Opr. Dr. Şükür MUSAYEV - Doktorlarımız - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Operatör Doktor

Şükür MUSAYEV

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzmanlık Alanları

Göğüs Cerrahisi

Akademik Ünvanı

Operatör Doktor

Konuştuğu Diller

ingilizce

Eğitim:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi

 

Mesleki İlgi Alanları:         

Akciğer kanseri cerrahisi (VATS wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi)

Göğüs deformite onarımları (Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü)

Endobronşial girişimler

Pnömotoraks tedavisi (VATS bleb ve bül rezeksiyonları)

Torasik travma

Mediyasten hastalıkları ve tümörleri

Hiperhidrozis (Aşırı terleme –ETS)

Plevra tümör cerrahisi

 

 

Sempozyum ve Kongreler:

 VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Ekim 2018, Bodrum

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği GÜZ Sempozyumu

 

 

Üyelikler:

 Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

İzmir Tabipler Odası

 

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri:

      Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi",  poster bildiri

      Karaçam V, Musayev Ş, Mutlu F, Kaya İ, Şanlı A, Özdemir N, ‘’İşaretleme yapılarak videotorakoskopik cerrahi ile akciğer kanserinde erken evrede tanı ve rezeksiyon imkanı’’, sözel bildiri

     Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks", poster bildiri

      Sevinç M, Bahar Ağaoğlu Şanlı, Ulugün F.İ, Musayev Ş, Şanlı A,"Akciğer Cerrahisinde Sıradışı Bir Hemostaz Yöntemi", poster bildiri

      Karaçam V, Tertemiz KC, Musayev Ş, Çam M,"Primer Trakeal Non-Hodgin Lenfoma:Olgu Sunumu", poster bildiri

       İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş, Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?’’, poster    

 

Tamamını Göster Gizle
Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Opr. Dr. Şükür MUSAYEV