Operatör Doktor

Rasim FARAJOV

Hizmet Verdiği Merkezler

Operatör Doktor Rasim FARAJOV, Azerbaycan Tıp Üniversitesinde ihtisasını yapmış, Kent Hastanesi Genel Cerrahi ve Karaciğer Nakli Merkezinde görev yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Genel Cerrahi

Akademik Ünvanı

Operatör Doktor

Konuştuğu Diller

ingilizce, Rusça

Eğitim Azerbaycan Tıp Üniversitesi (1998-2004) Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitü (2005-2006) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Ekim 2006- Ekim 2011 Uzman Doktor, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Birimi Kasım 2011- Ekim 2012   Çalıştığı Kurumlar İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi 2013   Üyelikler   Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Karaciğer Nakli Derneği    Yayınlar Yüksek dereceli künt karaciğer travmasına nonoperatif yaklaşım: Olgu sunumu Mircelal Kazımi, Savaş Yakan, Rasim Farajov, Murat KılıçEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, İzmir, Türkiye  Ulusal Cerrahi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042,2010   Gastrointestinal stromal tumor and leiomyoma of the ileum         mimicking adnexal mass: A report of two cases         Levent Akman1, Behiye Seda Hurşitoğlu1, Rasim Farajov2, Mustafa Coşan Terek1,                              Murat Sezak3, Deniz Şimşek1,Hüseyin Yılmaz1      1Department of Obstetrics and Gynecology, Ege University Faculty of Medicine,İzmir, Turkey 2Department of General Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey 3Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey                                                                                    Turk J Gastroenterol 2015; 26: 56-9   Comparıson Of The Values Of The Prognostıc Factors, Cd10, Cytokeratın 19 And Stagıng-Gradıng Systems In Predıctıng The Prognosıs Of Pancreatıc Neuroendocrıne Tumors (Pnet)Uguz1, O.V. Unalp1,*, L. Yeniay1, R. Farajov1, T. Yoldas1, T.O. Sezer1,N.Y. Ipek2, D. Nart2, F. Yilmaz2, M. Sozbilen1, A. Coker1 1 General Surgery, 2 Pathology, Ege University School of Medicine, Izmir, Turkey Acta Endocrinologica (Buc), vol. VIII, no. 4, p. xxx-yyy, 2012 4.Rhino-Orbita-Maxillary Mucormycosis after liver transplantation A Case Report Farajov R, Aydın O, Yilmaz C, Iakobadze Z, Doganay L, Camli D, Demireller A, Kucukgil SC, Kilic M Transplantation Proceedings 48, 3210-3213, 2016   5. Live donor liver transplantation for a child presented with severe hepatopulmonary syndrome and nodular liverlesions doe to Abernethy malformation Yilmaz C, Onen Z, Farajov R, Duygu OS, Doganay L, Yuksel A, Alper M, Zeytunlu M, Arikan C, Kilic M Pediatric transplantation 1-3, 2016     6. “Living-Donor Liver Transplantation for Budd-Chiari Syndrome: Case Series”Karaca C, Yilmaz C, Ferecov R, Iakobadze Z, Kilic K, Caglayan L, Aydogdu S, Kilic M Transplant Proc. 2017 Oct;49(8):1841-1847     7. “Duct-to-duct biliary reconstruction in pediatric split-liver transplantation”Yilmaz C, Karaca CA, Ferecov R, Iakobadze Z, Kilic K, Tosun A, Kilic M  Liver Transpl. 2018 Mar;24(3):432-435   8.Hepatitis B and hepatocellular carcinoma recurrence after living donor liver transplantation: The role of the Milan criteria Sezgin Vatansever 1 ,Rasim Farajov 2 ,Hüseyin Cahit Yılmaz 2 ,Murat Zeytunlu 2 ,Zehra Betül Paköz 3 ,Murat Kılıç 2   1 Department of Gastroenterology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, TurkeyDepartment of Gastroenterology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey   2 Department of Liver Transplantation, Kent Hospital, İzmir, Turkey   3 Department of Gastroenterology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey                                     Turk J Gastroenterol 2019; 30: 75-80 DOI: 10.5152/tjg.2018.18794   Bildiriler   Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında Hepatik Rezeksiyon Uygulanan            Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi             Osman Bozbıyık, Ömer Vedat Ünalp, Rasim Farajov, Levent Yeniay, Ela                       Ekmekcigil, Tayfun Yoldaş, Ethem Murat Sözbilen, Ahmet Çoker Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, İzmir, Türkiye Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri (SB149) 2012  2. Dış Safra Yolu Tümörlerinde Sağkalımı Etkileyen Faktörler           Ceyhun İsayev, Ömer Vedat Ünalp, Rasim Farajov, Levent Yeniay, Berk Göktepe,                      Ethem Murat Sözbilen, Ahmet Çoker            Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, İzmir, Türkiye Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri (SB-164 ) 2012     3. Hepatosellüler Karsinomda Sağkalımı Etkileyen Faktörler           Rasim Farajov 1, Ömer Vedat Ünalp 1, Levent Yeniay 1, Tayfun Yoldaş 1, Ethem              Murat Sözbilen 1, Deniz Nart 2, Ahmet Çoker 1          1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir          2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri (SB-165 )  2012  Hepatosellüler Karsinomda Sağkalımı Etkileyen Faktörler (Karaciğer      Transplantasyonu uygulanan Hastalarda)        Rasim Farajov, Ömer Vedat Ünalp, Alper Uğuz, Tayfun Yoldaş, Taylan Sezer,        Elmir Asgerov, Murat Sözbilen, Ahmet Çoker        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D Organ Nakli          Merkezi, İzmir       Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin IX. Kongresi,(PB)  2012   Hepatosellüler Karsinomda Karaciğer Nakli Sonuçları: Milan Dışı Grup Nakil Olmamalı Mı?Rasim Farajov, Zafer Önen,Çiğdem Arıkan,Cahit Yılmaz,Onur Duygu,Latife Doğanay,Mehmet Alper,Murat Zeytunlu,Murat Kılıç İzmir Kent Hastanesi Organ Nakli Merkezi,Karaciğer Nakli Bölümü,İZMİR Ulusal Hepatoloji Kongresi Sözlü Bildiri 2013  Önen Z, Yılmaz C, Farajov R, Arıkan C, Alper M, Kılıç M, Zeytunlu M. Liver Transplantation Department, Kent Hospital, İzmir, Turkey. Reduced segmental graft for infants: An alternative for the infants who need liver transplantation - Single center experience. 7th Congress of the International Pediatric Transplant Association(IPTA) -Warsaw,Poland. July, 2013  Liver donor liver transplantation for Budd-Chiari Syndrome.R.Farajov,Z.Onen,C.Yilmaz,O.Duygu,GulayAksu,L.Doganay,C.Arikan,M.Alper,M.Zeytunlu,M.Kilic.Liver Transplantation,Kent Hospital,İzmir,Turkey.The 2014 Joint İnternational Congress of ILTS,ELITA&LICAGE.June-2014.London,United Kingdom.   8.Arikan C, Onen Z, Farajov R, Duygu O, Zeytunlu M, Yilmaz C, Kilic M Successful posttransplant long term immune response to live virus vaccines in children Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE June-2015, Chicago, USA   9.Onen Z, Farajov F, Yilmaz C, Duygu O, Arikan C, Alper M, Kilic M Zeytunlu M Donor safety ıs the factor for success in live donor liver transplantation a single center experience Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE June-2015, Chicago, USA   10.Yilmaz C,Onen Z, Farajov R, Duygu O, Aksu G, Alper M, Zeytunlu M, Arikan C,Kilic M Feasibility and outcome of duct-to-duct biliary reconstruction in pediatric left lobe liver transplantation Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE June-2015, Chicago, USA   11. Duct-to-duct biliary reconstruction in live donor pediatric left lobe liver tranplantationCahit Yilmaz M.D., Zaza Iakobadze M.D., Rasim Farajov M.D., Can Karaca M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., Mert Akan M.D., Sema Aydoğdu M.D., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia   12. Liver Transplantation for Acute Liver Failure (ALF)Rasim Farajov M.D., Zaza Iakobadze M.D., Can Karaca M.D., Cahit Yilmaz M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., Mert Akan M.D., Sema Aydoğdu M.D., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia   Hepatic Venous Reconstruction on a Previously Stented Vena CavaInferior: Report of a Case with Budd – Chiari Syndrome Can Karaca M.D., Cahit Yilmaz M.D., Zaza Iakobadze M.D., Rasim Farajov M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia   Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma (HCC)Rasim Farajov M.D., Cahit Yilmaz M.D., Zaza Iakobadze M.D., Can Karaca M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., Mert Akan M.D., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS, ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia   Reduced Left Lateral Sector Grafts for Infants Weighing Less Than 10 KilogramsIakobadze Z. 1, Yilmaz C. 1, Farajov R. 1, Karaca C. 2, Kilic K. 3, Tosun A. 1, Kul G. 1, Kilic M. 1 1 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey, 2 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey, 3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.   Duct to Duct Biliary Reconstruction in Pediatric Split Liver TransplantationFarajov R. 1, Karaca C. 2, Iakobadze Z. 1, Yilmaz C. 1, Kilic K. 3, Tosun A. 1, Kul G. 1, Kilic M. 1 1 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey,  2 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey,  3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.   Abernethy Syndrome Presenting with Hepatopulmonary Syndrome, Hematuria and Multiple FNHsFarajov R. 1, Iakobadze Z. 1, Yilmaz C. 1, Karaca C. 2, Kilic K. 3, Kul G. 1, Tosun A. 1, Kilic M. 1 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey,  2 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey,  3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.   Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: the Milan Criteria and BeyondKaraca C. 1, Farajov R. 2, Yilmaz C. 2, Iakobadze Z. 2, Kilic K. 3, Doganay L. 4, Kadioglu E. 4, Kul G. 2, Tosun A. 2, Kilic M. 2 1 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey,  2 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey,  3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey,  4 Izmir Kent Hospital, Pathology, Izmir, Turkey  Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.  

Tamamını Göster Gizle
Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Opr. Dr. Rasim FARAJOV