Prof. Dr. Mehmet İbrahim YEGÜL - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Profesör Doktor
Mehmet İbrahim YEGÜL
Uzmanlık Alanları
Algoloji
Yabancı Dil
İngilizce

Uzmanlık Alanları
Ağrı Birimi (Algoloji)

Akademik Ünvanı
Profesör Doktor

Yabancı Dil
İngilizce

Eğitim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1965-1972, İzmir)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Algoloji (Ağrı) Derneği
TARD Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
RAD (Rejyonal Anestezi Derneği)
IASP (International Association for Study of Pain)
ESRA (European Society of Regional Anaesthesia)
APS (American Pain Society)
INS (International Neuromodulation Society)
WIP (World Institute of Pain)

Bilimsel Makale ve Yayınlar
Zileli M, Coşkun E, Yegul I, Uyar M: Electrophysiological Monitoring During CT-Guided Percutaneous Cordotomy. Acta Neurochir 64: 92-96, 1995.
Apaydın S, Uyar M, Karabay NU, Erhan E, Yegul I, Tuglular I: The Antinociceptive Effect of Tramadol on a Model of Neuropathic Pain in Rats. Life Sciences, 66(17): 1627-1637, 2000.
Yentur EA, Yegul I: Nervus Intermedius Neuralgia: An Uncommon Pain Syndrome with an Uncommon Etiology. J Pain Symptom Management 19(6): 407-408, 2000.
Apaydın S, Goldeli E, Uyar M, Erhan E, Yegul I, Tuğlular I: The Antinociceptive Effect of Moclobemide on the Vocalization Threshold to Paw Pressure in a Rat Model of Unilateral Mononeuropathy. Pharmacological Research, 44(6): 503-507, 2001.
Yegul I, Erhan E: Bilateral CT-Guided Percutaneous Cordotomy for Cancer Pain Relief. Clinical Radiology, 58: 886-889, 2003.
Yentür EA, Okçu G, Yegul I: The role of trigger point therapy in knee osteoartritis. The Pain Clinic, 15(4): 385-390, 2003.
Erhan E, Onal A, Kocabas S, Parlar A, Yegul I, Koşay S: Ondansetron Does Not Block Tramadol-Induced Analgesia in Mice. Methods And Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 27(9):629-632, 2005.
Erhan, E, Inal MT, Aydinok Y, Balkan C, Yegul I: Tramadol Infusion for the Pain Management in Sickle Cell Disease: A Case Report. Paediatric Anaesthesia, 17(1): 84-86, 2007.
Tutan A, Yegül İ, Uğur G, Çertuğ A: İntratekal Morfin İle Postoperatif Ağrı Giderilmesi. E.Ü.T.F. Dergisi 22(2):707-711, 1983.
Uğur G, Erhan Y, Yegül İ: Farklı İki Lokal Anestezik İlacın Omurilik ve Sinir Köklerinde Oluşturduğu Değişiklikler: I - %0.5 ve %4’lük Mepivakainin Etkileri (Ultrastrüktürel Düzeyde). E.Ü.T.F. Dergisi 24(3):907-921, 1985.
Uğur G, Erhan Y, Yegül İ: Farklı İki Lokal Anestezik İlacın Omurilik ve Sinir Köklerinde Oluşturduğu Değişiklikler. II - %0.5’lik Etidokain ve %2’lik Klorprokain’in etkileri (Ultrastrüktürel düzeyde). E.Ü.T.F. Dergisi 25(3):849-864, 1986.
Yegül İ: Perine Ağrısında Fenol İle Transsakral Blok. E.Ü.T.F. Dergisi 28(3):1179-1184, 1988.
Yegül İ: Postoperatif Analjezide İntratekal ve Epidural Opioidler. Ağrı 4(2):33-38, 1992
Yegül İ, Ulusoy B, Yetginer A: Kronik Kanser Ağrılarında Port Sistemli Kalıcı Epidural Kateter Yerleştirilmesi. Ağrı 4(4):41-43, 1992.
Yegül İ, Ulusoy B, Yetginer A: Direnç Kaybı Yöntemi ile Transaortik Nörolitik Çölyak Pleksus Bloğu. Ağrı 5(1):22-25, 1993.
Uyar M, Elbi H, Ulukaya S, Yegül İ: Uzun Süreli Opioid Kullanımı. Bir Olgu Nedeni ile Bağımlılık ve Tutsaklık Tartışması. Ağrı 6(2):17-19, 1994.
Uyar M, Yegül İ: Kronik Abdominal Ağrıların Tedavisinde Çölyak Pleksus Bloğu. Ağrı 6(3):38-41, 1994.
Zileli B, Uyar M, Zileli M, Yegül İ: Oral Morfin Kullanımının P 300 Potansiyellerine Etkisi. Ağrı 6(4):20-27, 1994.
Uyar M, Ulukaya S, Akman H, Derbent A, Çoker A, Yegül İ: Postoperatif Ağrı Tedavisinde Sürekli İnfüzyon Yöntemi ile Metamizol ve Ketorolak Tromethaminin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:385-389, 1995.
Yegül İ, Uyar M: Lateral Yaklaşımla Perkütan Radyofrekans Serviko-Torasik Sempatektomi. Nörolojik Bilimler Dergisi 12(3-4):399-404, 1995.
Uyar M, Turan S, Erhan E, Akman H, Tuğlular I, Yegül İ: Akut Miyofasyal Ağrı Tedavisinde Diklofenak Potasyum ve Diflunisal’in Etkilerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. Ege Tıp Dergisi 35(3-4):137-140, 1996.
Zileli B, Uyar M, Zileli M, Yegül İ: Kronik Morfin Kullanımının P 300 Potansiyellerine Etkisi. Ağrı 8(1):26-30, 1996.
Yeğül İ, Uyar M, Ulukaya S: Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Nörolitik Superior Hipogastrik Pleksus Bloğu. Ağrı 8(2):33-36, 1996.
Uyar M, Yegül İ, Erhan E, İşlekel S: Failed Back Sendromuna Bağlı Kronik Ağrının Tedavisi Sırasında Gelişen BOS Fistülü (Olgu Sunumu). Ağrı 8(3):39-42, 1996.
Öztekin S., Erhan E., Çökmez B., Ongun B., Yegül İ.: Çocuklarda Sirkumsizyonda Postoperatif Ağrının Giderilmesi: Penil Blok ve/veya Rektal Sodyum Diklofenak Uygulanımı. Ağrı 8(4):26-30, 1996.
Öztekin S., Ongun B., Çökmez B., Erhan E., Yegül İ.: İnguinal Herni Onarımı Uygulanan Çocuklarda Bupivakain ile Yapılan İlioinguinal/İliohipogastrik Sinir Bloğunun Etkinliği. Ağrı 9(1):18-22, 1997.
Apaydın Ş, Yegül İ: Ağrı Nörofizyolojisi. Galenos Aylık Tıp Dergisi 5:4-14, 1997.
Yegül İ: Kronik Ağrıda Algolojik Yaklaşım Seçenekleri. Galenos Aylık Tıp Dergisi 5:65-80, 1997.
Yegül İ: Bel Ağrısı Tedavisinde Perkutan İnvaziv Yöntemler. Galenos Aylık Tıp Dergisi 24:46-53, 1998.
Demirgören S, Hariri N, Uyar M, Yegül İ, Çelebi G, Pilyavskii A: Modulation of the spinal motoneuronal reactions by intrasegmental somatostatin in rats. Ağrı 11(2):35-40, 1999.
Yegül İ: Servikal Faset, Sinir Kök Kılıfı, Ganglion ve Disklere Yönelik Girişimsel Yöntemler. Galenos Aylık Tıp Dergisi 32:5-9, 1999.
Yegül İ, Uyar M, Erhan E: Implanted Drug Delivery Systems for Spinal Administration of Morphine in Cancer Pain Relief. Ağrı 11(3):13-19, 1999.
Yegül İ: RF uygulamasının teknik özellikleri. Ağrı 11(4):54-55, 1999.
Erhan E, Uyar M, Turan S, Yegül İ, Tuğlular I, Doering BG, Köse T: Fibromyalji Tedavisinde Amitriptilin ve Fluvoksaminin Karşılaştırılması. Ağrı 12(1):32-36, 2000.
Yegül İ: Servikal Bölgeden Kaynaklanan Baş, Boyun ve Sırt Ağrılarında Perkutan Tedavi Girişimleri. Ağrı 14(1):23-37, 2002.
Yegül İ: Postherpetik Nevralji. Ağrı 14(2):7-13, 2002.
Yegül İ., Erhan E.: Kanser Ağrı Tedavisinde BT Eşliğinde Perkutan Kordotomi, Ağrı 14(3):44-48 2002.
Yegül İ: Bel Ağrısında İnvaziv Yöntemler-II. Hipokrat, 15(159):494-496, 2006.
Erhan E., Yegül İ.: Radikülopatinin Eşlik Ettiği Bel Ağrısının Tedavisinde Transforaminal Anterior Epidural Steroid Enjeksiyonu, Hipokrat Lökomotor 7(41):699-704, 2007.
Yegül İ: Kronik Ağrıda İnvaziv Tedavi Yöntemleri. Hipokrat Lökomotor, 7(41): 727-732, 2007.
Yegül, İ., Erhan E.: Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tanı, Tedavi” Klinik Gelişim, 20: 90-93, 2007.
Yegül İ: Anesteziyolog açısından ağrı. “Ağrı. Konuya Değişik Tıp Dalları Açısından Genel Bakış” Ege Nöroloji Derneği Bilimsel Toplantısı. 800 Yataklı Asker Hastanesi Toplantı Salonu. İzmir, 24 Nisan 1981. (Panel)
Yegül İ: Tümör Ağrılarında Anesteziyoloğun Rolü. “Tümör Ağrılarında Tedavi Paneli.” I. Genel Tıp Kongresi Selçuk Üniversitesi, Konya, 15-17 Ekim 1987. (Panel)
Yegül İ: Bel Ağrısında Tedavi Yaklaşımları. “Bel Ağrılarında Yaklaşım Biçimleri Paneli.” III. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Anfisi, Çapa, İstanbul, 3-5 Ekim 1991. (Panel)
Yegül İ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı Kliniğinin Organizasyonu. “Türkiyede Ağrı Kliniklerinin Örgütlenmesi Paneli.” III. Ulusal Ağrı Kongresi, Mustafa Nevzat-Pak İş Merkezi, İstanbul, 3-5 Ekim 1991. (Panel)
Yegül İ: Nöroogmentatif teknikler. “Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Paneli” (Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri) E.Ü. Kültür ve Sanat Anfisi, 24 Ekim 1992. (Konferans)
Yegül İ: Bloklar. “Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Paneli” (Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri) E.Ü.Kültür ve Sanat Anfisi, 24 Ekim 1992. (Konferans)
Yegül İ: Ağrı klinikleri ve interdisipliner multimodal ağrı tedavisi. “Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Paneli” (Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri) E.Ü. Kültür ve Sanat Anfisi, 24 Ekim 1992. (Konferans)
Yegül İ: Lokal İnjeksiyonlar ve Bloklar. “Ağrılı Kas Spazmı Paneli.” XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Fantasia Otel, Kuşadası, 10-15 Mayıs 1993. (Panel)
Yegül İ: Postoperatif Analjezide İlkeler. “Postoperatif Ağrı Paneli.” IV. Ulusal Ağrı Kongresi. The Marmara Oteli, İstanbul, 23-25 Eylül 1993(Semposyum)
Yegül İ: Ağrı Tedavisinde Sinir Blokları. “Kanserde Ağrı ve Tedavisi Paneli.” Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Toplantısı. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 4 Mart 1994. (Panel)
Yegül İ: Yüz Ağrılarının Tedavisi. “Ağrı Paneli.” İzmir Dişhekimleri Odası Toplantısı. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 13 Nisan 1995. (Konferans)
Yegül İ: Ağrı Tedavi Yöntemleri. “ Algoloji Paneli.” XI. Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi. İstanbul Tıp Fakültesi, 14 Mart Anfisi, Çapa, İstanbul, 26-29 Nisan 1995. (Panel)
Yegül İ: Kanser ağrısında noral blokaj. Kanser Ağrısı Sempozyumu. Çelikpalas Hotel, Bursa, 8-10 Nisan 1994. (Konferans)
Yegül İ: Geriatrik Hastalarda Ağrı Tedavisi. II. Geriatri Kongresi. Büyük Efes Oteli, İzmir, 3-5 Kasım 1994. (Panel)
Yegül İ: Rejyonel Anestezide Teknolojik Gelişmeler. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Polat Renaissance Hotel, İstanbul, 7-9 Nisan 1995.
Yegül İ: Ağrı: Klinik yaklaşım ve cerrahi sağaltım. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkesi, Konak, İzmir, 7 Mart 1995. (Moderatör)
Yegül İ: Kronik Ağrıya Klinik Yaklaşım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – Balıkesir Tabip Odası Bilimsel Toplantıları, Balıkesir, 27 Ekim 1995. (Konferans)
Yegül İ: Baş Boyun Tümörlü Olgularda Ağrı ve Tedavisi. “Baş-Boyun Tümörlü Olgularda Destek Tedavisi Paneli.” II. Ege Onkoloji Günleri. E.Ü. Tıp Fak. Muhittin Erel Anfisi, Bornova, İzmir, 1-2 Nisan 1997. (Panel)
Yegül İ: Kronik Ağrıda Tedavi İlkeleri. “Kronik Ağrıya Yaklaşım Paneli.” III. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Sabancı Kültür Merkezi, İzmir, 23-25 Mayıs 1997. (Panel)
Yegül İ: Sempatik Sinir Blokları. III. Uluslararası Rejyonel Anestezi Kongresi. Holiday Inn Crowne Plaza, İstanbul. 26-29 Kasım 1997. (Kurs)
Yegül İ: Ağrı Tedavisinde Anestezi ve Sinir Blokları. “Ağrı Tedavisi Paneli.” Geleneksel Çubukçu Günleri Ağrı Sempozyumu. Otel Ege Sağlık, Bornova, İzmir, 5-6 Aralık 1997. (Panel)
Yegül İ: Spinal Cerrahide Post-op Analjezi. “Ortopedik Cerrahide Post-operatif Analjezi Paneli.” Ortopedik Anestezi Sempozyumu. Dedeman Oteli, Palandöken, Erzurum, 26-29 Mart 1998. (Panel)
Yegül İ: Kanser ağrısında invaziv teknikler. Fırat Algoloji Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ, 27-30 Ağustos 1998. (Konferans)
Yegül İ: Kanser Ağrısında Analjezik Kullanımı. 1. Türkiye AAA Kongresi. Adora Golf Resort Hotel, Belek, Antalya. 1-7 Kasım 1998. (Panel)
Yegül İ: RF Girişimleri. Bel Ağrılarında İnvaziv Yaklaşımlar Paneli. VII Kış Sempozyumu. Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa, 3-6 Aralık 1998. (Panel)
Yegül İ: Radyofrekans Termokoagülasyon Uygulamasının Teknik Özellikler. 5. Ulusal Ağrı Kongresi. Polat Renaisance Hotel, İstanbul, 3-6 Ekim 1999. (Kurs)
Yegül İ: Meme Kanserlerinde Ağrı Tedavisi. Meme Kanserleri Sempozyumu. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 7-8 Nisan 2000. (Panel)
Yegül İ: Postoperatif Ağrı ve Hasta Kontrollü Analjezi. Dokuz Eylül Anestezi Günleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Konferans Salonu, İnciraltı, İzmir, 29 Nisan 2000. (Moderatör)
Yegül İ: Kronik Ağrı Kontrolünde Sinir Blokları. Tark 2000 XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Pine Bay Resort Hotel, Kuşadası, 25-29 Ekim 2000. (Konferans)
Yegül İ: Stellate Ganglion ve Torasik Ganglion Bloğu. Sempatik Bloklar ve Ağrı Tedavisindeki Rolü.. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, 25-26 Kasım 2000. (Konferans)
Yegül İ: Bel Ağrısında Spinal Kord Stimülasyonu. Bel Ağrısında İnvaziv Girişimler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon, 26-27 Mayıs 2001. (Konferans)
Yegül İ: Kronik Ağrı Kontrolünde Anestezistin Rolü. Tark2001 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXV. Kongresi. Mirage Park Hotel, Kemer, Antalya. 27-31 Ekim 2001.
Yegül İ: Servikal Faset Eklem ve Sinir Bloğu.-endikasyon, teknik, etkinlik. Servikal bölgede diğer invaziv girişimler endikasyon, teknik, etkinlik. “Baş ve Boyun Ağrılarında İnvaziv Tedavi Yöntemleri” konulu IV. Bölgesel Ağrı Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, 2-3 Mart 2002. (Konferans)
Yegül İ: Kanserde Ağrı ve Tedavisi. VII Ege Onkoloji Günleri. Onkolojik Aciller ve Destek Tedavileri Sempozyumu. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 14-15 Mart 2002. (Konferans)
Yegül İ: Vertebroplasti: Kronik Ağrı Tedavisi Uygulamalarında Teknolojik Yenilikler Paneli.Tark 2002 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi. Atlantis Hotel, Belek, Antalya. 26-30 Ekim 2002. (Panel)
Yegül İ: Destek Analjezik Etkili İlaç Uygulamaları; Ketamin, Klonidin, Neostigmin, Somatostatin: Tark 2002 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi. Atlantis Hotel, Belek, Antalya, 26-30 Ekim 2002.
Yegül İ: Bel Ağrılarında Algolojik Yaklaşımlar. Bel Ağrıları. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları. Anemon Oteli, Manisa, 29 Ocak 2003. (Konferans)
Yegül İ: Trigeminal nevraljide tedavi. 6. Ulusal Ağrı Kongresi. Polat Renaisance Hotel, İstanbul, 16-19 Mayıs 2003. (Konferans)
Yegül İ: Trigeminal sinir ve dallarının bloğu. 6. Ulusal Ağrı Kongresi. Polat Renaisance Hotel, İstanbul, 16-19 Mayıs 2003. (Kurs)
Yegül İ: Stellar ganglion bloğu. 6. Ulusal Ağrı Kongresi. Polat Renaisance Hotel, İstanbul, 16-19 Mayıs 2003. (Kurs)
Yegül İ: Geriatrik hastada ağrı tedavi seçeneklerimiz nelerdir. 2. Ulusal Geriatri Kongresi. Limak Limra, Kemer, Antalya, 20-24 Ekim 2003. (Panel)
Yegül İ: Kordotomi. Kanser Ağrısı ve Tedavide Teni Yaklaşımlar. V. Bölgesel Ağrı Sempozyumu. Adana Hilton, Adana, 10-11 Ocak 2004. (Konferans)
Yegül İ: RF Faset ve Sakro-ilyak Eklem Denervasyonu. 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu “Bel Ağrıları ve Tedavisi”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Anfisi, İzmir, 6-7 Kasım 2004. (Konferans)
Yegül İ: Faset Eklem Enjeksiyonları ve RF. Spinal Ağrıda Perkutan Yöntemler Sempozyumu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Cerrahpaşa Oditoryum, İstanbul. 11 Aralık 2004. (Panel)
Yegül İ: Algolojideki Gelişmeler. XI. Kış Sempozyumu. Grand Yazıcı Otel Uludağ, Bursa, 24-27 Şubat 2005. (Moderatör)
Yegül İ: RF Uygulamaları. 8. Ulusal Ağrı Kongresi. Grand Cevahir Otel, İstanbul, 18-21 Mayıs 2005. (Kurs)
Yegül İ: Servikojenik başağrısı. 8. Ulusal Ağrı Kongresi. Grand Cevahir Otel, İstanbul, 18-21 Mayıs 2005. (Panel)
Yegül İ: Servikal Ganglion RF Uygulaması. VI. Bölgesel Ağrı Sempozyumu. Ankara Hilton, Ankara, 12-13 Kasım 2005. (Konferans)
Yegül İ: Kronik Ağrıda invaziv girişimler. “Kronik Ağrıda Tedavi Yaklaşımları, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı” Sempozyum. Anemon Otel, Manisa, 24 Kasım 2006. (Konferans)
Yegül İ: Yüz Ağrıları. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. WOW Kremlin Palace, Antalya, 1-3 Aralık 2006. (Konferans)
Yegül İ: Lomber faset eklem tedavisinde minimal invaziv girişimler: endikasyon-teknik-komplikasyon. VIII. Bölgesel Ağrı Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2-3 Aralık 2006, (Konferans)
Yegül İ: Kanser Ağrısında Perkutan Kordotomi Kanser Ağrısı (Çok Boyutlu Bakış) Sempozyum. Anemon Otel, Manisa, 9 Nisan 2007, (Konferans)
Yegül İ: Sempatik blokların yeri: Kanıta dayalı tıp veriler. Viseral Ağrı Paneli. 9. Ulusal Ağrı Kongresi. Polat Renaisance Hotel, İstanbul, 16-19 Mayıs 2007. (Panel)
Yegül İ: İmplantasyon teknikleri. Girişimsel Ağrı Tedavisi. 10. Ulusal Ağrı Kongresi. Polat Renaisance Hotel, İstanbul, 12-15 Haziran 2008. (Panel)
Yegül İ: Ağrı Klinikleri organizasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi X. Sempozyumu. Anemon Ege Sağlık Oteli, Bornova-İzmir, 28 Şubat 2009. (Panel)
Yegül İ: RF Uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi. Point Hotel Barbaros, İstanbul 20-23 Mayıs 2010. (Konferans)
Yegül İ: Trigeminal nevralji. 12. Ulusal Ağrı Kongresi. Maslak Sheraton Hotel, İstanbul. 17-20 Mayıs 2012. (Konferans)
Yegül İ: Diske yönelik işlemler. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi “Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu. Sheraton Hotel Çeşme-İzmir, 11-14 Ekim 2012. (Konferans)
Yegül İ: 1. Oturum. 13. Ulusal Ağrı Kongresi. Maslak Sheraton Hotel, İstanbul. 5-8 Haziran 2014. (Moderatör)
Uğur G, Yeğül İ, Erhan Y: Changes induced by various local anaesthetics in spinal cord and spinal roots. VII. European Congress of Anaesthesiology. Viyana, Avusturya. 7-13 Eylül 1986.
Yegül İ, Uyar M, Ulukaya S: CT-Guided percutaneous cordotomy. 6th International Congress - Pain Clinic, Stouffer Wawerly Hotel, Atlanta, Georgia, U.S.A, 15-20 Nisan 1994.
Yegül İ, Uyar M, Akman H: CT-Guided percutaneous cordotomy. XIV. Annual ESRA Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 13-17 Eylül 1995.
Yegül İ, Erhan E: “CT-Guided Percutaneous Cordotomy for Cancer Pain Relief,” XX Annual ESRA Congress, Varşova, Polonya. Eylül 2001. IMRAPT (The International Monitor) Vol.13, No.3, 31, 2001.
Uğur G, Erhan Y, Yegül İ: Changes induced by two different concentrations of mepivacaine in the spinal cord and spinal roots. XII th European Congress of Pathology, Porto, Portekiz, 3-9 Eylül 1989.
Yegül İ, Türkoğlu M: Implanted subcutaneous reservoir for continuous epidural administration of morphine in cancer pain relief. 7th World Congress on Pain, Palais des Congrès, Paris, Fransa, 22-27 Ağustos 1993.
Zileli B, Zileli M, Türkoğlu M, Yegül İ, Aydın H: The effect of oral morphine MST on P300 component of event related potentials. 7th World Congress on Pain, Palais des Congrès, Paris, Fransa, 22-27 Ağustos 1993.
Elbi H, Gökçe B, Saygılı R, Uyar (Türkoğlu) M, Yegül İ, Zileli B, Zileli M: Mc Gill pain questionaire, Turkish version. XV. World Congress of Social Psychiatry. Roma, İtalya, 1-5 Eylül 1995.
Gökçe B, Uyar (Türkoğlu) M, Yegül İ: A Cognitive-Behavioral Treatment Model as a Group with Tension Headache Patient. 7th International Symposium The Pain Clinic. İstanbul Hilton Hotel Exhibition and Convention Center, İstanbul, 2-6 Ekim 1996.
Demirgören S, Uyar M, Yegül İ, Hariri Nİ, Pilyavski Aİ: Effects of the Intraspinal Somatostatin Microinjection on the Motor Responses in the rat. 7th International Symposium The Pain Clinic.İstanbul Hilton Hotel Exhibition and Convention Center, İstanbul, 2-6 Ekim 1996.
Zileli M, Uyar M, Zileli B, Yegül İ: Trigeminal Neuralgia - Choices of the Treatment Modalities. 7th International Symposium The Pain Clinic. İstanbul Hilton Hotel Exhibition and Convention Center, İstanbul, 2-6 Ekim 1996.
Zileli B, Zileli M, Uyar M, Yegül İ: Secondary Trigeminal Neuralgia - A Clinical Analysis of 23 Cases. 7th International Symposium The Pain Clinic. İstanbul Hilton Hotel Exhibition and Convention Center, İstanbul, 2-6 Ekim 1996.
Gökçe B, Yegül İ, Uyar M, Elbi H, Zileli B, Zileli M: Turkish Version of Mc Gill Pain Questionaire Reliability and Validity. 7th International Symposium The Pain Clinic. İstanbul Hilton Hotel Exhibition and Convention Center, İstanbul, 2-6 Ekim 1996.
Erhan E, Uyar M, Turan S, Yegül İ, Tuğlular I, Doering BG: “Fluvoxamine versus Amitriptyline in the Treatment of Fibromyalgia,” 8th World Congress The Pain Clinic, Tenerife, Canary Islands, İspanya, 6-10 Mayıs 1998.
Erhan E, Uyar M, Yegül İ, Doering BG, Elbi H, Alptekin G: “Fibromyalgia and Somatization Disorder,” 8th World Congress The Pain Clinic, Tenerife, Canary Islands, İspanya, 6-10 Mayıs 1998.
Doering BG, Yegül İ, Erhan E, Uyar M: “Ego Strength, Manifest Anxiety, Somatization as Personality Characteristics in Fibromyalgia Patients,” 9th World Congress on Pain, Vienna, 46, 1999.
Apaydın Ş, Göldeli E, Uyar M, Erhan E, Yegül İ, Tuğlular I: “The Antinocciceptive Effect of Moclobemide on the Vocalization Threshold to Paw Pressure in a Rat Model of Unilateral Mononeuropathy,” 9th World Congress on Pain, Vienna, 274, 1999.
Yegül İ, Uyar M, Erhan E: “Implanted Drug Delivery Systems for Spinal Administration of Morphine in Cancer Pain Relief,” 9th World Congress on Pain, Vienna, 329-330, 1999.
Yegül İ, Uyar M, Erhan E: “Treatment of Neuropathic Pain: Spinal Cord Stimulation,” Pain and Neuromodulation: The New Millenium, The 9th World Congress: The Pain Clinic, San Francisco, 273, 2000.
Erhan E, Uyar M, Yegül İ, Doering BG, Elbi H, Alptekin G: “Fibromyalgia and Somatization Disorder,” Pain and Neuromodulation: The New Millenium, The 9th World Congress: The Pain Clinic, San Francisco, 53, 2000.
Doering BG, Erhan E, Yegül İ: “Cognitive Behavioral Treatment and Relaxation for Pediatric Tension-Type Headache: A Case Report,” 2nd World Congress of World Institute of Pain, İstanbul, Pain Practice, 222, 2001
Erhan E, Bilgin S, Doering BG, Yegül İ: “Devic’s Syndrome (Neuromyelitis Optica) and Pain: A Case Report,” 2nd World Congress of World Institute of Pain, İstanbul, Pain Practice, 264, 2001
Erhan E, Kara S, Doering BG, Zileli M, Yegül İ: “Cerebral Palsy and Pain: A Multidisciplinary Approach- A Case Report,” 2nd World Congress of World Institute of Pain, İstanbul, Pain Practice, 265, 2001
Erhan E, Yegül İ: “Transforaminal Anterior Epidural Steroid Injections for Low-Back Pain with Radiculopathy,” 2nd World Congress of World Institute of Pain, İstanbul, Pain Practice, 380, 2001
Yegül İ, Erhan E: “Mirror Pain after Percutaneous Cordotomy,” 2nd World Congress of World Institute of Pain, İstanbul, Pain Practice, 390, 2001
Erhan E, Yegül İ: “Splanchnic Radiofrequency Thermocoagulation: Preliminary Results,” 2nd World Congress of World Institute of Pain, İstanbul, Pain Practice, 391, 2001.
Erhan E, Yegül İ, Demir F: “The Efficacy of Intra-articular Hylan G-F 20 (Synvisc) in the Osteoarthritis of the Knee,” XX Annual ESRA Congress, Warsaw, IMRAPT (The International Monitor) Vol.13, No.3, 69, 2001.
Erhan E, Yegül İ: “Transforaminal Epidural Steroid Injections for Low-Back Pain,” 10th World Congress on Pain, San Diego, 423, 2002.
Yegül İ, Erhan E: “CT-Guided Bilateral Percutaneous Cordotomy for Cancer Pain Relief,” 10th World Congress on Pain, San Diego, 189, 2002.
Erhan E, Önal A, Kocabaş S, Parlar A, Yegül İ, Koşay S: Ondansetron Does Not Block Tramadol-Induced Analgesia in Mice,” 4th Congress of Efic, Pain in Europe IV, Prague, 360, 2003.
Yegül İ, Erhan E, Özyalçın H: Percutaneous Vertebroplasty for the Treatment of Painful Vertebral Compression. 4th Congress of Efic, Pain in Europe IV, Prague, 414, 2003.
Yegül İ, Erhan E, Tekin İ: Pulsed RF of Suprascapular Nerve as a Treatment for Chronic Shoulder Pain. 3nd World Congress of World Institute of Pain, Barcelona, PAIN Practice, 92, Blackwell Publishing, 2004.
Tekin İ., Erhan E., Yegül İ: Pulsed RF of Cervical DRG for the Treatment of Complicated Whiplash Injury: A Case Report. 3nd World Congress of World Institute of Pain, Barcelona, PAIN Practice, 92, Blackwell Publishing, 2004.
Doering BG, Erhan E, Yegül İ: Limitations of Psychological Assessment and Treatment in a Patient with CP; A Case report. 3nd World Congress World Institute of Pain, Barcelona, PAIN Practice, 277, Blackwell Publishing, 2004.
Yedicocuklu D, Erhan E, Özyar B, Uğur G, Yegül İ: Comparison of single-shot spinal anaesthesia and continuous spinal anaesthesia in patients undergoing open prostatectomy. XXIII Annual ESRA Congress, Atina, Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol. 29 No.5 (Supplement 2), 90, 2004.
Hayzaran S, Erhan E, Uğur G, Özyar B, Yegül İ: Postoperative Analgesia at Home After Varicoceles Sugery: A Comparison of Paracetamol and Tramadol. XXIII Annual ESRA Congress, Atina, Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol. 29 No.5 (Supplement 2), 90, 2004.
Erhan E, Yegül İ, Pirim A, Veznedaroğlu B: A Double-Blind Trial Comparing Mirtazapine With Placebo In The Treatment Of Fibromyalgia Patients With Major Depressive Disorder 11th World Congress on Pain, Sydney, 226, 2005.
Yegül İ, Erhan E, Pirim A: The Efficacy of Percutaneous Nucleoplasty in Patients with Low Back Pain and Radiculopathy. 11th World Congress on Pain, Sydney, 258, 2005.
Doering BG, Erhan E, Yegül İ: Transcutaneous Pulsed Radiofrequency for the Treatment of Tension-type Headache: A Comparison with Cognitive Behavioral Approach. 11th World Congress on Pain, Sydney, 361, 2005.
Yegül İ, Erhan E, Pirim A: Percutaneous Nucleoplasty in Patients with Cervical Radicular Pain – Initial Case Series. International Forum on Pain Medicine, Sofia, 218, 2006.
Yegül İ, Erhan E, Pirim A, Eyigör C: 3 in 1 Block For Chronic Shoulder Pain. 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), İstanbul, European Journal of Pain, Vol. 10, (Supplement 1), S151, 2006.
Yegül İ, Erhan E: Intradiscal Ozone Injecton For Low Back Pain And Radiculopathy. 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), İstanbul, European Journal of Pain, Vol. 10, (Supplement 1), S156, 2006.
Doering BG, Erhan E, Yegül İ: Assertiveness Trainig for Tension Type Headache. 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), İstanbul, European Journal of Pain, Vol. 10, (Supplement 1), S220, 2006.
Erhan E, Yegül İ, Prim A, Eyigor C: Epidural Neuroplasty for Low Back Pain and Radiculopathy. 4th World Congress World Institute of Pain, Budapest, PAIN Practice, Vol. 7, (Supplement 1), 96, Blackwell Publishing, 2007.
Yegül İ, Erhan E: Treatment of Lumbar Disc Herniations with Targetted Disc Decompression: Preliminary Results. 4th World Congress, World Institute of Pain, Budapest, PAIN Practice, Vol. 7, (Supplement 1), 96, Blackwell Publishing, 2007.
Yegül İ, Erhan E: CT-Guided Percutaneous Cordotomy for Cancer Pain Relief. 5th World Congress, World Institute of Pain, New York, PAIN Practice, Vol. 9, (Supplement 1), 79, Wiley-Blackwell, 2009.
Yegül İ, Erhan E: Pash-Cath For Spinal Pain, 5th World Congress, World Institute of Pain, New York, PAIN Practice, Vol. 9, (Supplement 1), 79, Wiley-Blackwell, 2009.
Türkyılmaz D, Erhan E, Deniz M.N, Yegul I: Pulsed Radiofrequency Lesioning of the C5 DRG for Chronic Shoulder Pain. 7th World Congress, World Institute of Pain, WIP Abstract book 0441, www.kenes.com/wip2014, Maasthricht 7-10 Mayıs 2014.
Yegul I, Erhan E, Deniz M.N.: Cervıcal Epidural Hematoma During Percutaneous Cordotomy for Unilateral Cancer Pain: A Case Report. 7th World Congress, World Institute of Pain, WIP Abstract book 0450, www.kenes.com/wip2014, Maasthricht 7-10 Mayıs 2014.
Yegül İ: Perine Ağrısında Fenol İle Transsakral Blok. I. Türk-Mısır Algoloji Kongresi, İstanbul, 24-26 Haziran 1988.
Yegül İ, Yetginer A, Ulusoy B: Direnç Kaybı Yöntemi ile Transaortik Nörolitik Çölyak Pleksus Bloğu. III. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, 3-5 Ekim 1991.
Yegül İ, Ulusoy B, Yetginer A: Kronik kanser ağrılarında port sistemli kalıcı epidural kateter yerleştirilmesi. III. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, 3-5 Ekim 1991.
Yegül İ, Uyar M, Ulukaya S: Bilgisayarlı tomografi eşliğinde nörolitik superior hipogastrik pleksus bloğu. IV. Ulusal Ağrı Kongresi, Hotel The Marmara, İstanbul, 24-26 Eylül 1993.
Zileli M, Uyar M, Yegül İ, Ulukaya S, Zileli B: Trigeminal nevralji ve diğer yüz ağrılarında RF termokoagülasyon. IV. Ulusal Ağrı Kongresi, Hotel The Mannara, İstanbul, 24-26 Eylül 1993.
Zileli M, Uyar M, Yegül İ: Endokrin aktif tümör metastazlarında transnazal RF hipofizektomi (Olgu sunumu). IV. Ulusal Ağrı Kongresi, Hotel The Marmara, İstanbul, 24-26 Eylül 1993.
Uyar M, Yegül İ: Kronik abdominal ağrıların tedavisinde çölyak pleksus bloğu. IV. Ulusal Ağrı Kongresi, Hotel The Marmara, İstanbul, 24-26 Eylül 1993.
Uyar M, Elbi H, Apaydın A, Ulukaya S, Yegül İ: Uzun süreli opioid kullanımı. Bir olgu nedeniyle bağımlılık ve tutsaklık tartışması. IV. Ulusal Ağrı Kongresi, Hotel The Marmara, İstanbul, 24-26 Eylül 1993.
Erhan E, Yegül İ: “Radikülopatinin Eşlik Ettiği Bel Ağrılarında Transforaminal Anterior Epidural Steroid Enjeksiyonu”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 440, Antalya, 2001.
Yegül İ, Erhan E: “Kanser Ağrı Tedavisinde BT Eşliğinde Uygulanan Perkutan Kordotomi”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 440, Antalya, 2001.
Uyar M, Ulukaya S, Akman H, Yegül İ: Postoperatif ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi. Metamizol ve Keterolak’ın karşılaştırılması. Kanser Ağrısı Sempozyumu, Çelik Palas Hotel, Bursa 8-10 Nisan 1994.
Uyar (Türkoğlu) M, Ayanoğlu HÖ, Ulukaya S, Özgürbüz U, Eriş O, Yegül İ: Preemptif olarak uygulanan diklofenak ve meperidinin postoperatif ağrı üzerine etkisi. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin Hilton, Mersin, 17-22 Ekim 1995.
Apaydın Ş, Uyar M, Karabay Ü, Erhan E, Yegül İ, Tuğlular I: Sıçanlarda Oluşturulan Ünilateral Mononöropati Modelinde Tramadol Hidroklorid’in Antinosiseptif Etkisinin Araştırılması. 1. Türkiye AAA Kongresi (Tıpta Analjezik Antipiretik, Antiinflamatuar Kullanımı), 73-74, Antalya, 1998.
Erhan E, Kocabaş S, Uyar M, Doering BG, Yegül İ: Hastaların Ağrı Nedenleri ve Cinsiyet”, 5. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Vol:11, Sayı:4, 119, İstanbul, 1999.
Uyar M, Doering BG, Erhan E, Yegül İ: Adölesan Dönemi Kronik Epizodik Gerilim Tip Başağrılı Olguda Kombine Tedavi Yaklaşımı. 5. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Vol:11, Sayı:4, 133, İstanbul, 1999.
Apaydın Ş, Göldeli E, Uyar M, Erhan E, Yegül İ, Tuğlular I: Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Nöropatik Ağrı Modelinde Moklobemid Etkisinin İncelenmesi”, 5. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Vol:11, Sayı:4, 149, İstanbul, 1999.
Uyar M, Erhan E, Doering BG, Yegül İ, Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Erermiş S: Çocukluk Çağı Başağrıları. 5. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Vol:11, Sayı:4, 169, İstanbul, 1999.
Yegül İ, Uyar M, Erhan E: Myofasiyal Ağrı Sendromunun Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması. 5. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Vol:11, Sayı:4, 170, İstanbul, 1999.
Yegül İ, Uyar M, Erhan E: Spinal Kord Stimülasyonu Uygulamalarımız”, 5. Ulusal Ağrı Kongresi, Ağrı Vol:11, Sayı:4, 171, İstanbul, 1999.
Erhan E, Uyar M, Yegül İ: Kanser Ağrısında Transdermal Fentanil. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 447, İzmir, 2000.
Erhan E, Yegül İ: Pnömotoraks: Stellar Ganglion Bloğunun Nadir Bir Komplikasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, 117, Antalya, 2002.
Erhan E, Yegül İ: Diskojenik Bel Ağrısı Tedavisinde İntradiskal RF Termokoagülasyon. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, 117, Antalya, 2002.
Ergin A, Erhan E, Yegül İ: Transforaminal Steroid Uygulamasında doz Cevap Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 84, 2004.
Hayzaran S, Erhan E, Uğur G, Özyar B, Yegül İ: Günübirlik Varikosel Girişimlerinden Sonra Evde Postoperatif Ağrı Tedavisinde Parasetamol ve Tramadolün Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Antalya, JTAICS (Journal of the Turkish Anaesthesiology and Intensive Care Society, Vol:32, (Supplement 1) 84, 2004.
Yegül İ, Erhan E, Pirim A: Radiküler Bel Ağrısının Tedavisinde Perkütan Nükleoplasti 8. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 119, 2005.
Yegül İ, Erhan E, Pirim A: Servikal Radiküler Ağrı Tedavisinde Perkütan Nükleoplasti: İlk Sonuçlar. 8. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 120, 2005.
Erhan E, Pirim A, Yegül İ: Faset Kökenli Bel Ağrısının Tedavisinde Faset Pulsed RF: İlk Sonuçlar” 8. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 128, 2005.
Erhan E, Yegül İ, Pirim A, Veznedaroglu B: Major Depresyonu Olan Fibromyalji Hastalarında Mirtazapinin Etkinliği: Çift-Kör Plasebo Kontrollü Çalışma 8. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 171, 2005.
Eyigör C, Erhan E, Yegül İ: Göğüs Ağrısının Ayırıcı Tanısında MAS. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul, 114, 2008.
Eyigör C, Erhan E, Yegül İ: İnguinal Herni Ayırıcı Tanısında M. Pramidalis Sendromu. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul, 117, 2008.

Anjiyo Hayat Kurtarır
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zülfikar Danaoğlu, koroner anjiyografinin akciğer grafisi ya da kan tahlili gibi “zararsız ve risksiz” görülerek bilinçsizce yaptırılacak bir tetkik olmadığını söyledi. Her göğüs ağrısında anjiyo çekilemeyeceğini belirten Uzm. Dr. Danaoğlu, “Anjiyo için kriterler; hastanın tipik şikayetleri olması , ailede 50 yaşın altında kalp hastalığı öyküsü olması ,özellikle laboratuar bulguları ve risk faktörleridir. Bunlar olmadan yapılan anjiyo yanıltıcı olabilir, neye müdahale edeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Anjiyoya girmeden önce doktorun da kafasında bir plan olması gerekir” dedi.
Kadınlara Özel Polikinlik
Erken ve doğru tanı için fizik muayene ve görüntüleme tetkiklerinin birlikte ve uzman ekip tarafından yapılması çok önemli
Bu Yaz Cildinizi Koruyun
Herkesin özlemle beklediği yaz mevsimi ve beraberinde gelen tatil dönemini yaşanıyor. Uzun zamandır bir plajda ya da havuz kenarında kitap okumayı, dinlenmeyi, sevdiklerimizle vakit geçirmeyi ve rahatlamayı umuyordunuz.