Operatör Doktor

Şükür MUSAYEV

Hizmet Verdiği Merkezler

Operatör Doktor Şükür MUSAYEV, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesinde ihtisasını yapmış, Kent Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde görev yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Göğüs Cerrahisi

Akademik Ünvanı

Operatör Doktor

Konuştuğu Diller

ingilizce

Eğitim: Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi   Mesleki İlgi Alanları:          Akciğer kanseri cerrahisi (VATS wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi) Göğüs deformite onarımları (Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü) Endobronşial girişimler Pnömotoraks tedavisi (VATS bleb ve bül rezeksiyonları) Torasik travma Mediyasten hastalıkları ve tümörleri Hiperhidrozis (Aşırı terleme –ETS) Plevra tümör cerrahisi     Sempozyum ve Kongreler:  VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Ekim 2018, Bodrum Türk Göğüs Cerrahisi Derneği GÜZ Sempozyumu     Üyelikler:  Türk Akciğer Kanseri Derneği Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Tabipler Odası     Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri:       Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,\"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi\",  poster bildiri       Karaçam V, Musayev Ş, Mutlu F, Kaya İ, Şanlı A, Özdemir N, ‘’İşaretleme yapılarak videotorakoskopik cerrahi ile akciğer kanserinde erken evrede tanı ve rezeksiyon imkanı’’, sözel bildiri      Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,\"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks\", poster bildiri       Sevinç M, Bahar Ağaoğlu Şanlı, Ulugün F.İ, Musayev Ş, Şanlı A,\"Akciğer Cerrahisinde Sıradışı Bir Hemostaz Yöntemi\", poster bildiri       Karaçam V, Tertemiz KC, Musayev Ş, Çam M,\"Primer Trakeal Non-Hodgin Lenfoma:Olgu Sunumu\", poster bildiri        İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş, Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?’’, poster    

Tamamını Göster Gizle
Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Opr. Dr. Şükür MUSAYEV