Opr. Dr. Şükür MUSAYEV - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Operatör Doktor
Şükür MUSAYEV
Uzmanlık Alanları
Göğüs Cerrahisi
Yabancı Dil
İngilizce

Eğitim:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi

 

Mesleki İlgi Alanları:         

Akciğer kanseri cerrahisi (VATS wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi)

Göğüs deformite onarımları (Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü)

Endobronşial girişimler

Pnömotoraks tedavisi (VATS bleb ve bül rezeksiyonları)

Torasik travma

Mediyasten hastalıkları ve tümörleri

Hiperhidrozis (Aşırı terleme –ETS)

Plevra tümör cerrahisi

 

Sempozyum ve Kongreler:

 VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Ekim 2018, Bodrum

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği GÜZ Sempozyumu

 

Üyelikler:

 Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

İzmir Tabipler Odası

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri:

      Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi",  poster bildiri

      Karaçam V, Musayev Ş, Mutlu F, Kaya İ, Şanlı A, Özdemir N, ‘’İşaretleme yapılarak videotorakoskopik cerrahi ile akciğer kanserinde erken evrede tanı ve rezeksiyon imkanı’’, sözel bildiri

     Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks", poster bildiri

      Sevinç M, Bahar Ağaoğlu Şanlı, Ulugün F.İ, Musayev Ş, Şanlı A,"Akciğer Cerrahisinde Sıradışı Bir Hemostaz Yöntemi", poster bildiri

      Karaçam V, Tertemiz KC, Musayev Ş, Çam M,"Primer Trakeal Non-Hodgin Lenfoma:Olgu Sunumu", poster bildiri

       İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş, Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?’’, poster    

İmplant
Dt. Ceyda Afyoncu bilgilendiriyor: Diş kaybı olan kişilerde ister tek diş, ister tüm dişler eksik olsun implant uygulanabilir. Güvenli, fonksiyonel ve uzun ömürlü bir tedavidir. İmplantlar sayesinde kaybedilen doğal dişlerin yerine aynı fonksiyonu yerine getirebilen, konforlu ve estetik yeni yapay dişlere sahip olunabilir.
Çocuklar ve Kış Hastalıkları
Kış mevsiminde  çocuklarda nezle,  grip,  zatürre, bronşit, farenjit, sinüzit, tonsillit, otit   gibi hastalıkların görülme sıklığını artmaktadır. Havaların soğuması, kapalı alanlarda daha sık bulunmak, okullarda hasta çocuklarla temasın artması, hava kirliliği, kışın artan enerji ihtiyacından dolayı vücut direncinin düşmesi ve bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olması nedeniyle çocuklarda kış hastalıkları görülme sıklığı artmaktadır. Ancak, alabileceğiniz bazı önlemlerle çocuklarınızın yakalanabileceği enfeksiyonları azaltabilir, onları kış hastalıklarından koruyabilirsiniz.
Antidepresan ve Kullanımı
Psikiyatrist  Dr. Mehmet Hancıoğlu, toplumda antidepresan ilaçlara “uyuşturucu” gözüyle bakılmasının,  bazı hastaların ise arkadaş tavsiyesiyle, kontrolsüzce ilaç kullanmasının depresyon tedavisinin önündeki en önemli engel olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Hancıoğlu, “Antidepresan ilaçlar bazı hastalarda aşırı kilo alma, cinsel yaşamda olumsuzluk, aşırı alış veriş yapma, aşırı konuşma gibi yan etkiler gösterebilir. Bu nedenle hastanın klinisyen hekimin yakın ve düzenli kontrolünde olması gerekir” dedi.