Prof. Dr. V. Gürhan KADIKÖYLÜ - Doktorlarımız - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Profesör Doktor

V. Gürhan KADIKÖYLÜ

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzmanlık Alanları

İç Hastalıkları, Hematoloji

Akademik Ünvanı

Profesör Doktor

Konuştuğu Diller

İngilizce

Eğitim-Çalıştığı Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987)
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzm. (1993)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Hematoloji Yan Dal Uzm. (2002)
Pratisyen Dr. SSK Şaphane-Kütahya Sağlık İstasyonu (1987-1989)
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Arş. Gör. (1989-1993)
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. (1993-1994)
Sandıklı-Afyon Devlet Hastanesi (1994-1998)
Söke-Aydın Devlet Hastanesi (1998-1999)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. (2000-2004)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. (2004-2009)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. (2009-2015)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji ABD. Bşk. (2009-2015)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Bşk. (2010-2014)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi ve Terapötik Aferez Merkez Sorumluluğu (2009-2015)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumluluğu (2012-2015)
Özel Kent Hastanesi (2015 - …….)


Projelerde Yaptığı Görevler
Amifostinin mitoksantron ve idarubisinin yol akut kardiotoksisiteyi önlemede rolü, Üniversite Projesi, Proje Yöneticisi, 2006
Lösemi ve Lenfomalarda Adezyon Molekülleri, Üniversite Projesi, Proje Üyesi, 2003-2004.
Atorvastatinin koagülasyon ve lipid profiline etkisi, Üniversite Projesi, Proje Yöneticisi, 2002-2003.
L-argininin indüklediği deneysel akut pankreatiti önlemede amifostin, bortezomib, oktreotid, E ve C vitaminlerinin etkisi, Proje Yöneticisi, 2009-2010.


İdari Görevler
Kan Bankası Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2010
Süreli Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)
Hematoloji BD Başkanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009)
İç Hastalıkları AD Başkanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Hematoloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Hemaferezis Derneği
EBMT (European Blood and Bone Marrow Transplantation)
Türk Aferez Derneği


Ödüller
XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresinde GENÇ KATILIMCI ÖDÜLÜ
V. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ (‘’ Bolaman Z, Çiçek C, Kadıköylü G, Serter M, Yenisey Ç. Rat kalbinde doksorubisine bağlı oluşan lipid peroksidasyonunu önlemede amifostinin önemi’’ adlı çalışma ile)
8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ ‘’Gürhan Kadıköylü, İbrahim Meteoğlu, Süleyman Demir, Mete Kalak, Hülya Aybek, Muharrem Baklaya, Çiğdem Yenisey, Zahit Bolaman. Mitoksantronun yol açtığı akut kardiyotoksisteyi önlemede amifostin etkili midir? Biyokimyasal ve histopatolojik deneysel çalışma ile.
4.Ulusal Hemaferez Kongresinde GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ (‘’Kadikoylu G, Yavaşoğlu İ, Samet D, Akyol A, Bolaman Z Adnan Menderes Üniversitesindeki 9 yıllık terapötik aferez sonuçları’’)
12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ ‘’Gürhan Kadıköylü, İbrahim Meteoğlu, Özay Ayvaz, R.Didem Pınarbaşılı, Muharrem Balkaya, Süleyman Demir, Zahit Bolaman. Amifostin, bortezomib, oktreotid, e ve c vitaminlerinin deneysel akut pankreatiti önlemede etkinliği: Biyokimyasal ve histopatolojik çalışma ile.


Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

KLİNİK-DENEYSEL ÇALIŞMALAR
A1-Ozkul A, Turgut ET, Akyol A, Yenisey C, Kadikoylu G, Tataroglu C, Kiylioglu N. “The relationship between insulin resistance and hypercoagulability in acute ischemic stroke,” Eur Neurol;64:201-6 (2010).
A2-Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Coskun A, Karaoglu AO, Bolaman Z. “Emergent therapy with therapeutic plasma exchange in acute recurrent pancreatitis due to severe hypertriglyceridemia,” Transfus Apher Sci (in pres) (2010).
A3-Kadikoylu G, Meteoglu I, Demir S, Aybek H, Kalak M, Baklaya M, Yenisey C, Bolaman Z. “The protection of the myocardium by Amifostine against mitoxantrone-induced acute carditoxicity in rats,” Turk J Haematol; 27, 62-9 (2010).
A4-Yavasoglu I, Acar B, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Platelet aggregation tests are affected in pseudothrombocytopenia,” Lab Medicine;41:483-5 (2010).
A5. Bolaman Z, Ozkul A, Kiylioglu N, Kadikoylu G, Erturk A, Batun S, Akyol A. “Heredıtary thrombophılıc factors ın stroke due to cerebral ınfarct,” Am J Med Sci, 337, 11-13 (2009).
A6.Yavasoglu I, Kadikoylu G, Uysal H, Ertug S, Bolaman Z. “Is Blastocystis hominis a new etiologic factor or a coincidence in iron deficiency anemia?,” Eur J Haematol, 81, 47-50 (2008).
A7.Yavasoglu I, Tombuloglu M, Kadikoylu G, Donmez A, Cagirgan S, Bolaman Z. “Cholesterol levels in patients with multiple myeloma,” Ann Hematol, 87, 223-8 (2008).
A8.Yasa MH, Bolaman Z, Yukselen V, Kadikoylu G, Karaoglu AO, Batun S. “Factor V Leiden G1691A, prothrombin G20210A, and MTHFR mutations in Turkish inflammatory bowel disease patients,” Hepatogastroenterology, 54, 1438-42 (2007).
A9. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Akyol A, Bolaman Z. Therapeutic apheresis: Results from a single center in Turkey. Transfus Apher Sci, 36, 249-53 (2007).
A10. Bolaman Z, Kok F, Kadikoylu G, Kiylioglu N, Guney E, Akyol A. “The changes of coagulation parameters and microvascular complicatıons in diabetes mellitus. Endocrinologist, 17, 196-9 (2007).
A11. Kadikoylu G, Yavasoglu I, Bolaman Z, Senturk T. “Platelet parameters in women with iron deficiency anemia,” J Natl Med Assoc, 98:398-402(2006).
A12.Kadikoylu G, Yavasoglu I, Bolaman Z. “Plasma exchange in severe hypertriglyceridemia a clinical study, Transfus Apher Sci, 34, 253-7 (2006).
A13.Bolaman Z, Kadikoylu G, Ozgel N, Yenisey C. “Effects of atorvastatin on coagulation parameters and homocysteine in patients with primary hypercholesterolemia”, J Natl Med Assoc, 98:1274-1277(2006).
A14.Bolaman Z, Cicek C, Kadikoylu G, Barutca S, Serter M, Yenisey C, Alper G. “The protective effects of amifostine on adriamycin-induced acute cardiotoxicity in rats,” Tohoku J Exp Med, 207, 249-53 (2005).
A15.Karaoglu AO, Kadikoylu G, Yukselen V, Yasa MH, Bolaman Z. “Gastrointestinal lesions and Helicobacter pylori in patients with myeloproliferative disorders,” Saudi Med J, 25, 1913-6 (2004).
A16.Kadikoylu G, Onbasili A, Tekten T, Barutca S, Bolaman Z. “Functional and morphological cardiac changes in myeloproliferative disorders (clinical study),”97, 213-20. (2004).
A17.Kadikoylu G, Bolaman Z, Demir S, Balkaya M, Akalin N, Enli Y. “The effects of desferrioxamine on cisplatin-induced lipid peroxidation and the activities of antioxidant enzymes in rat kidneys,” Hum Exp Toxicol, 23, 29-34 (2004).
A18.Barutca S, Ceyhan C, Meydan N, Ozturk B, Tekten T, Onbasili A, Kadikoylu G, Bolaman Z. “A new prospective on carditoxicity of 5-Fluorouracil,” Chemotherapy, 50, 113-8 (2004).
A19. Tiftik N, Bolaman Z, Batun S, Ayyildiz O, Işikdogan A, Kadikoylu G, Muftuoglu E. “The Importance of CD7 and CD56 Antigens in Acute Leukemias,” Int J Clin Pract, 58, 149-152 (2004).
A20. Barutca S, Meydan N, Akar H, Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Efficacy and Tolerability of Amifostine in Elderly Cancer Patients,” Curr Ther Res Clin Exp, 65, 113-124 (2004).
A21.Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Bolaman Z. “Hemostatic effects of Atorvastatin Versus Simvastatin,” Ann Pharmacother, 37, 473-477 (2003).
A22.Senturk T, Kozacı ID, Kok F, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Proinflammatory cytokine levels in hyperthyroidism,” Clin Invest Med 26, 58-63 (2003).
A23. Bolaman Z, Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Barutca S, Senturk T. “Oral versus Intramuscular Cobalamin Treatment in Megaloblastic Anemia: A Single Centre, Prospective, Randomized, Open-Label Study,” Clin Ther, 25, 3124-3134 (2003).
A24.Bolaman Z, Akalin N, Koseoglu MH, Demir S, Kadikoylu G, Aslan D. “Effect of amifostine pre-treatment against adriamycin-induced lipid peroxidation in rat heart,” Haema, 6, 61-64 (2003).
A25.Akyol A, Kiyilioglu N, Kadikoylu G, Bolaman Z, Ozgel N. “Iron deficiency anemia and restless legs syndrome: is there an electrophysiological abnormality?” Clin Neurol Neurosurg, 106, 23-27 (2003).
A26.Kadikoylu G, Tuncer G, Bolaman Z, Sina M. “Brucellar orchitis in Innerwest Anatolia Region of Turkey: A report of 12 cases,” Urol Int, 69, 33-35 (2002).
A27.Bolaman Z, Koseoglu M, Ayyildiz O, Kadikoylu G, Sonmez HM, Demir S, Muftuoglu E. “Treatment of blastic phase chronic myeloid leukemia with mitoxantrone, cytosin arabinoside and high dose methylprednisolone,” Haematologia, 32, 49-57 (2002).
A28.Bolaman Z, Camci C, Sonmez HM, Kadikoylu G, Muftuoglu E. “High dose methylprednisolone therapy before splenectomy for chronic idiopathic thrombocytopenic purpura,” Haema, 32, 49-57 (2002).


OLGU SUNUMLARI
A29.Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Megaloblastic anemia due to intrathecal methotrexate,” Trakya Univ Tıp Fak Derg;27:327-9 (2010).
A30. Kadikoylu G, Barutca S, Tataroglu C, Kafkas S, Erpek H, Meydan N, Yavasoglu I, Bolaman Z. “Thrombotic thrombocytopenic purpura as the first manifestation of metastatic adenocarcinoma in a young woman,” Transfus Apher Sci; 42, 39-42 (2010).
A31.Yavasoglu I, Kucuk M, Coskun A, Guney E, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Polycystic ovary syndrome and prolactinoma association,” Intern Med, 48, 611-613 (2009).
A32.Kadikoylu G, Yavasoglu I, Barutca S, Meydan N, Bolaman Z. “Chronic myeloid leukemia following treatment of rectal adenocarcinoma,” Med Oncol, 25, 467-470 (2008).
A33. Kadikoylu G, Yavasoglu I, Bolaman Z. “Relationship between follicular lymphoma and familial Mediterranean fever,” The Internet Journal of Hematology, 4 (2008).
A34.Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Recovery of splenic infarction with anti-platelet treatments and platelet-apheresis in polycythemia vera,” Transfus Apher Sci, 34,199-202 (2006).
A35.Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Massive splenomegaly resulting from subacute thyroiditis,” Endocrinologist, 16, 142-3 (2006).
A36. Kadikoylu G, Yavasoglu I, Yukselen V, Ozkara E, Bolaman Z. “Treatment of solitary gastric carcinoid tumor by endoscopic polypectomy in a patient with pernicious anemia”, World J Gastroenterol, 12, 4267-4269 (2006).
A37. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z, Senturk T. “Spondylodiscitis and streptococcus viridans endocarditis,” J Natl Med Assoc, 97, 1722-4 (2005).
A38.Erkus M, Bolaman Z, Meteoglu I, Kadikoylu G. “Localized extramedullary relapse after autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma,”, Saudi Med J, 26, 989-91 (2005).
A39.Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Mitoxandrone-induced bradycardia,” Haema, 8, 698-700 (2005).
A40.Bolaman Z, Kadikoylu G,Kafkas S, Kacar F. “Granulocytic sarcoma of the ovotestis: An association of myelodysplastic syndrome and hermaphroditism,” Leukemia-Lymphoma, 45, 1285-7 (2004).
A41.Kadikoylu G, Onbasili A, Barutca S, Tekten T, Bolaman Z. “Asymptomatic pericardial effusion in chronic myelogenous leukemia,” Leukemia Lymphoma, 44,723-725 (2003).
A42.Bolaman Z, Kadikoylu G, Polatli M, Barutca S, Culhaci N, Senturk T. “Migratory Nodules in the Lung,” Leukemia Lymphoma, 44,197-200 (2003).
A43.Barutca S, Yurekli Y, Erdogan S, Kadikoylu G, Kacar F. “Parathyroid adenoma-related hypercalcemia in Breast Cancer: A Critical Diagnosis in Clinical Oncology,” Int J Clin Pract, 57, 729-730 (2003).
A44.Barutca S, Kadikoylu G, Meydan N, Bolaman Z, Gokcen A, Bal F. “Two autoimmune diseases:Hashimato’s Thyroiditis and Vitiligo Accompanying Breast Cancer. A Co-incidence?” Journal of BUON, 8, 177-179 (2003).
A45.Senturk T, Kadikoylu G, Bolaman Z, Ayhan M, Sonmez HM. “Treatment of antithymocyte globulin and cyclosporin in a SLE patient with pancytopenia and gangrenous Raynaud’s phenomenon,” Haema, 6, 89-92 (2003).
A46.Kadikoylu G, Bolaman Z, Barutca S. “High dose methyprednisolone therapy in pure red cell aplasia,” Ann Pharmacother, 36, 55-58 (2002).
A47.Barutca S, Kadikoylu G, Bolaman Z, Meydan N, Yavasoglu I. “Extravasation of paclitaxel into breast tissue from catheter port,” Support Care in Cancer, 10, 563-565 (2002).
A48.Akar H, Levi C, Senturk T, Kadikoylu G, Levi E, Bolaman Z. “MPO-ANCA-associated small vessel vasculitis presenting as fever of unknown origin,” Nephron 92, 673-675 (2002).
A49.Bolaman Z, Kadikoylu G, Levi E, Barutca S, Temocin K. “Type-I Gaucher’s disease with homozygous R463C mutation without neurological involvement,” Haematologia, 32, 487-493 (2002).
A50.Kadikoylu G, Ayhan M, Bolaman Z, Sonmez HM, Camci C, Senturk T. “Congenital dyserythropoietic anemia type 1 with positive acidified hemolysis test,” Haema, 3, 236-238 (2000).


EDİTÖRE MEKTUPLAR
A51Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “The Lesser-Trelat sign is a associated with acute myeloid leukemia,”. Ann Hematol (in pres) (2010).
A52. Ayvaz O, Yavasoglu I, Kadikoylu G, Meydan N, Barutca S, Bolaman Z. “The Development of Gastric Cancer in a Patient with Polycythemia Vera, 3P Deletion, and JAK2 V617F Mutation,” J Gastrointest Cancer;41:254-6 (2010).
A53. Bolaman Z, Yavasoglu I, Kadikoylu G. Plasmapheresis in asparaginase-induced pancreatitis. Transfusion, 49:185 (2009).
A54. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Meteoglu I, Bolaman Z. “Hyaline-vascular type of Castelman's disease associated with Crohn's disease,” Int J Colorectal Dis, 24:123-4 (2009).
A55. Bolaman Z, Yavasoglu I, Unubol M, Kadikoylu G.. “Hemoptysis as a presenting sign of multiple myeloma,” Respir Med, 102:1672-3 (2008).
A56. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Low-density lipoprotein apheresis: plasma eschange or dextran sulfate adsorption apheresis,” Ther Apher Dial, 12, 100-1 (2008).
A57. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Gingival bleeding due to venlafaxine,” Ann Pharmacother, 42, 144-5 (2008).
A58. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Foot drop and lymphomas,” Eur J Intern Med, 18, 556 (2007).
A59. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Treating hypertriglyceridemia,” CMAJ, 177, 603-4 (2007).
A60.Kadikoylu G. “Commentary,” Evidence-based Cardiovascular Medicine, 9, 104-5. (2005).
A61. Bolaman Z, Kadikoylu G. “Effects of simvastatin and atorvastatin in hypercholesterolemic patients,” Clin Ther, 25, 2631-2633 (2003).
A62. Barutca S, Kadikoylu G, Bolaman Z, Levi E, Yavasoglu I. “Non-Hodgkin’s Lymphoma Presenting as a Chest Wall Mass,” Leukemia-Lymphoma, 44, 1635-1636 (2003).
A63. Bolaman Z, Kadikoylu G, Barutca S, Senturk T. “Double autologous stem cell transplantation in mantle cell lymphoma,” Transplantation, 74, 902-903 (2002).
A64. Bolaman Z, Polatli M, Cildag O, Kadikoylu G, Culhaci N. “Intrathoracic extramedullary hematopoiesis resembling posterior mediastinal tumor”, Am J Med 112 , 739-741 (2002).
A65. Bolaman Z, Senturk T, Kadikoylu G. “Treatment of low grade and intermediate grade non-Hodgkin’s lymphomas with intensive combination chemotherapy,” Haematologica, 84, 03 (e-letters) (1999).


DERLEME (REVIEW)
A66. Kadikoylu G, Soysal N, Yavasoglu I, Bolaman Z. “Therapeutic plasma Exchange in hematological diseases,” Nobel Medicus, 4, 12-18 (2008).


IMAGE
A67. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Image 102. Abnormal neutrophil inclusions in a patient with a myelodysplastic syndrome,” Bloodmed.com (2007).

Uluslar arası yayın citation (SCI)
35 yayın 200 kez site edilmiştir.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


KLİNİK-DENEYSEL ÇALIŞMALAR
B1.Yavaşoğlu İ, Kadıköylü G, Acar B, Bolaman Z. “Vitamin B12 eksikliği ve tromboz”, Düzce Tıp Dergisi, 11, 9-14 (2009).
B2.Yüksel H, Odabası AR, Kafkas S, Sezer SD, Kınaş MG, Kadıköylü G, Çetinşahin M. “Kadın hastalıkları ve doğum servislerinde kan kullanımı,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7, 7-11. (2006)
B3. Oge A, Yenisey C, Gemalmaz A, Camci C, Kadikoylu G. “Lipoprotein (a) seviyesinin Tip 2 diabetik hastalarda mikroalbuminüri gelişimindeki önemi,” Diabet Bilimi, 2, 169-73. (2004)
B4. Oge A, Gemalmaz A, Yenisey C, Camci C, Kadikoylu G. “A predictor marker in diabetic nephropathy of patients with type 2 diabetes mellitus: Urinary excretion of N-acetyl beta glucosaminidase,” Diabet Bilimi, 2, 243-6. (2004)
B5. Bolaman Z, Köseoğlu M, Demir S, Kadıköylü G, Barutca S, Atalay H, Aslan D. “Effect of α-Tocopherol on Lipid peroxidation Caused by Cisplatin in Rat Kidney,” Turk J Haematol, 20, 35-38 (2003).
B6. Kadıköylü G, Bolaman Z, Sönmez HM, Öge A, Güney E, Akyol A, Dündar S, Şentürk T. “Does von Willebrand factor have an effect on the occurrence of the the diabetic complications?,”. Turk J Haematol, 19, 31-37, (2002).
B7. Kadıköylü G, Çiçek C, Akar H, Yavaşoğlu İ, Şentürk T, Bolaman Z. “Yeni başlayan supraventriküler taşikardilerde digital ve verapamilin etkinliği,” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 29-32 (2001).
B8. Sakarya S, Tuncer G, Yaşa H, Çiçek C, Kadıköylü G, Yükselen V. “Aydın bölgesindeki kan donörlerinde HbsAg ve Anti-HCV seroprevalansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi,” Klimik Dergisi 14, 22-24 (2001).
B9. Bolaman Z, Demir S, Köseoğlu M, Enli Y, Kadıköylü G, Aslan D. “Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 13-15, (2000).
B10. Kadıköylü G, Camcı C, Sönmez HM, Öge A, Bolaman Z, Şentürk T. “Tip-II Diabette asemptomatik kolelitiazis sıklığı,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1,17-20 (2000).
B11. Kadıköylü G, Yazanel O, Bilgir O. “İnsüline bağımsız diabette albumin ekskresyonu ve diabetik komplikasyonlar,” Ege Tıp Dergisi, 38, 13-16 (1999).
B12. Kadıköylü G, Yazanel O, Bilgir O, Orhan S. “Hipertansif krizlerde sublingual kaptopril,” İlaç ve Tedavi Dergisi, 11, 302-306 (1998).
B13. Kadıköylü G, Yazanel O. “Akut kolesistitde seftriakson tedavisi ve pseuodolithiasis,” Doktor Dergisi, 4, 79-81 (1996).
B14. Yazanel O, Kadıköylü G, Yayla M, Yılmaz ME, Işıkoğlu B. “Akut böbrek yetmezliği, etioloji, prognoz ve sonuçlar,” Dicle Tıp Dergisi. 21, 187-195 (1994).
B15. Kadıköylü G, Yazanel O, Toktaş S, Toprak N, Yıldırım MS. “Akut myokard infarktüsü ve unstabl angina pektoriste serum immunglobulin- E düzeyleri,” Dicle Tıp Dergisi, 21, 61 -66 (1994).
B16. Yazanel O, Kadıköylü G, Göral V, Değertekin H, Canoruç F. “Tip-I ve II Diabetes mellituslu hastalar arasında Anti-HCV ve HbsAg prevalansı,” Dicle Tıp Dergisi, 21, 151-157, (1994).
B17. Kadıköylü G, Göral V, Değertekin H, Turhanoğlu M, Arıkan E, Canoruç F. “The prevalance of anti-hepatitis C virus in patients with hepatocellular carcinoma,” Gastroenteroloji, 4, 269-271 (1993).
B18. Bolaman Z, Bahçeci M, Bilgir O, Ertop Ş, Kadıköylü G, Müftüoğlu E. “Adult akut lenfoblastik leukemiada intensif kemoterapi,” Dicle Tıp Dergisi, 20, 43-56 (1993).
B19. Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Kadıköylü G, Müftüoğlu E. “Akut nonlenfoblastik leukemiada yüksek doz metil prednizolon tedavisi,” Dicle Tıp Dergisi,20, 135-138 (1993).
B20. Bolaman Z, Bilgir O, Kadıköylü G, Yılmaz ME, Müftüoğlu E. “Orta ve ağır derecede esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ilk plan tedavisi olarak verapamil ve enalapril kullanımı,” Dicle Tıp Dergisi, 20, 27-35 (1993).
B21. Göral V, Bilici A, Kadıköylü G, Yazanel O, Değertekin H, Canoruç F. “Hepatosellüler karsinomanın ultrasonografik özellikleri (Japon klasifikasyonu),” Gastroenterohepatoloji, 4, 141-143 (1993).
B22. Toktaş S, Toprak N, Yıldırım M, Kadıköylü G. “Sağ ventrikül miyokard infarktüsü sıklığı,” Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 8, 93-98 (1992).
B23. Toktaş S, Yıldırım S, Çakır HR, Kadıköylü G, Demirel AT, Uslusoy H. “Propafenonun ventriküler disritmilerde tedavi etkinliği,” Dicle Tıp Dergisi, 16, 236-240 (1989).


OLGU SUNUMLARI
B24.Yavaşoğlu I, Kadıköylü G, Barutça S, Meydan N, Bolaman Z. “Yirmi dört ve dört yıl önce meme kanseri tanısı alan olguda akuy miyeloblastik lösemi gelişim,” Türk Onkoloji Dergisi;25:73-6 (2010).
B25. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Ünübol M, Bolaman Z. “Erişkin sistemik lupus eritematozus ve 2. derece atriyoventriküler blok: olgu sunumu ve literatür derlemesi,” J Ist Faculty Med, 72, 105-7 (2009).
B26. Acar B, Bolaman Z, Yavasoğlu İ, Kadıköylü G, Çulhacı N. A probable cause of severe hepatotoxicity: cytosine arabinoside. Gazi Medical journal 19: 193-196 (2008)
B27. Yavaşoglu İ, Kadıköylü G, Köseoğlu K, Bolaman Z. “Yaşlı hastada kronik mezenterik iskeminin stentle başarılı tedavisi,” Turk J Geriat, 10, 197-9. (2007)
B28.Yavasoglu I, Kadikoylu G, Ozkul A, Bolaman Z. “Foot-drop due to involvement of lumbosacral plexus in diffuse large cell lymphoma”, Turk J Haematol, 23, 63-67 (2006).
B29.Coşkun A, Bolaman Z, Kadıköylü G. “Hemofilus inflüenza pnömonisi seyrinde gelişen bir Trombositopeni olgusu,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 31-3. (2005)
B30. Barlak A, Kadıköylü G, Bolaman Z. “Splenomegaly due to the use of granulocyte-colony stimulating factor,” Turk J Haematol, 21, 93-96 (2004).
B31. Şentürk T, Bolaman Z, Kadıköylü G, Ersal N, Şendur N. “A male case with subcutaneous lupus eryhematosus developed systemic involvement and bullous skin lesions,” T Klinik İmmunol Romatol, 3, 74-77 (2003).
B32. Kıyılıoğlu N, Akyol A, Kadıköylü G, Bolaman Z. “Esansiyel trombositoz ve geçici iskemik atak; 2 olgu sunumu,” Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 9, 103-105 (2003).
B33. Sentürk T, Akar H, Kadıköylü G, Yavasoglu İ, Sönmez HM, Bolaman Z. “Multiple symmetric lipomatosis with mediastinal involvement and subclinical hypothyroidism in a female patient,” T Klin Tıp Bilimleri, 22, 413-416 (2002).
B34. Akar H, Şentürk T, Yükselen V, Levi ÇÖ, Çulhacı N, Kadıköylü G, Yavaşoğlu İ. “Hipotansyionun yol açtığı bir iskemik hepatit olgusu,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 27-30 (2001).
B35. Kadıköylü G, Kacar F, Polatlı M, Şentürk T, Özgel N, Bolaman Z. “Eozinofilik granulomda asemptomatik akciğer tutulumu,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 29-32 (2001).
B36. Kadıköylü G, Bolaman Z, Yavaşoğlu İ, Şentürk T. “Kronik osteomyelite bağlı önemi bilinmeyen monoklonal gamopati,” ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 39-41 (2000).
B37. Bolaman Z, Camcı C, Sönmez HM, Öge A, Kadıköylü G. “Transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarında yüksek doz intravenöz metilprednizolon tedavisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 43-46 (2000).
B38. Yazanel O, Kadıköylü G, Canoruç N, Yılmaz ME, Işıkoğlu B. “Renal osteodistrofiler,” Dicle Tıp Dergisi, 21, 241-246 (1994).
B39. Yazanel O, Kadıköylü G, Canoruç N, Yılmaz ME, Işıkoğlu B. “Üremik ekstraosseöz kalsifikasyonlar,” Dicle Tıp Dergisi, 21, 197-201 (1994).
B40. Göral V, Kadıköylü G, Değertekin H, Müftüoğlu E, Sekar M, Mennan Z. “Budd Chiari Sendromu,” Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 9, 121-126 (1993).
B41. Toktaş S, Yıldırım M, Kadıköylü G, Erdoğan F, Çakır HR, Çolakoğlu E. “Rhupus Sendromu,” Dicle Tıp Dergisi, 17, 245-248 (1990).


IMAGES
B42. Kadıköylü G, Bolaman Z, Barutca S. “Intrathoracic extrameduller hematapoiesis mimicking a posterior mediastinal tumour. Images in haematology,” Turk J Haematol, 18, 67, (2001).
B43. Bolaman Z, Kadıköylü G, Sönmez HM. “Transfusion releated acute lung disease, Images in Haematology,” Turk J Haematol, 17, 89 (2000).


DERLEMELER
B44.Kadıköylü G, Yavaşoğlu İ. “Konjenital/Heredtier Polisitemiler,” Türkiye Klinikleri, Hematoloji-Onkoloji, 2, 42-50. (2009).
B45.Kadıköylü G. “Casleman hastalığı ve ekstranodal lenfomalar,” Türkiye Klinikleri, Hematoloji-Onkoloji, 3, 105-113. (2007).
B46.Kafkas S, Kadıköylü G. “Gebelik ve Trombofili”, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 45-40 (2005).
B47. Kadikoylu G. “Polisitemi,” Actuel Medicine, 13, 67-74. (2005)
B48.Kadıköylü G, Yazanel O, Ayyıldız O, Göral V, Değertekin H. “Serbest oksijen radikalleri ve inflamatuar barsak hastalığı,” Klinik Seriler, 4, 47-50 (1994).


EDİTÖRE MEKTUPLAR
B49. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Ünübol M, Bolaman Z. “Protein C eksikliği,” ADU Tıp Fak Derg, 10, 59 (2009).
B50. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. “Letter,” Marmara Medical Journal 22, 179-180 (2009).
B51.Yavaşoğlu İ, Kadıköylü G, Bolaman Z. “Anthracyclines and bradycardia,” Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 20, 30-31 (2008).
B52. Yavaşoglu İ, Kadıköylü G, Bolaman Z. “Komayla seyreden bir nörobruselloz olgusu,” Klimik Dergisi, 20, 63. (2007).


C.KİTAP BÖLÜMÜ

C1.Kadıköylü G, Bolaman Z.
Anemiler
Nötropeniler
Lösemiler
Diğer miyeloproliferatif hastalıklar
Lenfomalar
Kök hücre transplantasyonu
Kan transfüzyonları
Lange 2010 Güncel tıbbi tanı ve tedavi (Current medical diagnosis and treatment)


C2. Kadıköylü G
Demir eksikliği ve diğer hipoproliferatif anemiler
Hemoglobin bozuklukları
Megaloblastik anemiler
Hemolitik anemiler ve akut kan kaybına bağlı anemi
Aplastik anemi, miyelodisplazi ve benzer kemik iliği yetersizliği sendromları

Harrison İç Hastalıkları Prensipleri (Baskıda)


C3. Kadıköylü G
Antitrombotik Tedavi
Hemolitik Anemiler
Terapötik Aferez: Teknik Değerlendirme ve Yoğun Bakımdaki Endikasyonlar
Transfüzyon Tedavisi: Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Komplikasyonları

Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine 6.cı baskı (Baskıda)


C4.Kadıköylü G
Bolaman Z. Transfüzyon Biyolojisi ve Tedavisi (Çeviri). Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Sağlıker Y (Editör), Nobel Tıp Kitapevi, 15.ci baskı, İstanbul 2004;733-740.


D. Kongre ve sempozyum konuşmaları:
D1.Kadıköylü G. “Aferezde güncel Antikoagülan Uygulamaları” 5.Ulusal Hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010, Kıbrıs.
D2.Kadıköylü G. “G-CSF” Aydın Onkoloji günleri-Onkofarmakoloji Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Aydın
D3.Kadıköylü G. “Hodgkin lenfomada yeni ilaçlar” Lösemi, lenfoma, miyelomda tanı ve tedavi ölçütlerinde uzlaşı çalıştayı, 6-9 Mayıs 2010 Marmaris
D4.Kadıköylü G. “Kanser hastalarında bulantı ve kusma problemine yaklaşım” 9 Nisan 2010, İzmir
D5.Kadıköylü G. “Hematopoetik kök hücre tanımlaması ve kök hücre verici kriterleri, 4.Ulusal Hemaferez Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Kıbrıs
D6. Kadıköylü G. “Catleman hastalığı ve primer santral sinir sistemi lenfomaları”, Aydın Onkoloji günleri-Klinik onkolojide güncel tedaviler sempozyumu, 9-12 Nisan 2009, Kuşadası.
D7.Kadıköylü G. “Erişkinde anemiye yaklaşım”, IV.Çukurova İç Hastalıkları Günleri, 2-3 Mayıs 2009, Adana.
D8. Kadıköylü G. “Kanserli hastalarda anemi ve nötropeniye yaklaşım,” Akciğer ve Plevra Kanserleri Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kuşadası, 2008.
D9. Kadıköylü G. “Kanser ve Anemi: EPO Kullanım kılavuzu,” Hematolojide destek tedavileri ve infeksiyonlar Kursu, 16-18 Kasım, Erzurum, 2007.
D10. Kadıköylü G. “İmmunadsorbsiyon, Ülkemizde alternatif cihazlar ve metodlar,” 3.Ulusal Hemaferez Kongresi, 1-4 Kasım, Girne, 2007.
D11. Kadıköylü G. “Multipl myelomda transplantasyon,” 12.Ege Onkoloji Günleri, Hematolojik onkolojide yenilikler sempozyumu, 4-6 Mayıs, Çeşme, 2007.
D12. Kadıköylü G. “Nötrofili,” 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül, Antalya, 2006.
D13. Kadıköylü G. “Nötropenili hastaya yaklaşım,” Meme kanserinde güncel tedaviler sempozyumu, 14-16 Nisan, Kuşadası, 2006.

D14. Kadıköylü G. “Aferez uygulamalarında kalite, standardiziasyon ve yasalar,” 2.Ulusal Aferezis Kongresi ve 15.The Congress European Society for haemapheresis and haemotherapy, 5-9 Ekim, Antalya, 2005.
D15. Kadıköylü G. “Onkolojik ve inflamatuar hastalıklarda hematolojik bulgular”, 6.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-19 Eylül, Antalya, 2004.
D16. Kadıköylü G. “Kronik hastalıklar anemisi, sideroblastik anemiler ve miyelodisplastik sendromlar,” 2.Ege Dahili Tıp Günleri, 26-29 Mart, İzmir, 2003.
D17. Kadıköylü G. “Trombofili tedavisi” 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 25-29 Eylül, Antalya, 2002.

 

Tamamını Göster Gizle
Acıbadem & Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Prof. Dr. V. Gürhan KADIKÖYLÜ