Uzman doktor Füsun SALGÜR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tahsilini yapmış, Kent Hastanesinde, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniğinde hizmet vermektedir.

Uzmanlık Alanları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Akademik Ünvanı

Uzman Doktor

Konuştuğu Diller

Füsun SALGÜR

Eğitimi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (2010) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji (Yan dal eğitimi) (2013)   Çalıştığı Kurumlar 2004-2010: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi Mayıs –Ağustos 2010: Uşak Eşme Devlet hastanesi İç hastalıkları mecburi hizmet görevi 2010-2013: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji yan dal eğitimi 2014-2015: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji mecburi hizmet görevi   Mesleki İlgi Alanı ve Aktiviteler Diyabet Obesite Endokrin Hipertansiyon Lipid bozuklukları Osteoporoz Hirsutizm Cinsel farklılaşma bozuklukları Tiroid hastalıkları (hipotiroidi hipertiroidi tiroid nodulleri tiroid kanserleri) Surrenal ( böbrek üst bezi) hastalıklar Hipofiz bezi hastalıkları (prolaktinoma akromegali hipofizer yetmezlik cushing)   Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları Tez Çalışmaları Behçet hastalarında baş ağrısı sıklığı,özellikleri ve transkraniyal dopler ile değerlendirme bulguları 2010 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Akromegali Tanılı ve Uzun Etkili Somatostatin Analoğu Kullanan Olguların Büyüme Hormonu Seviyelerindeki ve Hipofizer  Adenom Boyutundaki Değişikliklerin Retrospektif Değerlendirmesi  2013   Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Türk diyabet vakfı Türk tabipler birliği   Araştırmalar ve Yayınlar Combined thrombophilic factors increase the risk of recurrent thrombotic events in Behcet's disease. Yaşar NŞ, Salgür F, Cansu DÜ, Kaşifoğlu T, Korkmaz C. Clin Rheumatol. 2010     Dec;29(12):1367-72.. Epub 2010 Apr 11.   Coexistence of gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and pheochromocytoma in three cases of neurofibromatosis type 1 (NF1) with a review of the literature. Gorgel A, Cetinkaya DD, Salgur F, Demirpence M, Yilmaz H, Karaman EH, Tutuncuoglu P, Oruk G, Bahceci M, Sari AA, Altinboga AA, Paker I.Intern Med. 2014;53(16):1783-9. Epub 2014 Aug 15.   Evaluation of the Effetcs of Octreoide and Lanreotide on Growth Hormone and Adenoma Size in Acromegalic Patients Fusun Salgur, Pelin Tutuncuoglu, Mithat Bahceci, Ahmet Gorgel, Hüsnü Yılmaz and Gonca Oruk Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo, June 21–24,2014 - Chicago   A Rare Association of Monosomy 18p Syndrome and Polyglandular Autoimmune Syndrome Type IIIA. Dolek-Cetinkaya D, Demirpence M, Gorgel A, Salgur F, Bahceci M. Balkan J Med Genet. 2013 Jun;16(1):81-4. doi: 10.2478/bjmg-2013-0023.   A rare cause of hypocalemia: familial hypoparathyroidism Mitat Bahceci, Fusun Salgur, Aliye Pelin Tutuncuoglu, Husnu Yilmaz & Gonca Oruk Endocrine Abstracts (2014) 35 P284   A Very Rare Assocıatıon; Coexıstence of Breast Cancer, Pheochromocytoma and Neurofıbromatosıs Type 1 in a Female Patıent Demirpence M M,  Bahceci M, Devrim Dolek, Salgur F, Gorgel  A. International Journal of Case Reports in Medicine April 2013   Uluslararası kongre sözlü bildirim Endobridge 2013 A Rare Cause of Primary Amenorrhea and Hypokalemia; 17-A-Hydroxylase Deficiency (17OHD)     Bildiriler Evaluation of the Effetcs of Octreoide and Lanreotide on Growth Hormone and Adenoma Size in Acromegalic Patients Fusun Salgur, Pelin Tutuncuoglu, MD, Mithat Bahceci, Ahmet Gorgel, Hüsnü Yilmaz and Gonca Oruk, MDİzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey, İzmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research ICE/ENDO 2014

Tamamını Göster Gizle
Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Uzm. Dr. Füsun SALGÜR