Doç. Dr. Emine ACAR AKKAYA - Doktorlarımız - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Doçent Doktor

Emine ACAR AKKAYA

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzmanlık Alanları

Nükleer Tıp

Akademik Ünvanı

Doçent Doktor

Konuştuğu Diller

İngilizce

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005-2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 2013-2017

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı, 2017-  

 

Akademik/Meslekte Deneyim

Kars Susuz Toplum Sağlığı Merkezi, Pratisyen Hekim, 2012-2013

Theranostics Center for Molecular Imaging (PET/CT) and Molecular Therapy, Zentralklinik in Bad Berka, Almanya, Gözlemci, 2014

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2013-2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Uzman Hekim, 2017

Şırnak Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, Uzman Hekim, 2017-2018

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Uzman Hekim, 2018-2020

Kent Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, Uzman Hekim, 2020-

 

 

Üyelikleri

Türk Tabipleri Birliği, İzmir Tabip Odası

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Avrupa Nükleer Tıp Derneği

 

 

Kitap içi bölüm yazarlığı

Emine Acar, Recep Bekiş, Berna Polack, “Prostat kanserinde radyonüklit tedavi”, Radyonüklid Tedavi, ISBN 978-605-9259-36-1, O’Tıp Kitabevi, İzmir (2019).

Emine Acar, Fuat Nurili, Ömer Aras, "BT ile ilgili bilinmesi gerekenler", Onkolojide PET/BT, ISBN 978-605-65139-2-3, O'Tıp Kitabevi, İzmir (2016).

Emine Acar, Fuat Nurili, Gülay Durmuş Altun, Ömer Aras, "Yumuşak doku sarkomları", Onkolojide PET/BT, ISBN 978-605-65139-2-3, O'Tıp Kitabevi, İzmir (2016).

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

-        Emine Acar, Burak Sönmezer, Erkan Derebek, Recep Bekiş, Özhan Özdoğan, Gamze Çapa Kaya. Lu-177 PSMA I&T Therapy for Prostate Cancer; Treatment Response, Treatment Toxicity, and Survival Results. Journal of Basic and Clinical Health Sciences. 2019; 3(3):158-164.

-        Emine Acar. The relationship among fasting blood glucose, lipid panel and global scoring of myocardial perfusion imaging. E-Journal of Cardiovascular Medicine. 2019;7(3):133-141.

-        Emine Acar, Ayşegül Aksu, Gökmen Akkaya, Gamze Çapa Kaya. Prevalence and localization of hibernating myocardium among patients with left ventricular dysfunction. Current Medical Imaging. 2019;15(9):884-889.

-        Emine Acar, Asım Leblebici, Berat Ender Ellidokuz, Yasemin Başbınar, Gamze Çapa Kaya. Machine learning for differentiating metastatic and completely responded sclerotic bone lesion in prostate cancer: A retrospective radiomics study. British Journal of Radiology. 2019;92(1101):20190286.

-        Emine Acar, Özhan Özdoğan, Ayşegül Aksu, Erkan Derebek, Recep Bekiş, Gamze Çapa Kaya. The use of molecular volumetric parameters for the evaluation of Lu‑177 PSMA I&T therapy response and survival. Annals of Nuclear Medicine. 2019; 33(9):681-688.

-        Burak Sönmezer, Emine Acar, Erdem Erkoyun, Gamze Çapa Kaya. Does lymph node localization affect prostate-specific membrane antigen uptake?. Nuclear Medicine Communications. 2019; 40(8):835-841.

-        Emine Acar, Recep Bekiş, Berna Polack. Comparison of bone uptake in bone scan and Ga-68 PSMA PET/CT images in patients with prostate cancer. Current Medical Imaging. 2019; 15(6):589-594.

-        Emine Acar, Bülent Turgut, Seyran Yiğit, Gamze Çapa Kaya. Comparison of the volumetric and radiomics findings of 18F-FDG PET/CT images with immunohistochemical prognostic factors in local/locally advanced breast cancer. Nuclear Medicine Communications. 2019; 40(7):764-772.

-        Acar E, Bekiş R, Zengin B, Birlik M. Ochronosis involvement and extensity with 18F-FDG PET/CT. Clinical Nuclear Medicine. 2019; 44(5):360-361.

-        Acar E, Kaya GÇ. F-18 FDG, Ga-68 DOTATATE and Ga-68 PSMA positive metastatic large-cell neuroendocrine prostate tumor. Clinical Nuclear Medicine. 2019; 44 (1):53-54.

-        Burcin Baran, Nazli Mert Özüpek, Nihal Yerli Tetik, Emine Acar, Ömer Bekcioglu, Yasemin Baskın. Difference Between Left-Sided and Right-Sided Colorectal Cancer: A Focused Review of Literature. Gastroenterolgy Research. 2018; 11/4/264-273.

-        Acar E, Durak H, Kabukcuoğlu S, Işıksoy S, Kaya GÇ. Retro-orbital, breast, cardiac, skin, and subcutaneous metastases of neuroendocrine tumor from a tail gut cyst on 68Ga-DOTATATE PET/CT. Clinical Nuclear Medicine. 2017; 42(5):364-367.

-        Acar E, Kaya GÇ, Durak H. Hepatopulmonary shunt reduction with 177Lu-DOTATATE therapy. Clinical Nuclear Medicine. 2016; 41(11):866-871.

 

 

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

-        Emine Acar, Ali Sevinç, Recep Bekiş. Meme kanserinde bekçi lenf düğümü görüntülemesi ve biyopsisi. Nükleer Tıp Seminerleri. 2017; 3:103-112.

-        Acar E, Çapa Kaya G. Kardiyak stres testleri, yeni ajanlar. Türkiye Klinikleri Nükleer Kardiyoloji Özel Sayısı. 2015;1(3):57-63.

-        Recep Bekiş, Emine Acar, Uğur Mungan. Mesane kanserinde pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi. Üroonkoloji Bülteni. 2015;14(1)13-17.

 

Bildiriler

-        Emine Acar, Özhan Özdoğan, Gamze Çapa Kaya, “Tiroit kanseri hastalarında ablasyon tedavisine yanıt makine öğrenmesi ile önceden öngörülebilir mi?”, Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi, İzmir, Ocak 2020.

-        Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, “Kastrasyona rezistan metastatik prostat kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT volümetrik verilerinin sağkalım üzerindeki etkisi”, 14. Uluslararası Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2019.

-        Emine Acar, Özhan Özdoğan, “An assessment of biochemical and structural response of radioactive iodine therapy in papillary thyroid cancer”, 2nd International Cancer and Ion Channels Congress, İzmir, Eylül 2019.

-        Emine Acar, Bülent Turgut, Seyran Yiğit, Gamze Çapa Kaya, “The determination presence of immunohistochemical prognostic factors via F-18 FDG PET texture analysis in breast cancer”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, Nisan 2019.

-        Gül Çekin, Hale Aslan, Gülhan Kaya Altuncı, Emine Acar, Mustafa Yazır, Fulya Çakalağaoğlu, “Comparison of TNM staging and histopathological differentiation with metabolic parameters of PET in laryngeal cancer”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, Nisan 2019.

-        Gül Çekin, Hale Aslan, Gülhan Kaya Altuncı, Emine Acar, Mustafa Yazır, Demet Etit, “Metabolic and volumetric parameters of pretreatment F-18 FDG PET/CT in oropharyngeal and salivary gland cancer”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, Nisan 2019.

-        Ayşegül Aksu, Emine Acar, Erkan Derebek, “Ga-68 PSMA uptake in hepatocellular carcinoma with adrenal metastasis”, 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Bodrum, Nisan 2019.

-        Ogün Bülbül, Emine Acar, Özhan Özdoğan, “Diferansiye tiroid kanserinde radyoaktif iyot tedavisi esnasında ve tedavi sonrası taramada I-131 SPECT/BT’nin katkısı” 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bodrum, Nisan 2019.

-        Ayşegül Aksu, Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, “Transarteriyel radyoembolizasyon tedavisi sonrası sağkalımı öngörebilir miyiz?”, 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bodrum, Nisan 2019.

-        Gökmen Akkaya, Emine Acar, “An assesment of ischemia and infarction rates in patients with abnormal summed stress score”, 15th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Mart 2019.

-        Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, “Biochemical and molecular response to personalized therapy at metastatic prostate cancer”, 29th National Biochemistry Congress, Bodrum, Ekim 2018.

-        B. Sönmezer, E. Acar, E. Erkoyun, G. Çapa Kaya, “Correlation of lymph node size with PSMA expression&SUVmax values on Ga-68 PSMA PET/CT imaging”, Annual Congress of the European Associoation of Nuclear Medicine 2017, Viyana, Ekim 2017.

-        Emine Acar, Recep Bekiş, Berna Polack, "prostat kanseri tanılı hastalarda kemik sintigrafisinde ve Ga-68 PSMA PET/BT görüntülerinde izlenen kemik tutulumlarının karşılaştırılması",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Emine Acar, Özhan Özdoğan,"Diferansiye tiroid kanserlerinde radyoaktif iyot tedavisi (RAİ) öncesi yapılan evreleme tetkiklerinin klinik önemi; I-131 postablasyon görüntüleri ile karşılaştırmalı bir çalışma",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Emine Acar, Gamze Çapa Kaya,"Ga-68 PSMA PET/BT görüntüleri ve serum PSA değeri ile Lu-177 PSMA tedavisi yanıtı değerlendirme",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Emine Acar, Recep Bekiş, Berrin Zengin, Merih Birlik,"F-18 FDG PET/BT ile okronozis tutulumu yaygınlığı",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Burak Sönmezer, Emine Acar, Recep Bekiş,"Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemede saptanan tiroid bezi insidentaloması",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Burak Sönmezer, Emine Acar, Erdem Erkoyun, Gamze Çapa Kaya,"Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesinde PSMA ekspresyonu izlenen lenf nodu boyutları ile SUVmax değerleri ilişkisi",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017. ‘’Correlation of lymph node size with PSMA expression & SUVmax values on Ga-68 PSMA PET/CT imaging’’ Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2017, Viyana, Ekim 2017.

-        Ayşegül Gedikli, Emine Acar, Gamze Çapa Kaya,"F-18 FDG PET/BT miyokard görüntülemede hangi koroner arter alanı daha viabl?",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Ogün Bülbül, Emine Acar, Cansu Erden, Gamze Çapa Kaya,"Metastatik nöroendokrin tümörlü hastalarda Lu-177 işaretli somatostatin reseptör tedavisi sonrası nefrotoksisiste ve hematotoksisitenin değerlendirilmesi",29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2017.

-        Burak Sönmezer, Emine Acar, İlke Onur Kazaz, Ozan Bozkurt, Kaan Çömez, Erkan Derebek, Ahmet Adil Esen,"Lu-177 PSMA tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları",3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım 2016.

-        E. Acar, R. Bekiş, Ö. Özdoğan, B. Polack,"Ga-68 PSMA PET/CT in metastatic or locally recurrent prostate cancer: Comparison to bone scan, CT or MRI",Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2016, İspanya, Ekim 2016.

-        Emine Acar, Hatice Durak, Zümre Arıcan, İlknur Görken, Gamze Çapa Kaya,"Lokal ileri serviks kanserinde F-18 FDG PET/BT ile radyoterapi etkinliği ve hastalık durumu değerlendirme. Evaluation of the disease state and effectiveness of radiotherapy with F-18 FDG PET/CT in locally advanced cervical cancer",28. ulusal nükleer tıp kongresi, İzmir, Nisan 2016 ve Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2016, İspanya, Nisan 2016.

-        Emine Acar, Murat Koç, Hatice Durak, Gamze Çapa Kaya,"F-18 FDG PET/BT'de normal karaciğer parankiminde ve dalakta ölçülen F-18 FDG metabolizmasının enjeksiyon sonrası 1. ve 2. saat görüntülerindeki değişimi",28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Nisan 2016.

-        Emine Acar, Burak Sönmezer, Güven Aslan, Recep Bekiş,"Prostat kanseri tanılı hastada Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesi ile peritoneal karsinomatozis tanısı",28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Nisan 2016.

-        Burak Sönmezer, Emine Acar, Erkan Derebek,"Lu-177 PSMA (prostat spesifik membran antijeni) tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları",28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Nisan 2016.

-        Emine Acar, Erkan Derebek,"Düşük olasılıklı papiller/foliküler tiroid kanseri hastalarında I-131 radyoaktif iyot tedavisine biyokimyasal, anatomik ve fonksiyonel yanıt",28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Nisan 2016.

-        Emine Acar, Recep Bekiş, Özhan Özdoğan, Berna Polack,"Prostat kanseri hastalarında lokal nüks ve/veya metastaz taramasında Ga-68 PSMA PET/BT'nin diğer görüntüleme yöntemlerine katkısı",28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Nisan 2016.

-        Kosuva Öztürk Z, Kenar G, Yarkan Tuğsal H, Acar E, Tarhan MO, Can G,"Polimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit Olgusunda PET-BT Bulguları ile Tespit Edilen Büyük Damar Tutulumu",6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu, Samsun, Mart 2016.

-        Atik M, Gürel D, Balcı P, Derebek E, Acar E, Sönmezer B, Akkoçlu A,"Değişik Malign Potansiyelleri Düşündüren Agresif Seyirli Akciğer Adenokarsinom Olgusu",37. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, Kasım 2015.

-        Acar E, Çapa Kaya G, Gülcü A, Durak H,"The clinical efficacy and effectiveness of the y-90 radioembolization therapy for the treatment of liver malignancies",28th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Almanya, Ekim 2015.

-        Acar E, Durak H, Çapa Kaya G,"The clinical efficacy and effectiveness of the Lu-177 DOTATATE therapy",28th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 15. Ulsual Nükleer Tıp Kongresi, Almanya, Ekim 2015.

-        Emine Acar, Gamze Çapa Kaya, Aytaç Gülcü, Hatice Durak,"Primer ve metastatik karaciğer lezyonlarında y-90 radyoembolizasyon tedavisi deneyimi ve etkinliği", 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Nisan 2015.

-        Emine Acar, Hatice Durak, Gamze Çapa Kaya,"Lu-177 dotatate nöroendokrin tümör/karsinom tedavisi deneyimi ve etkinliği",27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Nisan 2015.

-        Burak Sönmezer, Hatice Durak, Emine Acar, Bağnu Uysal, Ebru Mendilcioğlu, Gamze Çapa Kaya,"Nükleer tıp teknikerlerinin kongre ve/veya eğitimlere katılımı ve verimliliği",27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Nisan 2015.

 

 

Sertifikalar

Nükleer Tıp Ulusal Yeterlik Belgesi, Antalya, Mayıs 2017

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, İzmir, Mart 2015

 

 

Ödüller

Tailor of Science İnovasyon Ödülü, Uluslararası İkinci İyon Kanalları Kongresi, İzmir, Eylül 2019

Avrupa Nükleer Tıp Derneği BCNM Ödülü, Mayıs 2019

Ulusal Kongre Genç Araştırmacı Ödülü, 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bodrum, Nisan 2019

En iyi sunum üçüncülük ödülü, 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu, Samsun, Mart 2016

Tamamını Göster Gizle
Acıbadem & Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Doç. Dr. Emine ACAR AKKAYA