Prof. Dr. Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Profesör Doktor
Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR
Uzmanlık Alanları
İç Hastalıkları
Onkoloji
Yabancı Dil
İngilizce

Uzmanlık Alanı
İç Hastalıkları
Onkoloji

Akademik Ünvanı
Profesör Doktor
Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (06/77)
Mezuniyet Sonrası Eğitim
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi (09/77-11/81)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Eğitimi (02/86-04/89)
Üyelikleri
Türk Tabipler Birliği
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Türk Akciğer Kanser Derneği
İzmir Meme Hastalıkları Derneği
Member MASCC Multinational Association of Supportive Care in Cancer
Tıbbi Onkoloji Derneği
TORAKS Derneği
Bilimsel Makale ve Yayınları 
Kars A, Ruacan Ş,Baltalı E, Tekuzman G, Kansu E, Alakavuklar M,
Fırat D. Primary malignant Iymphoma of the central nervous system,
Proceedings of XV.th International Congress Of Chemotherapy 1987; 574-576.
Çopur S, Kars A, Tekuzman G, Alakavuklar M, Baltalı E,
Fırat D.Carcinoma of male breast. Kanser, Turk J Cancer 1988; 18: 72-76.
Ak A, Alakavuklar M, Tekuzman G. İnterferonlar.
Türk ilaç ve Tedavi Dergisi 1988; 1: 219-224.
Ak A, Tekuzman G, Alakavuklar M. Malign hastalıklarının sistemik
tedavisinde interferon. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1988; 1:219-224.
Kansu E, Koç Y, Kars A, Alakavuklar M, Tekuzman G, Fırat D. Mitoxantrone
and cytosine arabinoside in adult acute leukemia: an interim report.
Journal of Chemotherapy 1989; (Supplement n. 4)1268-1270.
Özışık Y, Tekuzman G, Ruacan Ş, Kars A, Alakavuklar A, Barış İ,
Fırat D. Phase study of II mesothelioma. Kanser, Turk J Cancer 1989; 19: 114-117.
Ak A, Tekuzman G, Kansu E, Alakavuklar M. Sideroblastik anemi ile
seyreden multipl myeloma vakası. Hacettepe Tıp Dergisi 1989; 22: 59-64.
Ak A, Tekuzman G Kansu E, Alakavuklar M. Myelodisplastik Sendromlar (MDS).
Hacettepe Tıp Dergisi; 1989; 22: 71-81.
Güllü İ, Tekuzman G, Kars A, Alakavuklar M. Baltalı E, Özışık Y, Fırat D.
Baş-Boyun tümörlerinde cisplatin-bleomycin, methotrexate, 5-fluorouracil
kombine kemoterapisi. Hacettepe Tıp Dergisi 1989; 22: 369-377.
Kars A, Baltalı E, Tekuzman G, Fırat D, Alakavuklar M. Tamoxifen versus
tamoxifen, mitoxantrone treatment in metastatic breast cancer.
Journal of Chemotherapy 1989; (Supplement n.4): 1196-1197.
Alakavuklar M, Tekuzman G, Baltalı E, Ruacan Ş, Kansu E, Kars A, Özışık Y,
Fırat D, Karaağaoğlu E. Epidemiologic characteristics of adult Hodgkin's disease:
A report 337 cases. Kanser, Turk J Cancer, 1991; 21: 71-77
Ündar B, Karakuzu, Alakavuklar M, Kırımlı Ö, Çehreli C, Özer M.
Determination of acute cardiac toxicity of epirubicine by continuous ambulatory
ECG monitoring and exercise testing. Kanser, Turk J Cancer. 1991; 21: 98-102.
Alakavuklar M, Tekuzman G, Baltalı, Ruacan Ş, Kansu E, Kars A, Özışık Y,
Fırat D, Karaağaoğlu E. COPP Chemotherapy in treatment of advanced
Hodgkin's disease. Kanser, Turk J Cancer 1991; 21: 103-108.
Güllü İ, Tekuzman G, Güler N, Barışta İ, Alakavuklar M, Kars A, Özışık Y,
Baltalı E, Özdemir O, Kansu E, Fırat D. Baş-Boyun tümörlerinde cisplatin,
bleomycin, 5-fluorouracil, methotrexate kombine kemoterapisinin
değerlendirilmesi. Türk Hematoloji-Onkoloji dergisi 1991; 1: 15-23
Yörükoğlu K, Özen E, Çehreli C, Alakavuklar M. Lenf Düğümü lezyonlarında
sitolojik bulguların dokundurma preperatlarının (imprint) histolojik kesitler
ile birlikte incelenerek değerlendirilmesi. Türk Patoloji Dergisi.1992;8(2):40-43
Füzün M, Kınay M, Alakavuklar M, Tankurt E, Saydam S, Soylu M. Kürabilite
potansiyeli olan kolerektal kanserlerde Tedavi: (Dokuz Eylül Kolon Rektum
Kanser gurubunun Randomize prospektif çalışma önerisi)
Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 1992: 2; 181-188
Akbaylar H, Alakavuklar M. Maliğn Hiperkalsemi Tedavisi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1992; 6: 58-61.
Çehreli C, Alakavuklar M, Ündar B, Akbaylar H, Canda Ş. Blastic tansformation
in the 1ymph glands in a patient with chronic myelogeneous leukemia.
Kanser, Turk J.Cancer 1992; 22: 44-47.
Çehreli C, Ündar B, Akkoç N, Özaksoy D, Öztop İ, Alakavuklar M, Kovanlıkaya İ,
Pınar.T,. Values of magnetic resonance imaging, computed tomography and
ultrasonography in the staging of malignant 1ymphomas.
Turk J Cancer 1993; 23 (4): 172-177.
Akkoç N, Ündar B, Payzın B, Alakavuklar M, Çehreli C. Recurrent splenic
enlargement during granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
therapy in a patient with myelodysplastic syndrome.
Turk J Cancer 1993; 23 (2): 97-101.
Dicle O, Füzün M, Soylu M, Alakavuklar M. Kolerektal Kanserlerin preoperatif
evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri. Kolon Rektum Hastalıkları.
Dergisi 1993; 3: 66-69.
Çehreli C, Alakavuklar M, Çavdar C, Başdemir G, Ündar B, Akkoç N, Payzın B,
Öztop. F,. Oncogenous osteomalacia-report of a case.
Acta Oncologica 1994; (8): 975-976.
Yenici O, Manisa M, Osma E, Demiral As, Şen M, Uçan ES, Çımrın A,
Alakavuklar M, Kargı A, Yüksel C, Pırnar. T, Relation between primary
tumör volume, extend of bone metastases-survival rate in stage IV lung
carcinomas with bone metastases: Correlation of
scintigraphic and radiographic changes. Nükleer Tıp Dergisi 1995: 4; 152-156.
Çehreli C, Payzın B, Ündar B, Yılmaz U, Alakavuklar M. Paraneoplastic
cerebellar degeneration in association with Hodgkin disease.
A report of two cases. Acta Hematol 1995; 94: 210-213.
Alakavuklar M. Meme kanseri sağaltımında, sistemik sağaltımın yeri.
Türkiye Ekopatoloji dergisi, 1995; 1: 51-53.
Şen M, Demiral SA, Alanyalı H, Manısalı M, Osma E, Akkoçlu A,
Uçan ES, Akpınar O, Çetingöz R, Alakavuklar M, Tunca M, Kargı A, Yenici O,
Derebek E, Bilkay İ, Kınay M. Evre III B küçük hücreli dışı akciğer
kanserlerinde Neadjuvan Kemoterapi ve Radyoterapi
ön sonuçları. Türk Onkoloji Dergisi, 1995; 10 (3), 32-37.
Yörükoğlu K, Çulhacı N, Özen E, Erten O, Ulusu T, Kınay M, Alanyalı H,
Dicle O, Alakavuklar M, Yılmaz U,. Endometrial Karsinomlarda c-erb-B-2
protein ve proliferatif hücre nükleer antijeninin immünohistokimyasal analizi
ve histopatolojik prognostik faktörler ile karşılaştırılması.
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1995; 9; 20-23.
Şekeroğlu B, Yılmaz U, Alakavuklar M, Ündar B, Demirkan F, Özsan H,
Alanyalı H, Saydam S, Canda T, Dicle O, Çehreli C. Meme Kanserinin
Tedavisinde Adjuvan kemoterapinin maliyetinin Araştırılması.
Meme Hastalıkları Dergisi 1996; 3: 158-164.
Akpınar D, DemiralAS, Akkoçlu A, Çetingöz R, Yılmaz U, Osma E,
Balcı P, Uçan ES, Alakavuklar M, Şen M, Yenice O, Kınay M. Toraks için
sınırlı küçük hücreli akciğer karsinomunda sürvi araştırması.
Solunum 1996; 5: 404-406.
Ceylan C, Yılmaz U, Özsan H, Şekeroğlu B, Alanyalı H, Uslu T,
Yörükoğlu K, Demirkan F, Ündar B, Alakavuklar M, Çehreli C.Türkiyedeki
serviks kanseri sıklığı, az gelişmiş ülkelerle benzerlik göstermektemidir?
Acta Oncologica Turcica. 1996; 29; 1-2.
Çehreli C, Payzın B, Ündar B, Akhunlar H, Alakavuklar M, Yılmaz U.
Spurious Hyperphosphatemia in Multiple Myeloma.
Turk J Cancer 1996; 26 (1): 34-37.
Alakavuklar M, Koyuncuoğlu M, Cingöz S, Şekeroğlu B, Canda T, Alanyalı H,
Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Yılmaz U, Balcı P, Derebek E, Özsan H, Demirkan F,
Ündar B, Kınay M, Çehreli C,. Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-gp, p53
Metastaz Gelişimin Yansıtabilir mi? THOD 1997; 2: 73-79.
Kargı H.A, Koyuncuoğlu M.F, Alakavuklar M, Akpınar O, Ark S. Cd 44
expression in metastatic and non metastatic non small cell lung cancer.
Cancer Letters 1997 (119): 27-30.
Derebek E, Özsarı H, Değirmenci B, Doğan AS, Balcı P, Yılmaz M,
Şekeroğlu B, Alanyalı H, Alakavuklar M, Canda T, Durak H.Tc-99 m MIBI Scintigraphy
in the evaluation of inflamatory breast cancer.Tur J Nucl Med 1997;6 (3): 210-214.
Derebek E, Çapa G, Berk H, Şekeroğlu B, Havıtçıoğlu H, Değirmenci B,
Alakavuklar M, Durak H, Tc-99 m sestamibi imaging as an indicator of
p-glycoprotein expression in metastatic pheochromocytoma
Clin Nucl Med 1998 ; 23 (9): 637-637.
Tunca M, Alakavuklar M,Çömlekçi A, Kargı A, Osma E, Biberoğlu K. Lung
carcinoma with pure soft tissue metastasis at the extremity: a rare case.
Turk J Cancer 1998; 28 (2): 93-99.
Çömlekçi A, Biberoğlu S, Hekimsoy Z, Okan İ, Pişkin Ö, Şekeroğlu B,
Alakavuklar M. Symptomatic hypocalcemia in a patient with latent hyparathyroidisim
and breast carcinoma with bone metastasis following administration of pamidronate.
İnternal Medicine 1998 (37); 4:396.
Barutca S, Yılmaz U, Üstün H, Şekeroğlu B, Alakavuklar M, Çehreli C.
Gestasyonel troblastik tümörlerde medikal tedavi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1998;
(11): 146-148.
Üstün H, Yılmaz U,Barutca S, Şanlı E, Meydan N, Alakavuklar M. Kanser ve
Diabetes mellitus. Türk Diabet Yıllığı 1998-99, 333-335.
Füzün M, Sökmen S, Terzi C, Alakavuklar M, Hacıyanlı M. Cytoreductive
approach to peritoneal carcinomatosis. Joumal of BUON 1999 (4): 189-192.
Ündar B, Akkoç N, Alakavuklar MN, Çehreli C, Ündar L. Flow cytometric
analysis of circadian changes in platelet activation using anti gmp-140 monoclonal
antibody. Chronobiology International 1999; 316 (3) :335-342.
Derebek E, Balci P, Alanyali H, Koçdor MA, Capa G, Gorken IB, Değirmenci B,
Alakavuklar M, Canda T, Durak H. Detection of bilateral multifocal breast
cancer using Tc-99m sestamibi imaging. The role of delayed imaging.
Clin Nucl Med. 1999 ; 24 (8): 590-3.
Sökmen S, Terzi C, Füzün M, Yılmaz U, Alakavuklar M. Does early
postoperative intraperitoneal chemotherapy increases the operative morbidity in
colon cancer surgery? Proceedings of 2. nd Balkan Congress of Oncology.
Editör George Antypas 1999; 373-376.
Üstün H, Alakavuklar M. Epitelyal over kanserinde kemoterapi ve yeni
tedaviler İlaç ve Tedavi Dergisi 1999;9 (12) 54.
Üstün H, Yılmaz U, Özer E, Çoker A, Barutça S, Alakavuklar M. Pankreas
adenokarsinomunda P 53'nün histopatolojik ve klinik önemi.
Türk Onkoloji Dergisi 2000; 15: 16-18.
Üstün H, Yılmaz U, Barutça S, Ulaş T, Çavdar C, Özer E, Alakavuklar M.
Primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu olgularda Cisplatin ve Epirubicin
kemoterapi rejiminin etkinliği THOD 2000; 10: 3: 126-129
Kundak I, Alakavuklar M,. Erken evre küçük hücreli Dışı Akciğer kanserinde
kemoterapi uygulamaları Hematoloji-Onkoloji 2000; 2 (3): 234-238
Üstün H, Kılınçarlan İ, Kargı A, Alakavuklar M, Karln içinde ve alt
ekstremitesinde miksoid liposarkom olan, akciğer metastazlı olgu
THOD 2000; 10: (2): 98-101.
Pehlivan M, İtil O, Yılmaz U, Alakavuklar M. N, Akkoçlu A, Küçük
Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi,
Türkiye Tıp Dergisi 2000; 7(4): 165-173
Barutca S, Karagözlü A, Üstün H, Kundak I, Meydan N, Öztop İ, Yılmaz U,
Alakavuklar M. Adjuvant kemoterapi alan erken evre meme kanseri hastalarında
depresyon ve hastaların duygu durumlarını olumsuz etkileyen faktörler.
THOD 2000; 10 (4): 217-222.
Barutca S, Meydan N, Yılmaz U, Alakavuklar M, Özer E. Pankreas ve
peritoneum lokalizasyonlu bifokal müsinoz kistadenokarsinom (olgu sunumu).
Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6 (3-4) 191-94.
Pehlivan M. , Yılmaz U. , İtil O. , Alakavuklar M. , Akkoçlu A. ,
Küçük Hücreli Kanser Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi
Rejimlerinde Yer Alan İlaçların Prognoza Etkisi Toraks Dergisi 2000:1;2 36-40
Barutca S, Çolakoğlu O, Üstün H, Yılmaz U, Tunca M, Alakavuklar M.
Cancer and the medical intensive care unit, the experience of a single
reference center in a developing country. Journal of Buon 2001; 6: 131-134.
Öztop İ, Alakavuklar M. Metastatik meme kanserinde kemoterapi.
Hematoloji-Onkoloji 2001; 3 (2): 128-136.
Çehreli R, Somalı I, Alakavuklar M. Kanser Anoreksi-Kaşeksi sendromu.
Hematoloji-Onkoloji 2001; 3 (3): 186-196.
Üstün H. , Barutca S., Şanlı E., Alakavuklar M. ,Myelotoxicity of Cyclophosphamide ,
Methotrexate and 5-Fluorouracil Regimen in Early Stage Breast Cancer Patients
with Diabetes Mellitus TJH 2001;18:2
Öztop İ, Yavuz Şen T, Tekiş D, Yılmaz U, Demirkan B, Akkoçlu A, Çetingöz R,
Alakavuklar M, İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde
Sisplatin/Gemstabin Etkililiği, Toraks Dergisi, 2002;3(3): 273-278
Barutca S., Yılmaz U., Üstün H., Biberoğlu S., Çömlekçi A., Topalak Ö.,
Alakavuklar M. N. Treatment of Malignant Insulinoma with Fluocortolone and
High-Dose Folinic Acid .Case Report and Review of the Literature
The Endocrinologist 2002;12(2) 83-86
Öztop İ., Yılmaz U., Havıtçıoğlu H., Şen M., Demirkan B., Özkal S.,
Kundak I., Barutca S., Maydan N., Manisalı M., Alakavuklar M.1990-2002
yılları arasında izlediğimiz yumuşak doku sarkomlu hastalara ilişkin deneyimimiz.
THOD 2003;13(2) 61-71
Yavuzsen T, Öztop İ, Yılmaz U, Cavdar C, Sifil A, Sarıoğlu S,
Alakavuklar M. Gastric Cancer diognosed in a patient with crescentic
glomerulonephritis. Gastric Cancer .2003; 6 (4): 267-9.
Öztop I, Demirkan B, Tarhan O, Kayahan H, Yılmaz U, Kargi A,
Alakavuklar M. The development of pulmonary adenocarcinoma in a patient
with Job’s syndrome, a rare immunodeficiency condition.Tumori, 2004 90 (1):132-5
Kundak I, Öztop I, Soytürk M, Özcan MA, Yılmaz U, Meydan N, Gorken IB,
Kupelioğlu A, Alakavuklar M. Paclitaxel – carboplatin induced radiation recall
colitis. Tumori. 2004 90 (2):256-8
Oztop İ, Demirkan B, Yaren A, Tarhan O, Şengül B, Ulukus C, Akın D, Şen M,
Yılmaz U, Alakavuklar M. Rapid Tumor Lysis syndrome in a patient with metastatic
colon cancer a complication of treatment with 5-Fluorouracil / leucoverin and Irınotecan.
Tumori ,2004; 90:514-516
Öztop İ., Yavuzşen T., Yılmaz U., Çavdar C., Yaren A., Tarhan O., Meydan N., Sökmen S., Çamsarı T., Alakavuklar M. Kanserli hastalarda uzun süreli kalıcı santral venöz kateter komplikasyonları THOD 2004:14(2) 90-95
Öztop I, Yılmaz U, Yavuzsen T, Yaren A, Tarhan O, Sagol O, Coker A, Alakavuklar M. Gemcitabine combined with infusional 5-Fluorouracil and hıgh dose leucoverin for the treatment of advanced carcinoma of the pancreas. Chemotherapy. 2004 50 (3): 127-32
Oztop I, Ateş H, Alacacıoğlu A, Yaren A, Tarhan O, Alakavuklar M, Yılmaz U.İnfüzyonel 5-Fluorourasil Kemoterapisi alan Kolon Kanserli Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri THOD; 2004, 14 (3) 4 147-152
Demirkan B., Balcı P., Özcan MA., Başkan Z., Alacacıoğlu A., Tuncel SA., Canda T., Koçdor MA., Topçu I., Ündar B., Alakavuklar M. Primary Non-Hodgkin Lymphoma of Breast in a Patient with Rectal Carcinoma and Magnetic Resonance Spectroscopic Examination. Breast 2005;14(2):169-74
Demrkan B, Görkem İ. B, Canda T, Balcı B. P, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Kınay M, Alakavuklar M, Adjuvant Systemic Therapies in Women with Operable Breast Cancer: A Practice in a Single Instutition, Turkish Journal Of Cancer 2005;35(3): 123-131
Sagol O., Yavuzşen T. Öztop I., Ulukuş C., Yılmaz U., Alakavuklar M., Obuz F. Astarcıoğlu H., Astarcıoğlu I., The Effect of Apoptotic Activity,Survivin, Ki-67 and P-glycoprotein Expression on Prognosis in Pancreatic Carcinoma. Pancreas 2005;30(4):343-8
Demirkan B., Başkan Z., Alacacıoğlu A., Görken IB., Bekis R., Ada E., Osma E, Alakavuklar M., False Negative Bone Scintgraphy in a Petient with primary Breast Cancer: A possible Transient Phenomenonv of Bisphosphonate (Alendronate) treatment . Tumori. 2005:91(1):77-80
Meydan N., Kundak I., Yavuzşen T., Öztop İ., Barutca S., Yılmaz U., Alakavuklar MN., Cardiotoxicity of de Gramont’s Regimen İncidence, Clinical Characteristics and Long term Follow up Jpn J Clin Oncol 2005 May;35(5):265-70.Epub 2005 Apr 26
Kocdor H,Çehreli R,Kocdor MA,Sis B,Yilmaz O,Canda T,Demirkan B,Resmi H,Alakavuklar M, Harmancıoğlu Ö.Toxicity induced by the chemical carcinogen 7,12-dimethylbenz(a) anthracene and the protective effects of selenium in Wistar rats.JToxicol Environ Health A. 2005 May 14;68(9).693-701.
Demirkan B,Özcan MA,Glu AA,Yuksel F,Undar B,Alakavuklar M,The effect of anthracycline-based(epirubicin) adjuvant chemotherapy on plasma TAFI and PAI—1 levels in operable breast cancer.Clin Appl Thromb Hemost.2006 Jan;12(1):9—14.
Demirkan B, Yavuz Şen T, Alakavuklar M, Short Term Health Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclopphosphamide vs. 5 Fluorouracil, Epirubicin and Cyclopphosphamide as Adjuvant Chemotherapy in Turkish Patients with Operable Breast Cancer. Turkish Journal of Cancer 2006;36(3): 116-125
Yaren A,Öztop İ,Kargi A,UlukuşC,Önen A,Sanli A,Binicier O,Yılmaz U,Alakavuklar M.Bax, bcl-2 and c-kit expression in non small-cell lung cancer and their effects on prognosis. İnt J Clin Pract.2006 Jun;60(6):675-82
Çavuşoğlu A. C,Saydam S, Alakavuklar M, Canda T, Sevinç A, Kılıç Y, Harmancıoğlu Ö, Alanyalı H, Görken İ, Balcı P, Demirkan B, Sakızlı M, Güner G, Dokuz Eylül University Breast Tumor/ DNA Banking: A Pilot Study, Turkish Journal Of Cancer 2007;37(2): 66-68
Çavuşoğlu A. C,Saydam S, Alakavuklar M, Canda T, Sevinç A, Kılıç Y, Harmancıoğlu Ö, Koçdor M. A, Kınay M, Alanyalı H, Görken İ, Balcı P, Demirkan B, Sakızlı M, Güner G, A Pilot Study for Human Tumor/ DNA Banking Returned More Questions than Answers, Med. Oncol 2008;25(4): 471-3 E pub. 2008 April 8
Koçdor H, Koçdor M. A, Canda T, Gürel D, Çehreli R, Yılmaz O, Alakavuklar M, Güner G, Clin Transl Oncol 2009 Apr;11(4): 243-9 Chemopreventive Efficacies Rosiglittazone, Fenretinide and Their Combination against Rat Mammary Carcinogenesis
Demirkan B, Ünek İ. T, Eriksson B, Akarsu M, Durak H, Sağol O, Obuz F, Binicier F, Binicier C, Füzün M, Alakavuklar M, Turk J. Gastroenterol 2009 Sept 20(3): 214-9 A Patient with Nonefunctional Pancreatic Neuroendocrine Tumor and Incidental Metachronous Colon Carcinoma Detected by Positron Emission Tomography: Case Report

Çalışma Ortamı ve Stres
Çalışma ortamında stres yaşan kişiler; kardiyovasküler hastalıklardan yüksek tansiyon ve kalp hastalığı risk grubu içerisindedirler. Yapılan araştırmalara göre; iş stresinin felce (inme) de sebep olduğu belirtilmiştir.
Exclusive Kat
İzmir’in önemli sağlık kuruluşlarının başında gelen Kent Hastanesi’nin hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. “Hasta memnuniyeti” ilkesini her zaman ön planda tutan Kent Hastanesi’nin 4. katı “exclusive” kata dönüştürüldü. Her hastasına kendisini  evinde ve “özel” hissettiren Kent Hastanesi’nin bu yeniliği, önemli bir ihtiyaca yanıt verirken; Kent, özel hastaneler arasındaki farklılığını bir kez daha ortaya koydu.
Dental İmplant Tedavisi
Dental İmplant, diş eksikliğini gidermek için çene kemiğine yerleştirilen ve genelde titanyumdan yapılan yapay diş kökleridir. İmplantlar protez dişere tutuculuğu sağlayan, diş köklerinin yerini tutan yapılardır. Diş kaybı olan hastalarda ister tek diş, ister tüm dişler eksik olsun implant uygulanabilir. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre daha güvenli, fonksiyonel  ve uzun ömürlü bir tedavidir.  İmplantlar sayesinde hastalar, kaybettikleri doğal dişlerinin yerine aynı fonksiyonu yerine getirebilen, konforlu ve estetik yeni yapay dişlere sahip olabilmektedir.