Uzm. Dr. Hanım Ahu URAL - Doktorlarımız - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Uzman Doktor

Hanım Ahu URAL

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzmanlık Alanları

Göğüs Hastalıkları

Akademik Ünvanı

Uzman Doktor

Konuştuğu Diller

İngilizce

Eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Diploması

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD, Tıp Eğitimi Doktorası

 

Sertifika ve Eğitimler

Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı BOARD Yeterlilik Belgesi: Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Yeterlilik Sınavında Başarı Belgesi

Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kursu Başarı Belgesi

Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Uyku Tıbbı Kursu Başarı Belgesi

ÇSGB İşyeri Hekimliği Belgesi

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği Türk Toraks Derneği Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

ERS (European Respiratory Society)Türk Akciğer Kanseri Derneği

Türk Uyku Araştırmaları Derneği

Avrupa Alerji ve İmmunoloji Akademisi (EAACI) SCI, SSCI,

 

AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şanlı A, Onen A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Gokcen B, Ural Yalabik A, Sevinç C, Kargı A. Cervical mediastinoskopy versus computed tomography for detecting enlarged mediastinal lymph nodes in non-cancerous lung diseases. Surg Today, 2008;38(1)1-4.Onen A, Sanlı A, Karapolat S, Ural Yalabık A, Acıkel U. Cavernous sinus syndrome caused by a metastasis of a thymic carcinoid tumor. Thorac Surg Sci, 2006; 3(Doc05)1862-4006.Turan O, Ural Yalabık A, Akkoçlu A, Bulaç S, Osma E, Kargı A. Pemetrexed (Alimta) therapy in mesothelioma. Journal of Thoracic Oncology, 2007;2(8)611-612.Ural Yalabık A, Musal B, Kılıç O. Asthma-Themed Chest Diseases Elective Internship Program Experience at Dokuz Eylül University Faculty of Medicine. ID TTJ-2018-0206.R1  Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:   Şanlı A, Önen A, Karaçam V, Öztop İ, Gökçen B, Yalabık Ural A, Açıkel Ü.  Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one stage. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2006:14(1):73-75.Uçan ES, Sevinç C, Kurtar N, Yalabık Ural A, Osma E, Şimşek İ, Kargı A. Ülseratif kolitin bronşiektazi, bronşiyolitis obliterans ve invazif pulmoner aspergilloz ile seyreden ilerleyici akciğer tutulumu. Toraks Dergisi Nisan 2001;2(1)44-49.Yalabık Ural A, Akkoçlu A. Akciğer kanseri epidemiyolojisi. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(12):58-65.Yalabık Ural A, Musal B. Tıp Eğitiminde klinik dönemde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerinden örnekler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2017;31(3)153-167.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: Yalabik Ural A, Karaman C, Çımrın A. Bullet expecteration: A case presentation. ERS 2007.Yalabık Ural A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Kargı A. The radiologic evidance in distinguishing the pleural mesothelioma from the pleural metastatic adenocarcinoma. Abstract no:4992, ERS 2006 MünichYalabık Ural A, Albayrak S, Akkoçlu A. Diagnostic importance of D-Dimer at pulmoner thromboemboly and similar clinics. Abstract no:4536, ERS 2006 MünichKargı A, Gürel D, Yalabik Ural A, Akkoçlu A. Evaluating the role of muc4b expression in the differantial diagnosis of mesothelioma and adenocarsinoma of the lung. Abstract no:5048, ERS 2006 MünichÖztürk B, Yalabık Ural A, Uçan ES. Calculation of (Idquo) area under curve (rdquo) at flow-volum curve in idiopatic pulmoner fibrosis and relationship with other parameters. Abstract no:3864, ERS 2006 MünichYalabik Ural A, Akkoçlu A, Mungan U, Osma E, Akkoç N. The broncoschopic appearence of intracavitary aspergillosis at a case with ankylosing spondylitis. Abstract no:4500, ERS 2006 MünichYalabık Ural A, Bulaç S, Turan O, Yener G, Men S, Akkoçlu A. A neurosarkoidosis case. Abstract no:5050, ERS 2006 MünichYalabık Ural A, Akkoçlu A, Osma E. Bronchiolitis obliterans which imitates tumor. Abstract no:5032, ERS 2006 MünichYalabik Ural A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Kargı A. The Radiologic Evidence in Distinguishing The Pleural Mesothelioma From The Pleural Metastatic Adenocarcinoma. İnternational Mesothelioma Symposium TR (İMESTR) 2005 Turkey.Kargı A, Gürel D, Yalabik Ural A, Akkoçlu A. Evaluating the role of muc4 expression in the differential diagnosis of mesothelioma and adenocarcinoma of the lung. İnternational Mesothelioma Symposium TR (İMESTR) 2005 Turkey.Özalevli S, Öztürk B, Yalabik Ural A, Uçan ES. Comparison of six-minute walking test and stair climbing test in mild to moderate chronic obstructive  pulmonary disease (COPD). ERS 2003  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: Kargı A, Gürel D, Yalabik Ural A, Akkoçlu A. Mezotelioma ve akciğer adenokarsinomu ayırıcı tanısında muc4 ifadesinin rolünün araştırılması. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaÖztürk B, Yalabık Ural A, Uçan ES. Akım volum eğrisi “eğri-altı-alan” hesaplamasının idiyopatik pulmoner fibrozisde yeri ve diğer parametrelerle ilişkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaÖzalevli S, Öztürk B, Yalabik Ural A, Uçan ES. İntertisyel akciğer fibrozisi olan hastalarda egzersizin yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasiteye etkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaYalabık Ural A, Albayrak S, Akkoçlu A. Pulmoner tromboemboli ve benzer klinik durumlarda d-dimer’in tanısal değeri. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaYalabik Ural A, Akkoçlu A, Yılmaz E, Kargı A. Plevral mezotelyoma ile plevral metastatik adenokarsinomunun ayrımında radyolojik bulgular. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaYalabik Ural A, Akkoçlu A, Mungan U, Osma E, Akkoç N. Ankilozan spondilitli bir olguda  intrakaviter aspergilloma’nın bronkoskopik görünümü . Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaYalabık Ural A, Akkoçlu A, Osma E. Tümörü taklit eden bronşitis obliterans . Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaTuran O, Ural Yalabık A, Akkoçlu A, Bulaç S, Osma E, Kargı A. Mezotelyomada pemetrexed (alimta) tedavisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaSol Göz Lateral Rektus Kasına Ve Clivusa Metastaz Yapan Kombine Küçük Hücreli - Az Diferansiye Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Olgusu. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2006, AntalyaSevinç C, Yalabık Ural A, Albayrak S. Solunumsal yoğun bakım biriminde izlenen olgularda sonuçlar ve medikal yaklaşım. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2005, AntalyaYalabık Ural A, Albayrak S, Sevinç C. KOAH olgularında ortalama platelet volümünün tromboemboli gelişimi ile ilişkisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2005, AntalyaKlinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya. Akciğer Kanser Derneği 1. yıllık Kongresi 2004 İstanbulHipotalamus metastazı yapan küçük hücreli akciğer kanseri olgusu. Akciğer Kanser Derneği 1. yıllık Kongresi 2004 İstanbulAkciğer kitlesini taklit eden Yellow Nail Sendromu olgusu. Akciğer Kanser Derneği 1. yıllık Kongresi 2004 İstanbulAstım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklığı ve özellikleri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2004, Antalyaİris ve hipofiz metastazı da yapan küçük hücreli akciğer kanseri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2004, AntalyaEvde sürekli bakım gerektiren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2004, AntalyaYalabık Ural A, Musal B, Kılınç O, Çapa G. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuarı Koşullarında Uygulanan Deneysel Bir Çalışma. Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği 2016, İzmir.Merak Ettikleriniz

Tamamını Göster Gizle
Acıbadem & Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Uzm. Dr. Hanım Ahu URAL