Psk. Birgül GÖKÇE DOERING - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Psikolog
Birgül GÖKÇE DOERING
Uzmanlık Alanları
Psikoloji
Yabancı Dil
İngilizce
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
IASP Uluslararası Ağrı Birliği
BCI Biofeedback Sertifika kuruluşu
Türk Psikologlar derneği


Eğitim
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1985)
Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (1995)
A.B.D - BYU (Brigham Young) Üniversitesinde Etkin Kişilik Kuramı çerçevesinde Stres Yönetimi Eğitimi (1994)
Cabell Huntinghton Hospital-Ağrı Tedavi Merkezinde Psikolojik Yaklaşımlar Eğitimi (2005)


Çalıştığı Kurumlar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı Kliniği ve Psikiyatri Kliniği

Sertifika ve Belgeler
BICA Biofeedback ve Neurafeedback (2005) 

Bilimsel Makale ve Yayınlar
Tension Type Headache in children. A clinical evaluation. Berrak Sarıoğlu, Elvan Erhan, Gül Serdaroglu, Birgül Gökçe Doering. Pediatrics international (2003) 45, 185, 189.
Psychological Assessment and Treatment techniques with Headache Patient. Birgül Gökçe Galenos (Turkish Medicine Publication) July 199932. Page, (32-35).
Premedications of Oral Klonidin and Lorazepam. Sedation, anksiolotic hemodinamic and amnezic effects, comparation to Plasebo. Meltem Uyar, Mehmet Uyar, Semra Mert, Bülent Ozyar, Sevda Bilge, Birgül Gökçe
Fibromiyalgia and Somatization Disorders in Woman population. 3 P Pschiatry, Psycholog, Psycofarmacology Publication. Gülgün Alptekin, Hayriye Elbi, Elvan Erhan, Meltem Uyar, Hasan Hepaguşlar, Birgül Gökçe (1999) 7(4), 268-273.
Mc Gill Pain questionnaire Turkish Version H. Elbi, B. Gökçe, R. Saygılı, M. Uyar, İ. Yegül, B. Zileli, M. Zileli V. World Congress of Social Psychiatry. Rome, Italy September, 1-5, 1995
Turkish Version of Me Gill Pain questionnaire Reliability and Validity B. Gökçe, İ. Yegül, M. Uyar, H. Elbi, B. Zileli, M. Zileli 7 th international Sympesium The Pain Clinic. 1996 Istanbul.
Depression and Somatization in Turkish Population with Lowback Pain M. Zileli, B.Gökçe, G. Tekeli. 7 th international Symposium. The pain Clinic. 1996 Istanbul.
A Cognitive - Behavioral Treatment Model as a Group With Tension Type Headache Patient B. Gökçe Doering, M. Uyar, E.Erhan, İ. Yegül. 7th International Symposium. The Pain Clinic. 1996. İstanbul.Turkey.
Fluvoxamine Versus Amitnptyline in the Treatment of Fibromiyalgia E. Erhan, M.Uyar, İ. Yegül, B. Gökçe Doering H. Elbi, G. Alptekin World Congress the pain Clinic. 1998 Tenerife-Spain.
Fibromiyalgia and Somatization Disorder. E. Erhan, M. Uyar, İ. Yegül, B.Gokee Doering, H. Elbi, G. Alptekin 1998 Tenerife- Spain.
Ego Strenght, Manifest Anxiety, Somatization as a personality characteristics in Fibromiyalgia Patients. B.G. Doering, İ. Yegül, M. Uyar 9th World Congress in Pain August 22-27, 1999 Vienna, Austria
Hastaların ağrı nedenleri ve cinsiyet E.Erhan, S. Kocabas, M, Uyar, B.G. Doering, İ. Yegül 5. Ulusal ağrı Kongresi. 1999 İstanbul-Turkey.
Adolesan Dönemi Kronik Epizedik Gerilim Tip Başağrılı olguda Kombine tedavi yaklaşımı. M. Uyar, B.G. Doering, E. Erhan, 1. Yegül 5. Ulusal Ağrı Kongresi 1999 İstanbul-Turkey.
Çocukluk Çağı Başağrıları M. Uyar, E. Erhan, B.G. Doering, İ. Yegül, H. Tekgül, S.Tütüncüoğlu 5. Ulusal Ağrı Kongresi 1999 Istanbul-Turkey.
Çocuk ve Kronik Ağrı, Psikolojik Yaklaşım. Panel Katılımcısı Pediatrik Ağrı 2000 Adana-Turkey.
Fibromiyalgia and Somatization Disorder. M. Uyar, E. Erhan, B.G. Doering, İ. Yegül, H. Elbi, G. Alptekin The 9 th World Congress The pain Clinic 2000 San Francisco.
Çocukluk Çağı Gerilim Başağrısı; Prospektif Çalışma. B. Sarıoğlu, G. Serdaroğlu, E.Erhan, B.G. Doering, S. Ermemiş, S.Tütüncüoğlu. 7 th Mediterranean Child Neurology 2001 Istanbul- Turkey.
Devic's syndrome (Neuromylitis optica) and pain; A Case Report. E. Erhan, S. Bilgin, B.G. Doering, İ. Yegül Pain Practice 2001 İstanbul-Turkey.
Celebral Palsy and pain; Multidisciplinary approach A case Report. Pain Praktice 2001 Istanbul- Turkey E. Erhan, S. Kara, B.G. Doering, M. Zileli, İ. Yegül.
Cognitive Behaviaral Treatment and relaxation for pediatric tension Type Headache; A case report. E. Erhan, B.G. Doering, İ. Yegül Pain Practice. 2001 Istanbul- Turkey
Psychological Evalation of Pediatric Headache; A Comprasion between Tension Type Headache and Migraine. B.G. Doering, E. Erhan, G. Serdaroglu, S. Erermiş, S. Tütüncüoğlu 2002 California-USA.
Limitations of Psychological Assessment and Treatment in a patient with CP, A Case Report. E. Erhan, B.G. Doering, İ. Yegül Pain Practice 3nd World Congress 2004 Barcelona-Spain.
Transcutaneous Pulsed Radiofrequency for the Treatment of Tension Type Headache; A Comprasion with Cognitive Behavioral Approach. E. Erhan, B.G. Doering, İ. Yegül 11. World Congress on pain 2005 Sydney-Australia.
The prevalence of Pediculus humanus Capitis in first grade pupils of a school in Ankara, TURKEY. M. Mungan, B. Kitiz, B. Gökçe. Doering, A. Taylan Özkan, Kosta. Y. Mumcuoğlu, Fourth International Conference on Phthiraptera. June 13-18, 2010, ÜRGÜP, Cappodocia, TURKEY
Prostat Tedavisi
Prostat kanseri, ABD verilerine göre günümüzde erkeklerde cilt kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ise akciğer ve bağırsak kanserinden sonra 3. sırada yer almaktadır. İstatistiksel hesaplamalara göre gelişmiş ülkelerde her 6-7 erkekten birinde prostat kanseri ortaya çıkmakta ve yine her 39 erkekten biri prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmektedir.
Doğumsal Kalp Hastalıkları
Canlı doğan bebeklerde en sık görülen ve en ağır anomaliler doğumsal (konjenital) kalp hastalıklarıdır. Canlı doğan her 1000 bebeğin 8-10’unda doğumsal kalp hastalığı görülür. Doğumdan önce, anne rahmindeki ceninler göz önüne alındığında görülme sıklığı çok daha fazla yüksektir. Çünkü gebelik sırasındaki düşüklerin büyük bir bölümü, hayatla uyuşması mümkün olmayan kalp gelişim bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Bu bebeklerin yarısı yaşamlarını kaybetmekte ve yaşayanlarda da karmaşık cerrahi müdaheleler gerekmektedir.
Cumhuriyetin İlk Kadın Doktoru
Ali Kırat Paşa ile Emine Hasene Hanım’ın kızı olan Safiye Ali, 2 Şubat 1894 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybeden dört kız kardeşin en küçüğü olarak, annesiyle beraber dedesi Emin Paşa'nın Valideçeşme'deki konağında büyüdü. Balkan Harbi'nden çok etkilenen Safiye Ali, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde öğrenciyken doktor olmaya karar verdi. Kızların Tıp Fakültesi’ne kabul edilmediği dönemde tek çare yurt dışında eğitim almaktı. 1916 yılında kolejden mezun olur olmaz, Eğitim Bakanı Şükrü Bey'in sponsorluğunda devlet bursu alarak Almanya Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu.