Prof. Dr. Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Profesör Doktor
Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR
Uzmanlık Alanları
İç Hastalıkları
Medikal Onkoloji
Yabancı Dil
İngilizce

Uzmanlık Alanı
İç Hastalıkları
Onkoloji

Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (06/77)


Mezuniyet Sonrası Eğitim

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi (09/77-11/81)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Eğitimi (02/86-04/89)


Üyelikleri

Türk Tabipler Birliği
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Türk Akciğer Kanser Derneği
İzmir Meme Hastalıkları Derneği
Member MASCC Multinational Association of Supportive Care in Cancer
Tıbbi Onkoloji Derneği
TORAKS Derneği


Bilimsel Makale ve Yayınları
 
Kars A, Ruacan Ş,Baltalı E, Tekuzman G, Kansu E, Alakavuklar M, Fırat D. Primary malignant Iymphoma of the central nervous system, Proceedings of XV.th International Congress Of Chemotherapy 1987; 574-576. Çopur S, Kars A, Tekuzman G, Alakavuklar M, Baltalı E, Fırat D.Carcinoma of male breast. Kanser, Turk J Cancer 1988; 18: 72-76. Ak A, Alakavuklar M, Tekuzman G. İnterferonlar. Türk ilaç ve Tedavi Dergisi 1988; 1: 219-224. Ak A, Tekuzman G, Alakavuklar M. Malign hastalıklarının sistemik tedavisinde interferon. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1988; 1:219-224. Kansu E, Koç Y, Kars A, Alakavuklar M, Tekuzman G, Fırat D. Mitoxantrone and cytosine arabinoside in adult acute leukemia: an interim report. Journal of Chemotherapy 1989; (Supplement n. 4)1268-1270. Özışık Y, Tekuzman G, Ruacan Ş, Kars A, Alakavuklar A, Barış İ, Fırat D. Phase study of II mesothelioma. Kanser, Turk J Cancer 1989; 19: 114-117. Ak A, Tekuzman G, Kansu E, Alakavuklar M. Sideroblastik anemi ile seyreden multipl myeloma vakası. Hacettepe Tıp Dergisi 1989; 22: 59-64. Ak A, Tekuzman G Kansu E, Alakavuklar M. Myelodisplastik Sendromlar (MDS). Hacettepe Tıp Dergisi; 1989; 22: 71-81. Güllü İ, Tekuzman G, Kars A, Alakavuklar M. Baltalı E, Özışık Y, Fırat D. Baş-Boyun tümörlerinde cisplatin-bleomycin, methotrexate, 5-fluorouracil kombine kemoterapisi. Hacettepe Tıp Dergisi 1989; 22: 369-377. Kars A, Baltalı E, Tekuzman G, Fırat D, Alakavuklar M. Tamoxifen versus tamoxifen, mitoxantrone treatment in metastatic breast cancer. Journal of Chemotherapy 1989; (Supplement n.4): 1196-1197. Alakavuklar M, Tekuzman G, Baltalı E, Ruacan Ş, Kansu E, Kars A, Özışık Y, Fırat D, Karaağaoğlu E. Epidemiologic characteristics of adult Hodgkin's disease: A report 337 cases. Kanser, Turk J Cancer, 1991; 21: 71-77 Ündar B, Karakuzu, Alakavuklar M, Kırımlı Ö, Çehreli C, Özer M. Determination of acute cardiac toxicity of epirubicine by continuous ambulatory ECG monitoring and exercise testing. Kanser, Turk J Cancer. 1991; 21: 98-102. Alakavuklar M, Tekuzman G, Baltalı, Ruacan Ş, Kansu E, Kars A, Özışık Y, Fırat D, Karaağaoğlu E. COPP Chemotherapy in treatment of advanced Hodgkin's disease. Kanser, Turk J Cancer 1991; 21: 103-108. Güllü İ, Tekuzman G, Güler N, Barışta İ, Alakavuklar M, Kars A, Özışık Y, Baltalı E, Özdemir O, Kansu E, Fırat D. Baş-Boyun tümörlerinde cisplatin, bleomycin, 5-fluorouracil, methotrexate kombine kemoterapisinin değerlendirilmesi. Türk Hematoloji-Onkoloji dergisi 1991; 1: 15-23 Yörükoğlu K, Özen E, Çehreli C, Alakavuklar M. Lenf Düğümü lezyonlarında sitolojik bulguların dokundurma preperatlarının (imprint) histolojik kesitler ile birlikte incelenerek değerlendirilmesi. Türk Patoloji Dergisi.1992;8(2):40-43 Füzün M, Kınay M, Alakavuklar M, Tankurt E, Saydam S, Soylu M. Kürabilite potansiyeli olan kolerektal kanserlerde Tedavi: (Dokuz Eylül Kolon Rektum Kanser gurubunun Randomize prospektif çalışma önerisi) Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 1992: 2; 181-188 Akbaylar H, Alakavuklar M. Maliğn Hiperkalsemi Tedavisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1992; 6: 58-61. Çehreli C, Alakavuklar M, Ündar B, Akbaylar H, Canda Ş. Blastic tansformation in the 1ymph glands in a patient with chronic myelogeneous leukemia. Kanser, Turk J.Cancer 1992; 22: 44-47. Çehreli C, Ündar B, Akkoç N, Özaksoy D, Öztop İ, Alakavuklar M, Kovanlıkaya İ, Pınar.T,. Values of magnetic resonance imaging, computed tomography and ultrasonography in the staging of malignant 1ymphomas. Turk J Cancer 1993; 23 (4): 172-177. Akkoç N, Ündar B, Payzın B, Alakavuklar M, Çehreli C. Recurrent splenic enlargement during granulocyte-macrophage colony-stimulating factor therapy in a patient with myelodysplastic syndrome. Turk J Cancer 1993; 23 (2): 97-101. Dicle O, Füzün M, Soylu M, Alakavuklar M. Kolerektal Kanserlerin preoperatif evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri. Kolon Rektum Hastalıkları. Dergisi 1993; 3: 66-69. Çehreli C, Alakavuklar M, Çavdar C, Başdemir G, Ündar B, Akkoç N, Payzın B, Öztop. F,. Oncogenous osteomalacia-report of a case. Acta Oncologica 1994; (8): 975-976. Yenici O, Manisa M, Osma E, Demiral As, Şen M, Uçan ES, Çımrın A, Alakavuklar M, Kargı A, Yüksel C, Pırnar. T, Relation between primary tumör volume, extend of bone metastases-survival rate in stage IV lung carcinomas with bone metastases: Correlation of scintigraphic and radiographic changes. Nükleer Tıp Dergisi 1995: 4; 152-156. Çehreli C, Payzın B, Ündar B, Yılmaz U, Alakavuklar M. Paraneoplastic cerebellar degeneration in association with Hodgkin disease. A report of two cases. Acta Hematol 1995; 94: 210-213. Alakavuklar M. Meme kanseri sağaltımında, sistemik sağaltımın yeri. Türkiye Ekopatoloji dergisi, 1995; 1: 51-53. Şen M, Demiral SA, Alanyalı H, Manısalı M, Osma E, Akkoçlu A, Uçan ES, Akpınar O, Çetingöz R, Alakavuklar M, Tunca M, Kargı A, Yenici O, Derebek E, Bilkay İ, Kınay M. Evre III B küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde Neadjuvan Kemoterapi ve Radyoterapi ön sonuçları. Türk Onkoloji Dergisi, 1995; 10 (3), 32-37. Yörükoğlu K, Çulhacı N, Özen E, Erten O, Ulusu T, Kınay M, Alanyalı H, Dicle O, Alakavuklar M, Yılmaz U,. Endometrial Karsinomlarda c-erb-B-2 protein ve proliferatif hücre nükleer antijeninin immünohistokimyasal analizi ve histopatolojik prognostik faktörler ile karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1995; 9; 20-23. Şekeroğlu B, Yılmaz U, Alakavuklar M, Ündar B, Demirkan F, Özsan H, Alanyalı H, Saydam S, Canda T, Dicle O, Çehreli C. Meme Kanserinin Tedavisinde Adjuvan kemoterapinin maliyetinin Araştırılması. Meme Hastalıkları Dergisi 1996; 3: 158-164. Akpınar D, DemiralAS, Akkoçlu A, Çetingöz R, Yılmaz U, Osma E, Balcı P, Uçan ES, Alakavuklar M, Şen M, Yenice O, Kınay M. Toraks için sınırlı küçük hücreli akciğer karsinomunda sürvi araştırması. Solunum 1996; 5: 404-406. Ceylan C, Yılmaz U, Özsan H, Şekeroğlu B, Alanyalı H, Uslu T, Yörükoğlu K, Demirkan F, Ündar B, Alakavuklar M, Çehreli C.Türkiyedeki serviks kanseri sıklığı, az gelişmiş ülkelerle benzerlik göstermektemidir? Acta Oncologica Turcica. 1996; 29; 1-2. Çehreli C, Payzın B, Ündar B, Akhunlar H, Alakavuklar M, Yılmaz U. Spurious Hyperphosphatemia in Multiple Myeloma. Turk J Cancer 1996; 26 (1): 34-37. Alakavuklar M, Koyuncuoğlu M, Cingöz S, Şekeroğlu B, Canda T, Alanyalı H, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Yılmaz U, Balcı P, Derebek E, Özsan H, Demirkan F, Ündar B, Kınay M, Çehreli C,. Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-gp, p53 Metastaz Gelişimin Yansıtabilir mi? THOD 1997; 2: 73-79. Kargı H.A, Koyuncuoğlu M.F, Alakavuklar M, Akpınar O, Ark S. Cd 44 expression in metastatic and non metastatic non small cell lung cancer. Cancer Letters 1997 (119): 27-30. Derebek E, Özsarı H, Değirmenci B, Doğan AS, Balcı P, Yılmaz M, Şekeroğlu B, Alanyalı H, Alakavuklar M, Canda T, Durak H.Tc-99 m MIBI Scintigraphy in the evaluation of inflamatory breast cancer.Tur J Nucl Med 1997;6 (3): 210-214. Derebek E, Çapa G, Berk H, Şekeroğlu B, Havıtçıoğlu H, Değirmenci B, Alakavuklar M, Durak H, Tc-99 m sestamibi imaging as an indicator of p-glycoprotein expression in metastatic pheochromocytoma Clin Nucl Med 1998 ; 23 (9): 637-637. Tunca M, Alakavuklar M,Çömlekçi A, Kargı A, Osma E, Biberoğlu K. Lung carcinoma with pure soft tissue metastasis at the extremity: a rare case. Turk J Cancer 1998; 28 (2): 93-99. Çömlekçi A, Biberoğlu S, Hekimsoy Z, Okan İ, Pişkin Ö, Şekeroğlu B, Alakavuklar M. Symptomatic hypocalcemia in a patient with latent hyparathyroidisim and breast carcinoma with bone metastasis following administration of pamidronate. İnternal Medicine 1998 (37); 4:396. Barutca S, Yılmaz U, Üstün H, Şekeroğlu B, Alakavuklar M, Çehreli C. Gestasyonel troblastik tümörlerde medikal tedavi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1998; (11): 146-148. Üstün H, Yılmaz U,Barutca S, Şanlı E, Meydan N, Alakavuklar M. Kanser ve Diabetes mellitus. Türk Diabet Yıllığı 1998-99, 333-335. Füzün M, Sökmen S, Terzi C, Alakavuklar M, Hacıyanlı M. Cytoreductive approach to peritoneal carcinomatosis. Joumal of BUON 1999 (4): 189-192. Ündar B, Akkoç N, Alakavuklar MN, Çehreli C, Ündar L. Flow cytometric analysis of circadian changes in platelet activation using anti gmp-140 monoclonal antibody. Chronobiology International 1999; 316 (3) :335-342. Derebek E, Balci P, Alanyali H, Koçdor MA, Capa G, Gorken IB, Değirmenci B, Alakavuklar M, Canda T, Durak H. Detection of bilateral multifocal breast cancer using Tc-99m sestamibi imaging. The role of delayed imaging. Clin Nucl Med. 1999 ; 24 (8): 590-3. Sökmen S, Terzi C, Füzün M, Yılmaz U, Alakavuklar M. Does early postoperative intraperitoneal chemotherapy increases the operative morbidity in colon cancer surgery? Proceedings of 2. nd Balkan Congress of Oncology. Editör George Antypas 1999; 373-376. Üstün H, Alakavuklar M. Epitelyal over kanserinde kemoterapi ve yeni tedaviler İlaç ve Tedavi Dergisi 1999;9 (12) 54. Üstün H, Yılmaz U, Özer E, Çoker A, Barutça S, Alakavuklar M. Pankreas adenokarsinomunda P 53'nün histopatolojik ve klinik önemi. Türk Onkoloji Dergisi 2000; 15: 16-18. Üstün H, Yılmaz U, Barutça S, Ulaş T, Çavdar C, Özer E, Alakavuklar M. Primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu olgularda Cisplatin ve Epirubicin kemoterapi rejiminin etkinliği THOD 2000; 10: 3: 126-129 Kundak I, Alakavuklar M,. Erken evre küçük hücreli Dışı Akciğer kanserinde kemoterapi uygulamaları Hematoloji-Onkoloji 2000; 2 (3): 234-238 Üstün H, Kılınçarlan İ, Kargı A, Alakavuklar M, Karln içinde ve alt ekstremitesinde miksoid liposarkom olan, akciğer metastazlı olgu THOD 2000; 10: (2): 98-101. Pehlivan M, İtil O, Yılmaz U, Alakavuklar M. N, Akkoçlu A, Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi, Türkiye Tıp Dergisi 2000; 7(4): 165-173 Barutca S, Karagözlü A, Üstün H, Kundak I, Meydan N, Öztop İ, Yılmaz U, Alakavuklar M. Adjuvant kemoterapi alan erken evre meme kanseri hastalarında depresyon ve hastaların duygu durumlarını olumsuz etkileyen faktörler. THOD 2000; 10 (4): 217-222. Barutca S, Meydan N, Yılmaz U, Alakavuklar M, Özer E. Pankreas ve peritoneum lokalizasyonlu bifokal müsinoz kistadenokarsinom (olgu sunumu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6 (3-4) 191-94. Pehlivan M. , Yılmaz U. , İtil O. , Alakavuklar M. , Akkoçlu A. , Küçük Hücreli Kanser Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan İlaçların Prognoza Etkisi Toraks Dergisi 2000:1;2 36-40 Barutca S, Çolakoğlu O, Üstün H, Yılmaz U, Tunca M, Alakavuklar M. Cancer and the medical intensive care unit, the experience of a single reference center in a developing country. Journal of Buon 2001; 6: 131-134. Öztop İ, Alakavuklar M. Metastatik meme kanserinde kemoterapi. Hematoloji-Onkoloji 2001; 3 (2): 128-136. Çehreli R, Somalı I, Alakavuklar M. Kanser Anoreksi-Kaşeksi sendromu. Hematoloji-Onkoloji 2001; 3 (3): 186-196. Üstün H. , Barutca S., Şanlı E., Alakavuklar M. ,Myelotoxicity of Cyclophosphamide , Methotrexate and 5-Fluorouracil Regimen in Early Stage Breast Cancer Patients with Diabetes Mellitus TJH 2001;18:2 Öztop İ, Yavuz Şen T, Tekiş D, Yılmaz U, Demirkan B, Akkoçlu A, Çetingöz R, Alakavuklar M, İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sisplatin/Gemstabin Etkililiği, Toraks Dergisi, 2002;3(3): 273-278 Barutca S., Yılmaz U., Üstün H., Biberoğlu S., Çömlekçi A., Topalak Ö., Alakavuklar M. N. Treatment of Malignant Insulinoma with Fluocortolone and High-Dose Folinic Acid .Case Report and Review of the Literature The Endocrinologist 2002;12(2) 83-86 Öztop İ., Yılmaz U., Havıtçıoğlu H., Şen M., Demirkan B., Özkal S., Kundak I., Barutca S., Maydan N., Manisalı M., Alakavuklar M.1990-2002 yılları arasında izlediğimiz yumuşak doku sarkomlu hastalara ilişkin deneyimimiz. THOD 2003;13(2) 61-71 Yavuzsen T, Öztop İ, Yılmaz U, Cavdar C, Sifil A, Sarıoğlu S, Alakavuklar M. Gastric Cancer diognosed in a patient with crescentic glomerulonephritis. Gastric Cancer .2003; 6 (4): 267-9. Öztop I, Demirkan B, Tarhan O, Kayahan H, Yılmaz U, Kargi A, Alakavuklar M. The development of pulmonary adenocarcinoma in a patient with Job’s syndrome, a rare immunodeficiency condition.Tumori, 2004 90 (1):132-5 Kundak I, Öztop I, Soytürk M, Özcan MA, Yılmaz U, Meydan N, Gorken IB, Kupelioğlu A, Alakavuklar M. Paclitaxel – carboplatin induced radiation recall colitis. Tumori. 2004 90 (2):256-8 Oztop İ, Demirkan B, Yaren A, Tarhan O, Şengül B, Ulukus C, Akın D, Şen M, Yılmaz U, Alakavuklar M. Rapid Tumor Lysis syndrome in a patient with metastatic colon cancer a complication of treatment with 5-Fluorouracil / leucoverin and Irınotecan. Tumori ,2004; 90:514-516 Öztop İ., Yavuzşen T., Yılmaz U., Çavdar C., Yaren A., Tarhan O., Meydan N., Sökmen S., Çamsarı T., Alakavuklar M. Kanserli hastalarda uzun süreli kalıcı santral venöz kateter komplikasyonları THOD 2004:14(2) 90-95 Öztop I, Yılmaz U, Yavuzsen T, Yaren A, Tarhan O, Sagol O, Coker A, Alakavuklar M. Gemcitabine combined with infusional 5-Fluorouracil and hıgh dose leucoverin for the treatment of advanced carcinoma of the pancreas. Chemotherapy. 2004 50 (3): 127-32 Oztop I, Ateş H, Alacacıoğlu A, Yaren A, Tarhan O, Alakavuklar M, Yılmaz U.İnfüzyonel 5-Fluorourasil Kemoterapisi alan Kolon Kanserli Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri THOD; 2004, 14 (3) 4 147-152 Demirkan B., Balcı P., Özcan MA., Başkan Z., Alacacıoğlu A., Tuncel SA., Canda T., Koçdor MA., Topçu I., Ündar B., Alakavuklar M. Primary Non-Hodgkin Lymphoma of Breast in a Patient with Rectal Carcinoma and Magnetic Resonance Spectroscopic Examination. Breast 2005;14(2):169-74 Demrkan B, Görkem İ. B, Canda T, Balcı B. P, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Kınay M, Alakavuklar M, Adjuvant Systemic Therapies in Women with Operable Breast Cancer: A Practice in a Single Instutition, Turkish Journal Of Cancer 2005;35(3): 123-131 Sagol O., Yavuzşen T. Öztop I., Ulukuş C., Yılmaz U., Alakavuklar M., Obuz F. Astarcıoğlu H., Astarcıoğlu I., The Effect of Apoptotic Activity,Survivin, Ki-67 and P-glycoprotein Expression on Prognosis in Pancreatic Carcinoma. Pancreas 2005;30(4):343-8 Demirkan B., Başkan Z., Alacacıoğlu A., Görken IB., Bekis R., Ada E., Osma E, Alakavuklar M., False Negative Bone Scintgraphy in a Petient with primary Breast Cancer: A possible Transient Phenomenonv of Bisphosphonate (Alendronate) treatment . Tumori. 2005:91(1):77-80 Meydan N., Kundak I., Yavuzşen T., Öztop İ., Barutca S., Yılmaz U., Alakavuklar MN., Cardiotoxicity of de Gramont’s Regimen İncidence, Clinical Characteristics and Long term Follow up Jpn J Clin Oncol 2005 May;35(5):265-70.Epub 2005 Apr 26 Kocdor H,Çehreli R,Kocdor MA,Sis B,Yilmaz O,Canda T,Demirkan B,Resmi H,Alakavuklar M, Harmancıoğlu Ö.Toxicity induced by the chemical carcinogen 7,12-dimethylbenz(a) anthracene and the protective effects of selenium in Wistar rats.JToxicol Environ Health A. 2005 May 14;68(9).693-701. Demirkan B,Özcan MA,Glu AA,Yuksel F,Undar B,Alakavuklar M,The effect of anthracycline-based(epirubicin) adjuvant chemotherapy on plasma TAFI and PAI—1 levels in operable breast cancer.Clin Appl Thromb Hemost.2006 Jan;12(1):9—14. Demirkan B, Yavuz Şen T, Alakavuklar M, Short Term Health Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclopphosphamide vs. 5 Fluorouracil, Epirubicin and Cyclopphosphamide as Adjuvant Chemotherapy in Turkish Patients with Operable Breast Cancer. Turkish Journal of Cancer 2006;36(3): 116-125 Yaren A,Öztop İ,Kargi A,UlukuşC,Önen A,Sanli A,Binicier O,Yılmaz U,Alakavuklar M.Bax, bcl-2 and c-kit expression in non small-cell lung cancer and their effects on prognosis. İnt J Clin Pract.2006 Jun;60(6):675-82 Çavuşoğlu A. C,Saydam S, Alakavuklar M, Canda T, Sevinç A, Kılıç Y, Harmancıoğlu Ö, Alanyalı H, Görken İ, Balcı P, Demirkan B, Sakızlı M, Güner G, Dokuz Eylül University Breast Tumor/ DNA Banking: A Pilot Study, Turkish Journal Of Cancer 2007;37(2): 66-68 Çavuşoğlu A. C,Saydam S, Alakavuklar M, Canda T, Sevinç A, Kılıç Y, Harmancıoğlu Ö, Koçdor M. A, Kınay M, Alanyalı H, Görken İ, Balcı P, Demirkan B, Sakızlı M, Güner G, A Pilot Study for Human Tumor/ DNA Banking Returned More Questions than Answers, Med. Oncol 2008;25(4): 471-3 E pub. 2008 April 8 Koçdor H, Koçdor M. A, Canda T, Gürel D, Çehreli R, Yılmaz O, Alakavuklar M, Güner G, Clin Transl Oncol 2009 Apr;11(4): 243-9 Chemopreventive Efficacies Rosiglittazone, Fenretinide and Their Combination against Rat Mammary Carcinogenesis Demirkan B, Ünek İ. T, Eriksson B, Akarsu M, Durak H, Sağol O, Obuz F, Binicier F, Binicier C, Füzün M, Alakavuklar M, Turk J. Gastroenterol 2009 Sept 20(3): 214-9 A Patient with Nonefunctional Pancreatic Neuroendocrine Tumor and Incidental Metachronous Colon Carcinoma Detected by Positron Emission Tomography: Case Report

Çocuklarda Karaciğer
Çocukları karaciğer nakline götüren aralarında önlenebilir hastalıkların da olduğu 24 hastalık var. Türkiye’deki tüm merkezlerde yapılan çocuk karaciğer nakillerinin yarısını gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip,  çocukları nakle, anne ve babalarını canlı verici olmaya götüren hastalıkları belirleyip sıraladı. Ekipten Pediatrik Gastroenterolog Doç. Dr. Çiğdem Arıkan, “Erişkinlerde en sık nakil nedeni hepatit B ve C iken, çocuklarda ise doğuştan gelen anomaliler ve genetik hastalıklar. 120 çocuk hastamız 24 değişik hastalığa bağlı karaciğer nakli geçirdi. En yoğun hasta grubumuzu 28 vakayla doğuştan safra yollarının gelişmediği hastalık olan biliyer atrezi oluşturdu” dedi.
BT Görüntüleme Nedir?
Bilgisayarlı tomografi; x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bu yöntemle klasik röntgenogramlardaki üst üste düşme (superpozisyon) ortadan kaldırılmıştır. Görüntüleri röntgenden çok daha ayrıntılıdır. BT, x-ışınının bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinin ürünüdür. Bir BT kesiti oluşturabilmek için, kesit düzlemindeki her noktanın x-ışınını zayıflatma değerini bilmek gerekir. Bu değerler, kesit düzleminin çepeçevre her yönünden x-ışını geçirilerek yapılan çok sayıdaki ölçümün güçlü bilgisayarlarla işlenmesi ile bulunur. Bulunan bu sayısal değerler, karşılığı olan gri tonlarla boyanarak kesit görüntüleri elde edilir. BT görüntüleri röntgenden daha ayrıntılıdır.
Varis Operasyonu
Görüntüsü kadar çektirdiği ağrı da hastayı rahatsız, mutsuz eden hastalığın tedavisinde yeni yöntem…Üstelik bir öğle tatilinde kurtulmak mümkün Titreşimle, varis tedavisiToplardamar yetmezliğinin neden olduğu varis hastalığının tedavisine cerrahi ve lazerden sonra “titreşimle tedavi” yöntemi eklendi. Hasta konforunu daha da arttıran kısaca MOCA denilen yöntemin özel hareket ve ilaç verme sistemi olduğunu belirten Prof. Dr. Yiğit Göktay, “Toplardamar içine yerleştirilen ve sürekli titreşen kateter, sorunlu damarı büzüp, ortadan kaldırıyor. Yöntem acı ve ağrıya neden olmadığı gibi hasta bir saatte varislerinden kurtulup, işine geri dönebilir” dedi.