Prof. Dr. Sema AYDOĞDU - Doktorlarımız - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Uzmanlık Alanları

Karaciğer Nakli Merkezi, Çocuk Gastroenterolojisi

Akademik Ünvanı

Profesör Doktor

Konuştuğu Diller

ingilizce

Eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1988

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Beslenme BD, 1995 (Yan Dal İhtisası)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1998 (Doçentlik)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2004 (Profesörlük)

 

Çalıştığı Kurumlar

Manisa İli Milli Eğitim Müdürlüğü Doktoru Aralık 1980 - Ağustos 1981

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kent Sağlık Grubu

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

Türk Tabipler Birliği - İzmir Tabip Odası

Türkiye Milli Pediatri Derneği - İzmir Şubesi

Türk Pediatri Kurumu - İzmir Şubesi

Türk Gastroenteroloji Derneği - İzmir Şubesi

Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Karaciğer Araştırmaları Derneği – İzmir Şubesi

Ege Hemofili Derneği

Ege Çocuk Vakfı

Ege Üniversitesi Mezunları Derneği

Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği (KEPAN)

Yutma Bozuklukları Derneği


Üyesi Olduğu Diğer Kuruluşlar

Atatürkçü Düşünce Derneği - Bornova Şubesi

Ege Çölyakla Yaşam Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir Masterler Atletizm Kulübü

Ege Üniversitesi Kalite Gönüllüleri Grubu

Ege Reflü Çalışma Grubu

 

Katıldığı Kurslar

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Klinik Atölye Çalışması, EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 24-26 Kasım 1999, İzmir
ESPGHAN The Postgraduate Course – June 1999
Eğitim Becerileri Kursu, EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
8-11 Şubat 2000, İzmir

Öğrenme Hedefleri Kursu, EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
27 Şubat 2000, İzmir

Kariyer Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı
30 Kasım 2002, İzmir

Zaman Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı
15 Aralık 2002, İzmir

Takım Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı
28 Aralık 2002, İzmir

İnşaacı Yaklaşımdan Üniversite Öğrenimini Yeniden Düşünme: Ders Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, 5 Ocak 2003, İzmir
Örgütsel Güven Ve EQ Eğitimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, 11 Ocak 2003, İzmir
Stres Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı
11 Ocak 2003, İzmir

Toplam Kalite Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı 12 Ocak 2003, İzmir
 

 İlgi Alanları

Sağlıklı Çocuk Beslenmesi
Hasta Çocuk Beslenmesi
Çocuklarda Karaciğer Nakli
Çölyak Hastalığı
Çocuklarda Gastroözefageal Reflü (REFLÜ) Hastalığı
Çocuklarda Mide ve Bağırsak Hastalıkları
 

Tıpta Uzmanlık Tezleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1988)
 Ege Bölgesi Sağlıklı Çocuklarında Serum Total IgE Düzeyleri

Yöneten: Prof Dr Remziye Tanaç

Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi (1995)
Asemptomatik ve Özefajitli Çocuklarda Özofagusun 24 saatlik pH Monitorizasyonu

Yöneten: Doç Dr Raşit Vural Yağcı

 

Yönettiği Tezler

Çölyaklı Çocuklarda İnce Bağırsak Mukozasının Morfometrik Analizi ve Klinik, Laboratuvar Bulguları ile İlişkisi.
Dr. CÜNEYT ZİHNİ

Çocukluk Çağı Gastroözefageal Reflü Hastalığında Semptom Skorlaması : 0-2 ve 3-6 yaş
Dr. SEMA TANRIVERDİ

Karaciğer Nakilli Çocuklarda Nakil Sonrası Büyümenin Değerlendirilmesi
 

Tamamını Göster Gizle
Acıbadem & Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU