Doç. Dr. Ferda Çağavi - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Doçent Doktor

Ferda Çağavi

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzmanlık Alanları

Akademik Ünvanı

Doçent Doktor

Konuştuğu Diller

İngilizce

Eğitim:

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Ankara 1992

Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Nöroşirürji ABD Ankara 2000

 

Deneyim:

Tokat Artova’da 7 ay mecburi hizmet 1993

Nöroşirürji asistanlığı Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji ABD 1993-1998

Nöroşirürji başasistanlığı Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji ABD 1998-2000

Özel Bayındır Ankara Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde uzman doktor  2000-2002  

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nöroşirürji Anabilim Dalında Ağustos 2002 – Ekim 2006 tarihlerinde Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmıştır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nöroşirürji Anabilim Dalında Ekim 2006-Ocak 2007 tarihlerinde Doç.Dr. olarak görev yapmıştır.

Acıbadem Kocaeli Hastanesi,  Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Ocak 2007-Mayıs 2019 tarihlerinde tam zamanlı  olarak çalışmıştır.

Acıbadem Kocaeli Hastanesi ve Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi  Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Mayıs 2019- Mart 2023 tarihlerinde yarı zamanlı  olarak çalışmıştır.

Özel İzmir Kent Hastanesinde Nisan 2023 yılından beri çalışmaktadır. 

 

Üye Olduğu Kuruluşlar:

Türk Nöroşirürji Derneği

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Oge HK, Aydin S, Cagavi F, Benli K. Migration of pacemaker lead into the spinal venous plexus: Case report with special reference to Batson’s Theory of spinal metastazis, Acta Neurochirurgica (Wien) 143: 413-416, 2001

Tekkok IH, Cagavi F, Gungen Y.  Flair-positive MRI in an unenhancing meningioma of the third ventricle, British Journal of Neurosurgery 16(4):392-393, 2002
 
Cagavi F, Akalan N, Celik H, Gur D, Guciz B. Effect of hydrophilic coating on microorganism colonization in silicone tubing. Acta Neurochir (Wien) 146:603-610, 2004
 
Acikgoz B, Cagavi F, Hakki Tekkok I. Late recurrent bleeding after surgical treatment for pituiary apoplexy. J Clin Neurosci. 11(5):555-559, 2004
 
Kalayci M, Cagavi F, Acikgoz B. Unilateral cervikal facet fracture : presentation of two cases and two cases and literature rewiew. Spinal Cord. 42:466-472, 2004
 
Babuccu O, Kalayci M, Peksoy I, Kargi E, Cagavi F, Numanoglu G. The effect of the cerebrospinal fluid leakage on the wound healing in flap surgery: Histological evaluation. Pediatr Neurosurg. 40:1001-106, 2004
 
Kalayci M, Cagavi F, Gul S, Yenidunya S, Acikgoz B. Intramedullary spinal cord metastases: diagnosis and treatment – an illustrated review. Acta Neurochir (Wien). 146:1347-1354, 2004

Cagavi F, Kalayci M, Ozer Y, Oz OO, Acikgoz B. Dispersion of cerebral temperature, cerebral perfusion and intracranial pressure in rabbits placed with epidural balloons. Brain Res Bul. 64:481-485, 2005 
 
Cagavi F, Tekkok IH, Akpinar G. Malignant Cerebral Infarction Secondary to Internal Carotid Injury in Closed Head Trauma: God Outcome with Aggressive Treatment. A Case Report. Angiology. 56(1):107-14, 2005
Kalayci M, Cagavi F, Gul S, Cagavi Z, Acikgoz B. A Training Model For Lumbar Discectomy. J Clin Neurosci. 12 (6): 673-75, 2005
Kalayci M, Cagavi F, Altunkaya H, Gul S, Acikgoz B. Subdural empyema due to spinal anesthesia. Acta Anaesth Scand. 48:426, 2005

Kalayci M, Coskun O, Cagavi F, Kanter M, Armutcu F, Gul S, Acikgoz B. 
Neuroprotective effects of ebselen on experimental spinal cord injury in rats. Neurochem Res. 30(3):403-410, 2005

Akpinar G, Acikgoz B, Surucu S, Celik HH, Cagavi F. Ultrastructural changes in the circumventricular organs after experimental subarachnoid hemorrhage. Neurol Res. 27(6): 580-585, 2005

 

Cagavi F, Kalayci M, Unal A, Kargi S, Gul S, Erdem LO, Banu Doğan Gun BD, Acikgoz B. Bilateral optic perineuritis developing with intracranial fibrillary astrocytoma. 29:201-205, 2005

Cagavi F, Kalayci M, Tekin IO, Numanoglu G, Cagavi Z, Gul S, Acikgoz B.  Primary spinal extranodal Hodgkin’s disease at two levels. Clin Neurol Neurosur. 108: 168-173, 2006

Cagavi F, Kalayci M, Unal A, Atasoy HT, Cagavi Z, Acikgoz B. Giant unruptured anterior communicating artery aneurysm presenting with seizure. J Clin Neurosci. 13(3):390-394, 2006
 Kanter M, Coskun O, Kalayci M, Buyukbas S, Cagavi F. Neuroprotective effects of Nigella sativa on experimental spinal cord injury in rats. Hum Exp Toxicol. 25(3):127-133, 2006
 Kalayci M, Cagavi F, Bayar U, Gul S, Dursun A, Ermis B, Acikgoz B. Neurocutaneous melanosis associated with Dandy-Walker Malformation. Acta Neurochir (Wien). 2006 
 Ermis B, Aydemir C, Taspinar O, Cagavi F, Bahadir B, Ozdemir H. 
Congenital medulloblastoma. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 91(5):F373. 2006
 Cağavi F, Kalayci M, Seçkiner I, Cağavi Z, Gül S, Atasoy HT, Demircan N, Açikgöz B. Migration of a bullet in the spinal canal. J Clin Neurosci. 14(1):74-6, 2007

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Çağavi, F., N. Akalan, H. Çelik ve D. Gür, “Hydrophilic surface coating for prevention of bacterial colonisation on shunt material. An in vitro and in vivo electron microscopic study”, Proc. XVIIth Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery / Ist Joint Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery and the Japanese Society for Pediatric Neurosurgery, Graz-Austria, Child’s Nerv Syst, Vol. 16, 367-387, Springer-Verlag, 2000.

Akpınar, G., İ.H. Tekkök, F. Çağavi ve B. Açıkgöz, “Recurrent multifocal epidural hematoma”, 12th European Congress of Neurosurgery, Lisboa, 211, 2003.

Akpınar, G., F. Çağavi, İ.H. Tekkök, B. Açıkgöz ve Z. Özsönmez, “Decompressive craniectomy in severe head injury”, 14th International Intensive Care Symposium, İstanbul, 47, 2003.

Özsönmez, Z., G. Akpınar, F. Çağavi ve N. Hırka, “Enteral nutrition with PEG in severe head injury”, 14th International Intensive Care Symposium, İstanbul, 48, 2003.

Erdem, Z., O. Erdem, F. Çağavi, M. Kalaycı, S. Gündoğdu ve B. Açıkgöz, “High resolution MR neurography application in patients with cervical radiculopathy”, European Congress of Radiology, Vienna, vol 14, suppl 2, 784, 2004.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Ferda Çağavi, Zuhal Erdem, Murat Kalaycı, H.Tuğrul Atasoy, Bektaş Açıkgöz. Magnetic Resonance Neurograpy in Cervical Nerve Injury. Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 21:(1)# 5;27-32, 2004

C.Zuhal Erdem, L. Oktay Erdem, Ferda Çağavi, Murat Kalaycı, Sadi Gündoğdu. Servikal radikülopatili hastalarda yüksek çözünürlüklü MR nörografi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 10:14-19, 2004

L. Oktay Erdem, C.Zuhal Erdem, Sadi Gündoğdu, Ferda Çağavi, Murat Kalaycı, Bektaş Açıkgöz. Lomber disk hastalığında üç boyutlu MR myelografinin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 10:189-195, 2004

Ferda Çağavi, Murat Kalaycı, M. Birol Uğur, Lokman Uzun, Kıyasettin Asil, Bektaş Açıkgöz. Disfaji ve diffüz idiopatik iskelet hipertostozu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi . 14(2):146-150, 2004

Hüseyin Özdemir, Saruhan Çekirge, Murat Kalaycı, Ferda Çağavi. Parsiyel klipslenmiş İKA anevrizmasının balon modelleme tekniği ile endovasküler koil embolizasyonu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 10:320-322, 2004

Lokman Uzun, Murat Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş, Ferda Çağavi, Bektaş Açıkgöz. Komplike Fronto-Orbital Mukosel Olgusu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 12:11-14, 2004.

Erol Aktunç, Murat Kalaycı, Murat Ünalacak, Şeniz Kavak, Ferda Çağavi, Nejat Demircan. Bir vaka eşliğinde kusma semptomu ve birinci basamaktaki önemi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 8(2):85-89, 2004

Murat Kalaycı, Ferda Çağavi, Şanser Gül, Bektaş Açıkgöz. Spinal cord injury without radiographic abnormality (SCIWORA) in an adult: A case presentation and literature review. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum) 2(1), 22-25, 2004

 

Murat Kalaycı, Mehmet Sert, Selim Aydemir, Ferda Çağavi, Nedret Sekitmez, Ali Borazan. Üremik ensefalopatiyle birlikte minör travma ile gelişen akut subdural hematom olgusu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum) 2(1), 19-21, 2004

 

Gülzade Önk, Ceyda Acun, Murat Kalaycı, Ferda Çağavi, Bektaş Açıkgöz, H.Alper Tanrıverdi. Gestational Lyme Disease as a Rare Cause of  congenital hydrocephalus. J Turkish German Gynecol Assoc. 6(2):156-7, 2005

Ferda Çağavi, İsmail Hakkı Tekkök, Gökhan Akpınar, Yücel Güngen. Paget’s disease of the spine with low bone alkalin phosphatase. Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 22(2): 2005

Ferda Çağavi, Murat Kalaycı, Zeynep Çağavi, H.Tuğrul Atasoy, Aslan Özer, Nejat Demircan, Bektaş Açıkgöz. A case of cervical disk herniation presented with Brown-Sequard syndrome. Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 22(2): 2005

Ferda Çağavi, Murat Kalaycı, Aslan Özer, Zeynep Çağavi, Şanser Gül, Bektaş Açıkgöz. Akrilik ile kranioplastide yeni bir metod: Teknik not. Türk Nöroşirürji Dergisi. 16(1): 48-51, 2006

Bektaş Açıkgöz, Murat Kalaycı, Şanser Gül, Ferda Çağavi. Serebral Venöz-sinüs trombozu. Türkiye Klinikleri 2(16), 169-174, 2006

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Oruçkaptan, H., Ö. Şenmevsim, F. Çağavi ve N.Akalan, “Split kord malformasyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği XI. Bilimsel Kongresi, 194, Antalya, 1997.

Akdemir, P., F. Çağavi ve N.Akalan, “Çocukluk çağı ependimomaları, yaşam sürelerine etkili faktörler”, Türk Nöroşirürji Derneği XI. Bilimsel Kongresi, 204, Antalya, 1997.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök, G. Akpınar ve B. Açıkgöz, “L5-S1 Disk hernisi ile birlikte görülen dev sakral meningeal kist” , Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 233, Antalya, 2001.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök, G. Akpınar ve B. Açıkgöz, “Temporal araknoid kist zemininde gelişen kronik subdural hematom ve hematom nedeniyle kaybolan kist” , Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 263, Antalya, 2001.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök, G. Akpınar ve Y. Güngen, “Omurganın Paget hastalığı”, Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 183, Antalya, 2001.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök, G. Akpınar ve B. Açıkgöz, “Kompleks servikal travmalarda füzyon+plağa ek Halo ceket uygulaması” , Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 127, Antalya, 2001.

Akpınar, G., İ.H. Tekkök, F. Çağavi ve B. Açıkgöz, “Minör görünen servikotorasik (C7-T1) travmada dinamik MR görüntülemenin önemi” , Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 234, Antalya, 2001.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök, G. Akpınar ve B. Açıkgöz, “Ağır kafa travmasına bağlı gelişen beyin ödeminde dekompresyon cerrahisi” , Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 245, İstanbul, 2002.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök ve G. Akpınar, “Kafa travmasında internal karotid arter trombozu”, Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 260, İstanbul, 2002.

Çağavi, F., İ.H. Tekkök, G. Akpınar ve B. Açıkgöz, “Elektrik çarpmasına bağlı gelişen beyin hasarı”, Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 260, İstanbul, 2002.

Edebali, N., G. Akpınar, F. Çağavi ve B. Açıkgöz, “Klivus kırığı sonrasında gelişen BOS fistülü”, Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 262, İstanbul, 2002.

Akpınar, G., M. Sümer, İ.H. Tekkök ve F. Çağavi, “Grisel’s sendromu”, Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 305, İstanbul, 2002.

Erdem, C.Z., L.O. Erdem, F. Çağavi, M. Kalaycı ve S. Gündoğdu, “Servikal radikülopatili hastalarda yüksek rezolüsyonlu MR nörografi uygulaması”, E 85, Ankara, 2003. 

Özdemir, H., S. Çekirge, M. Kalaycı ve F. Çağavi, “Tam olmayan cerrahi klipsleme sonrası tesbit edilen rezidü internal karotis arter anevrizmasının balonla boyun modelleme tekniğiyle endovasküler koil embolizasyonu”, E 187, Ankara, 2003. 

Demirel, C.B., M. Kalaycı, I. Özkoçak, F. Çağavi, H. Altunkaya, Y. Özer, H. Ayoğlu ve B. Açıkgöz, “Epidural anestezi ile yapılan lumbal disk cerrahisinde bupivakain ve ropivakainin etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 213, Antalya, 2003.

Çağavi, F., M. Kalaycı, İ.Ö. Tekin, G. Numanoğlu, Z. Çağavi, Ş. Gül, A. Özer, K. Çolak ve B. Açıkgöz, “İki seviye primer spinal ekstranodal Hodgkin hastalığı”, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 314, Antalya, 2004.

Kalaycı, M., F. Çağavi, Ş. Gül, S. Yenidünya, A. Özer, K. Çolak ve B. Açıkgöz, “Mikrocerrahi yolla çıkarılan intrameduller spinal kord metastazı”, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 306, Antalya, 2004.

Kalaycı, M., F. Çağavi, Ş. Özdolap, Ş. Gül, A. Özer, K. Çolak ve B. Açıkgöz, “Erişkinde radyografik bulgu olmaksızın omurilik yaralanması: SCIWORA (Spinal cord injury without radiographic abnormality): Olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 318, Antalya, 2004.

Kalaycı, M., F. Çağavi, H. Altunkaya, Ş. Gül, K. Çolak, A. Özer ve B. Açıkgöz, “Spinal anesteziye bağlı intrakranial subdural ampiyem”, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 327, Antalya, 2004.

 

Kitap Bölümü

Bektaş Açıkgöz, Ferda Çağavi. Dandy-Walker Malformasyonu. Temel Nöroşirürji , cilt 2, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2005, sayfa 1467-1470

 

Bektaş Açıkgöz, Ferda Çağavi. Dandy-Walker Malformasyonu. Temel 

Nöroşirürji , cilt 2, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2010, sayfa 1923-1926

 

Katıldığı Kongreler / Kurslar/ Sempozyumlar 

Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Marmaris 1994

European Association of Neurosurgical Societies Winter Meeting, İstanbul 1998

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya 1998

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul 1999

Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya 2001

IV. Uluslararası Serebral Venöz Sistem Kongresi, IV. Uluslararası Meningiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul 2002

Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Antalya 2004

2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Antalya 2004

V. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Zonguldak 2006

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya 2006

3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Antalya 2006

Hacettepe Üniversitesi Mikronöroşirürji kursu, Ankara Ekim 1996- Ocak 1997

Türk Nöroşirürji Derneği Omurga Tümörleri Toplantısı, Ankara 1999

TND Pediatrik Nöroşirürji Grubu III. Dönem 1.Kurs ’’Konjenital Spinal Malformasyonlar Hidrosefali’’,  Bursa 2004

TND Pediatrik Nöroşirürji Grubu III. Dönem 2.Kurs ’’Tümörler’’,  Kayseri  2005

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Omurga cerrahisinde güncel yaklaşımlar“, İzmir 2005

TND Spinal ve Periferik Sinir Yaralanmaları Sonbahar Sempozyumu, Antalya 2006

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı“ sempozyumu, Antalya  2008
 

 

 

 

Tamamını Göster Gizle
Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Doç. Dr. Ferda Çağavi