cutaneous Mucormycosis in Patients with Corticosteroid Treatment After Trauma. Selcuk Med J 2019;35(2):113-9
Kanser Farkındalığınızı Arttırın
Kanser farkındalığının ne kadar önemli bir bilinç olduğu aşikar. Özellikle belli bir yakınması olan kişilerin şikayetlerinin sürekli bir hal alması durumunda mutlaka doktora başvurmaları oldukça önemlidir. Ayrıca, genetik yatkınlığa sahip bir aile geçmişi olan kişilerin kanser konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir. Örneğin, ailesinde kalınbağırsak kanseri görülen bir kişi belli bir yaştan sonra mutlaka düzenli kontrol yaptırmalıdır. Bu durum; meme ve prostat kanserleri başta olmak üzere, diğer kanser türleri için de alınabilinecek en önemli önlemdir.
Kardeşlerin Hayat Dayanışması
Üniversite öğrencisi ağabeyden kardeşe karaciğer nakli yapıldı, anne baba için saatler geçmek bilmedi
İnsanın Böyle Şansı Olsun
Bankacı Halil İbrahim İlhan (43) geçmeyen ishaline çare ararken, İzmir Kent Hastanesi’nde hayatının büyük ikramiyesini kazandı. Akciğerlerindeki lenf bezlerinde tutulum yaptığı saptanan Sarkoidoz denilen sistematik hastalığa EBUS’la ( Endobronşiyal Ultrasonoografi ) ameliyatsız tanı koyulan İlhan, erken teşhis sayesinde de büyük sevinç yaşadı.