Opr. Dr. Şükür MUSAYEV - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Operatör Doktor
Şükür MUSAYEV
Uzmanlık Alanları
Göğüs Cerrahisi
Yabancı Dil
İngilizce

Eğitim:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi

 

Mesleki İlgi Alanları:         

Akciğer kanseri cerrahisi (VATS wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi)

Göğüs deformite onarımları (Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü)

Endobronşial girişimler

Pnömotoraks tedavisi (VATS bleb ve bül rezeksiyonları)

Torasik travma

Mediyasten hastalıkları ve tümörleri

Hiperhidrozis (Aşırı terleme –ETS)

Plevra tümör cerrahisi

 

Sempozyum ve Kongreler:

 VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Ekim 2018, Bodrum

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği GÜZ Sempozyumu

 

Üyelikler:

 Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

İzmir Tabipler Odası

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri:

      Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi",  poster bildiri

      Karaçam V, Musayev Ş, Mutlu F, Kaya İ, Şanlı A, Özdemir N, ‘’İşaretleme yapılarak videotorakoskopik cerrahi ile akciğer kanserinde erken evrede tanı ve rezeksiyon imkanı’’, sözel bildiri

     Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks", poster bildiri

      Sevinç M, Bahar Ağaoğlu Şanlı, Ulugün F.İ, Musayev Ş, Şanlı A,"Akciğer Cerrahisinde Sıradışı Bir Hemostaz Yöntemi", poster bildiri

      Karaçam V, Tertemiz KC, Musayev Ş, Çam M,"Primer Trakeal Non-Hodgin Lenfoma:Olgu Sunumu", poster bildiri

       İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş, Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?’’, poster    

Kronik Böbrek Yetmezliği
Kronik böbrek yetmezliği, dünya nüfusunun ortalama %10’unu etkileyen ve sinsi seyreden bir hastalıktır. Ülkemizde de yaklaşık 55 bin son dönem böbrek yetmezliği hastası bulunmaktadır. Türkiye’de mevcut hastalara, maalesef her yıl 10 bin kişi daha eklenmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinin, erken saptandığında önlenebilir ve ilerlemesi durdurulabilir bir hastalık olduğu bilinmelidir. Ayrıca, ülkemizde henüz istenilen seviyede olmayan organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu ve bir bağışın bile ne kadar değerli olduğunu unutmayınız.
Ekran Karşısında Sağlığa Dikkat
Ekran karşısında hareketsiz olarak uzun zaman vakit geçiren kişilerin vücudunda oluşabilecek kan pıhtısı ölüm riskini meydana getirebilir. Akciğer embolisi (pulmoner emboli), tipik olarak hareketsizlik ve kan akımı azalması nedeniyle bacakta ya da pelviste pıhtı olarak gelişir. Oluşan pıhtı parçacıkları akciğerdeki küçük kan damarlarına ulaştığında yaşamı ciddi anlamda tehdit edebilir.
Bel Kayması
Bel kayması (spondilolistesiz), bir omurun (vertebra) ilişkili olduğu komsu omur üzerinden öne doğru kaymasıdır. Bel kayması, genel popülasyonda görülme oranı %3-5 arasında olan bir omurga hastalığıdır. Bel kaymasının çok çeşitli nedenleri vardır. Etiyolojideki nedenler; isthmik (doğumsal), travmatik, dejeneratif, displastik, patolojik ve cerrahi sonrasında gelişen nedenler olmak üzere sıralanabilirler. Bel kaymasının gelişiminde sıralanan nedenlere bağlı oluşan pars interartikülaris defektinin (spondilolisiz) iki taraflı oluşumu ve sonrasında omurların birbiri üzerinden kayması gerçekleşir.