Uzm. Dr. Murat EREN - Doktorlarımız - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Uzman Doktor

Murat EREN

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzmanlık Alanları

Kardiyolji

Akademik Ünvanı

Uzman Doktor

Konuştuğu Diller

ingilizce

Eğitim

Tıp Fakültesi (Dönem İkinciliği)

Dokuz Eylül Üniversitesi (2000-2006)

Yüksek Lisans Tıp Fakültesi (Dönem ikinciliği)

Dokuz Eylül Üniversitesi (2000-2006)

Doktora Kardiyoloji Dokuz Eylül Üniversitesi (2006-2012) Tıpta Uzmanlık Tezi: Akut Koroner Sendrom Olgularında, Başvuru Sırasındaki Nötrofil / Lenfosit Oranının Kardiyovasküler Sonuçları ve Mortaliteyi Öngördürücü Değeri, İzmir, 2011  

 

Deneyim

Uzman Doktor  

Kent Sağlık Grubu Ağustos 2021- Halen Dr.Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)  

Ufuk Üniversitesi Kardiyoloji AD. Ocak 2019

Haziran 2021 Öğr. Görevlisi Uzman Doktor  

Ufuk Üniversitesi Kardiyoloji AD. 

 2017-2019 Uzman Doktor   Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi                  

2016-2017 Uzman Doktor   Tekirdağ Devlet Hastanesi                                                

2015-2016 Uzman Doktor   İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi                  

2014-2015 Uzman Doktor   İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)            

2012-2014 Arş. Görevlisi    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD.      

2006-2012  

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Tabip Odası Kardiyovasküler Akademi Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Avrupa Kalp Ritm Birliği (EHRA)

 

Eserler

SCI, SCI expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler ve eserler: A1  Koca D, Salman T, Unek IT, Oztop I, Ellidokuz H, Eren M, Yilmaz U. Clinical and electrocardiography changes in patients treated with capecitabine. Chemotherapy. 2011;57(5):381-7. doi: 10.1159/000331645. Epub 2011 Oct 12. PubMed PMID: 21997165. A2          Kurmus O, Aslan T, Eren M, Akbuga K. Discordant serum lipid parameters. Lipids Health Dis. 2021 Feb 11;20(1):10. doi: 10.1186/s12944-021-01445-5. PMID: 33573640; PMCID: PMC7879648. (Comment) A3          Kurmus O, Erkan AF, Ekici B, Aslan T, Eren M. Discordance of Low-Density Lipoprotein Cholestrol and Non-High-Density Lipoprotein Cholestrol and Coronary Artery Disease Severity. Arq Bras Cardiol. 2020 Mar;114(3):469-475. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20190091. PMID: 32049158; PMCID: PMC7792727. A4          Kurmus O, Aslan T, Eren M, Akbuga K, Erkan AF, Ekici B, Akgul Ercan E, Kervancioglu C. Nutritional status and severity of coronary artery disease. Coron Artery Dis. 2021 Jan 18. doi: 10.1097/MCA.0000000000001020. Epub ahead of print. PMID: 33471467. A5          Akbuğa K, Ferik ÖK, Yayla KG, Aslan T, Eren M, Karanfil M, Ekici B, Erkan AF, Ercan EA, Kervancioğlu C. Prognostic Nutritional Index as a New Prediction Tool for Coronary Collateral Development. Acta Cardiol Sin. 2022 Jan;38(1):21-26. doi: 10.6515/ACS.202201_38(1).20210906A. PMID: 35068879; PMCID: PMC8743476. A6          Kurmus Ferik O, Akbuga K, Tolunay H, Aslan T, Eren M, Erkan AF, Ekici B, Akgul Ercan E, Kervancıoglu C. Poor nutritional status is associated with arrhythmic events on 24 hour holter recording. Med Princ Pract. 2022 Apr 8. doi: 10.1159/000524396. Epub ahead of print. PMID: 35398841. SCI, SCI expanded, SSCI, AHCI dışındaki indeksler kapsamına giren dergilerde yayınlanan makaleler ve eserler: B1          Ekici B, Eren M. Percutaneous intervention in acute pulmonary embolism. Int J Cardiovasc Acad 2018;4:6-9. doi: 10.4103/IJCA IJCA_3_186 B2          Murat Eren, Ebru Özpelit, Fatih Aytemiz, Hasan Güngör, Sema Güneri. Başvuru Sırasındaki Nötrofil/Lenfosit Oranı: Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Mortalitenin Olduğu Gibi Kardiyovasküler Sonuçların da Bir Öngördürücüsü müdür? Koşuyolu Heart Journal 2014;17(3):153-158 • DOI: 10.4274/khj.32650 B3          Murat Eren, Berkay Ekici, Merve Ekici, Aycan Fahri Erkan, Celal Kervancıoğlu Subklaviyan Çalma Sendromuna Perkutan Yolla Girişim: Olgu sunumu / Percutaneous Approach to the Subclavian Steal Syndrome:a Case report Medicana Medical Journal Cilt / Volume 2, Sayı / Issue 1, Ocak / January 2018 B4          Eren Murat, Kurmus Ozge, Aslan Turgay, Akbuga Kursat, Tolunay Hatice. Relationship between Discordance of Low-Density Lipoprotein and Non-High-Density Lipoprotein Cholesterol and Risk Stratification in Acute Myocardial Infarction. Int. J. Cardiovasc. Sci.  [Internet]. [cited  2021  May  21]. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359-56472021005005210&lng=en.  In press  2021.  Epub May 12, 2021.  https://doi.org/10.36660/ijcs.20200172. B5          Akbuğa K, Eren M, Karanfil M , Aslan T , Can İ . Value of Age and Sex in Differential Diagnosis of Supraventricular Tachycardia. Koşuyolu Heart Journal. 2019; 22(3): 162-167. B6          Ertaş F, Kaya H, Yıldız A, Davutoğlu V, Kiriş A, Dinç L, Kafes H, Avcı A, Calapkorur B, Ertaş G, Gül M, Kahraman Ay N, Bulur S, Durukan M, Eren M, İlhan İ, Küçük M, Özpelit E, Şimşek H, Uçar FM, Yıldız A, Şahin DY, Ayhan E, Çağlayan CE, Güngör H, Özyurtlu F, Şen N, Vatan B, Vatansever F, Kobat MA, Temiz A, Taylan G, Dönmez İ, Erkuş ME, Söylemez S, Zengin H, Gündüz M, Tuncez A, Karavelioğlu Y, Gökdeniz T, Koza Y, Aktop Z, Katlandur H, Karaca Özer P, Yüksel M, Acet H, Çil H, Alan S, Toprak N. An epidemiological study to evaluate the use of vitamin K antagonists and new oral anticoagulants among non-valvular atrial fibrillation patients in Turkey- AFTER-2 study design. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Mar;43(2):169-77. doi: 10.5543/tkda.2015.35984. PMID: 25782122. Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü bildiri olarak sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: C1          Murat Eren, Ebru Özpelit, Mustafa Aytek Şimşek, Hasan Güngör, Sema Güneri. Neutrophil to lymphocyte ratio on admission: As a predictor of cardiovascular outcome and mortality in patients with acute coronary syndrome 3rd World Heart Failure Congress November 29 – December 02, 2012 in Harbiye Military Museum, Istanbul -Turkey (Oral presentation). Cardiovascular Therapeutics © 2012 Blackwell Publishing Ltd Cardiovascular Therapeutics 30, Suppl. 1 (2012) 1–90 C2          [Oral presentation ID:431] Murat Eren, Ozge Kurmus, Turgay Aslan, Kursat Akbuga RELATIONSHIP BETWEEN GERIATRIC NUTRITIONAL RISK INDEX AND ANGIOGRAPHIC CORONARY ARTERY DISEASE SEVERITY IN ELDERLY, 16th Online Congress of Uptades in Cardiology and Cardiovascular Surgery, November 2020. C3          [Oral Presentation: Op -100] T. Aslan, C. Kervancıoğlu, Ö. Kurmuş Ferik, M. Eren, K. Akbuğa Pulmonary Hypertension Patient With a Mean Pap of 23 mmhg by Right Heart Catheterization, Cardiovascular Academy Congress and İnternational Young Academy of Cardiology E-Congress 2021At: Northern Cyprus, 17-21 September 2021. C4          [Oral Presentation: OP-083] Nutritional Status as a New Prediction Tool for Coronary Collateral Development, K. Akbuğa, Ö. Kurmuş Ferik, K. Gayretli Yaylı, T. Aslan, M. Eren, M. Karanfil, B. Ekici, A. F. Erkan, E. Akgül Ercan, C. Kervancıoğlu. Cardiovascular Academy Congress and İnternational Young Academy of Cardiology E-Congress 2021At: Northern Cyprus, 17-21 September 2021. C5          [Oral Presentation: S-174] Ezgi Şeker Eren,  Fatih Tanrıverdi,  Fatih Ahmet Kahraman,  Murat Eren. The Value of Blood Gas Parameters on Predicting 28-day Mortality in Patients Receiving Hemodialysis for The First Time with The Diagnosis of Acute Renal Failure in The Emergency Department, Health Sciences Emergency Medicine Department, 1th. International Emergency Medicine Congress, Bodrum, Muğla, TURKEY, 28-31 October 2021. Uluslararası poster ve özeti yayınlanan bildiriler: D1          [EAS 2019-0087] A. Erkan Fahri. O. Kurmus, T. Aslan, M. Eren, B. Ekici. Discordance Of Low Density Lipoprotein Cholesterol And Non-High Density Lipoprotein Cholesterol And Coronary Artery Disease Severity, European Atherosclerosis Society 87th Congress May 26-29 2019 Maastricht The Netherlands D2          [EAS 2019-0723] O.Kurmus, M.Eren, T. Aslan. Relationship Between Discordance Of Lipid Parameters And Mortality After Acute Coronary Syndrome. European Atherosclerosis Society 87th Congress May 26-29 2019 Maastricht The Netherlands D3          [EP-01] Turgay Aslan, Berkay Ekici, Aycan Fahri Erkan, Özge Kurmuş, Murat Eren, Kürşat Akbuğa. Vena Kava İnferiyor Anamolisinde Sağ Kalp Kateterizasyonu: Olgu Sunumu. 3rd International Pulmonary Vascular Diseases Meeting PVD 2019, May 3-4, 2019 Swissotel The Bosphorus, İstanbul Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü bildiri olarak sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1          Murat Eren. Diyabetik Ayakta Başarılı Periferik Perkütan Girişim. Kardiyovasküler Akademi Derneği IV. Güncel Kardiyoloji Pratiğinde Olgular ve Çözümleri Toplantısı. 27 – 29 Nisan 2018 İzmir (Sözlü olgu bildirimi) E2          [OA-76]: Kursat Akbuga, Murat Eren, Mustafa Karanfil, Turgay Aslan, İlknur Can. The Effect of Age and Gender on Differential Diagnosis of Supraventricular Tachycardia.  Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2019/International Young Academy of Cardiology Congress,18th-22th September 2019, Concord Hotel, Bafra, North Cyprus E3          [OA-6]: I Berkay Ekici, Özge Kurmuş, Aycan Fahri Erkan, Turgay Aslan, Murat Eren, Kürşat Akbuğa, Fatma Gizemnur Pekmezci, Gökçe Kaan Ataç. Is There a Difference of Radiation Exposure Among Invasive Cardiological Procedures? Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2019/International Young Academy of Cardiology Congress,18th-22th September 2019, Concord Hotel, Bafra, North Cyprus Ulusal bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: F1           Selma Akdeniz, Murat Eren, Hasan Güngör, Özgür Aslan. Brugada Sendromu. TKD Kalp Yetersizliği Aritmi ÇG Ortak Toplantısı Haziran 2013 (Poster olgu sunum). F2           Ömer Şenarslan, Sema Güneri, Erdem Özel, Bahri Akdeniz, Murat Eren, Abdurrahman Arslan. Semptom Süresi İle Beyaz Küre-Nötrofil Sayısı Arasındaki İlişki ve Primer Perkutan Girişimle Başarılı Reperfüzyon Tedavisi Sonuçlarına Etkisi? 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Poster bildirisi-073) Ekim 2009 İstanbul F3           Sema Güneri, Ömer Şenarslan, Erdem Özel, Murat Eren, Abdurrahman Arslan. ST Yükselmeli Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren ve Başarılı Primer Perkutan Girişim Uygulanan Olgularda Diabetes Mellitus Varlığı ve Acil Serviste Bakılan Kan Şekeri Düzeyinin Erken-Uzun Dönem Prognostik Değeri? 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Poster bildirisi -084) Ekim 2009 İstanbul F4           Ömer Şenarslan, Sema Güneri, Bahri Akdeniz, Murat Eren, Erdem Özel, Abdurrahman Arslan. Başarılı Reperfüzyon Tedavisi Uygulanan ST Yükselmeli Akut Miyokard İnfarktüsü Olgularında Yaş ve Cinsiyetin Mortalite Üzerine Etkileri? 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Poster bildirisi -085) Ekim 2009 İstanbul F5           Banu Küçük, Funda Dinç Elibol, Erken Yılmaz, Özgür Aslan, Murat Eren. Kardiyak BT anjiografi ile Pulmoner Ven Haritalamasının Atriyal Fibrilasyon Tedavisindeki Rolü. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Türk Radyoloji Derneği (Poster Bildirisi-0603) 28 Ekim-2 Kasım 2011 Antalya F6           OS-20 [Kalp Yetersizliği] [E-POSTER] TURGAY ASLAN, ÖZGE KURMUŞ, MURAT EREN, KÜRŞAT AKBUĞA, ŞERIFE YOLDAŞ ASLAN, Berkay Ekici. Konstriktif Perikarditi Taklit Eden Portal Hipertansiyon Olgusu / A Case of Portal Hypertension Mimicking Constrictive Pericarditis. 7. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2020 Concorde Kongre merkezi, Concorde Hotel Bafra,KKTC Atıf almış uluslararası yayınlar, Kaç kere atıf aldığı (Web of Science ve Google Academics’ e göre): G1          Koca D, Salman T, Unek IT, Oztop I, Ellidokuz H, Eren M, Yilmaz U. Clinical and electrocardiography changes in patients treated with capecitabine. Chemotherapy. 2011;57(5):381-7. doi: 10.1159/000331645. Epub 2011 Oct 12. PubMed PMID: 21997165.             38 G2          Kurmus O, Erkan AF, Ekici B, Aslan T, Eren M. Discordance of Low-Density Lipoprotein Cholestrol and Non-High-Density Lipoprotein Cholestrol and Coronary Artery Disease Severity. Arq Bras Cardiol. 2020 Mar;114(3):469-475. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20190091. PMID: 32049158; PMCID: PMC7792727.               6 G3          Kurmus O, Aslan T, Eren M, Akbuga K, Erkan AF, Ekici B, Akgul Ercan E, Kervancioglu C. Nutritional status and severity of coronary artery disease. Coron Artery Dis. 2021 Jan 18. doi: 10.1097/MCA.0000000000001020. Epub ahead of print. PMID: 33471467.          2 G4          Akbuğa K, Ferik ÖK, Yayla KG, Aslan T, Eren M, Karanfil M, Ekici B, Erkan AF, Ercan EA, Kervancioğlu C. Prognostic Nutritional Index as a New Prediction Tool for Coronary Collateral Development. Acta Cardiol Sin. 2022 Jan;38(1):21-26. doi: 10.6515/ACS.202201_38(1).20210906A. PMID: 35068879; PMCID: PMC8743476.            1 G5          Kurmus Ferik O, Akbuga K, Tolunay H, Aslan T, Eren M, Erkan AF, Ekici B, Akgul Ercan E, Kervancıoglu C. Poor nutritional status is associated with arrhythmic events on 24 hour holter recording. Med Princ Pract. 2022 Apr 8. doi: 10.1159/000524396. Epub ahead of print. PMID: 35398841.          1 G6                          Atıf almış ulusal yayınlar, Kaç kere atıf aldığı (Google Academics’ e göre): H1          Murat Eren, Ebru Özpelit, Fatih Aytemiz, Hasan Güngör, Sema Güneri. Başvuru Sırasındaki Nötrofil/Lenfosit Oranı: Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Mortalitenin Olduğu Gibi Kardiyovasküler Sonuçların da Bir Öngördürücüsü müdür? Koşuyolu Heart Journal 2014;17(3):153-158 • DOI: 10.4274/khj.32650    3 H2          Ertaş F, Kaya H, Yıldız A, Davutoğlu V, Kiriş A, Dinç L, Kafes H, Avcı A, Calapkorur B, Ertaş G, Gül M, Kahraman Ay N, Bulur S, Durukan M, Eren M, İlhan İ, Küçük M, Özpelit E, Şimşek H, Uçar FM, Yıldız A, Şahin DY, Ayhan E, Çağlayan CE, Güngör H, Özyurtlu F, Şen N, Vatan B, Vatansever F, Kobat MA, Temiz A, Taylan G, Dönmez İ, Erkuş ME, Söylemez S, Zengin H, Gündüz M, Tuncez A, Karavelioğlu Y, Gökdeniz T, Koza Y, Aktop Z, Katlandur H, Karaca Özer P, Yüksel M, Acet H, Çil H, Alan S, Toprak N. An epidemiological study to evaluate the use of vitamin K antagonists and new oral anticoagulants among non-valvular atrial fibrillation patients in Turkey- AFTER-2 study design. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Mar;43(2):169-77. doi: 10.5543/tkda.2015.35984. PMID: 25782122.        SCI, SCI expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan hakemlikler Ulusal kongre ve bilimsel toplantı aktiviteleri: K1          Kardiyovasküler Akademi Derneği, 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, 09-13 Eylül 2015, Acapulco Otel, Kıbrıs (Ekokardiyografik değerlendirmede gri alanlar. Panelist) K2          Kardiyovasküler Akademi Derneği, 4. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 19-23 Eylül 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, Bafra, K.K.T.C (AF’ye bağlı embolik olaylardan korunmak için LAA’yı kapatırım, kapatmam Oturumu. Panelist) K3          Gebelik ve Kalp Hastalıkları Ufuk Üniversitesi Kardiyoloji AD. ve Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Ortak Sempozyomu ,13 Ekim 2018. Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü (Gebelik ve Pulmoner Emboli, Konuşmacı) K4          34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi 2018, 20-23 Ekim 2018, Titanic Convention Center, Belek, Antalya. (En iyi komplikasyon erken tanınan ve doğru yönetilen komplikasyondur, Panelist)  Katıldığı Kongreler, Kurslar ve Sempozyumlar: L1           Ege Aritmi Güncelleme Toplantısı, Ege Anemon Oteli, Ege Üniversitesi Kampüsü 12 Nisan 2014 (Katılımcı) L2           Cardiometabolic Health Congress October 2-5, 2013 Sheraton Hotel- Boston,MA USA (Katılımcı) L3           3rd World Heart Failure Congress November 29 – December 02, 2012 in Harbiye Military Museum, Istanbul -Turkey (Konuşmacı) L4           Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Bahar Akademisi, 21-23 Mart 2008, Spice Otel-Antalya (Katılımcı) L5           TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği 18. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 14-17 Nisan Antalya (Katılımcı) L6           CardiologIST-2 Academia Toplantısı, 28 Mayıs 2011, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi. (Katılımcı) L7           Kardiyovasküler Akademi Derneği IV Güncel Kardiyoloji Pratiğinde Olgular ve Çözümleri Toplantısı. 27 – 29 Nisan 2018 İzmir (Konuşmacı) L8           Kardiyovasküler Akademi Derneği, 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, 09-13 Eylül 2015, Acapulco Otel, Kıbrıs (Panelist) L9           Fourth Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, May 9-12,2007 Fethiye-Turkey (Katılımcı) L10        34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium onVectorvardiography, June 27-30, 2007 Istanbul. (Katılımcı) L11        Kardiyovasküler Akademi Derneği, Yapısal Kalp Hastalıkları & Koroner Fizyoloji Sempozyumu, 2-4 Mart 2018, İzmir (Katılımcı) L12        Kardiyovasküler Akademi Derneği, 4. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 19-23 Eylül 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, Bafra, K.K.T.C (Panelist) L13        Gebelik ve Kalp Hastalıkları Ufuk Üniversitesi Kardiyoloji AD. ve Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Ortak Sempozyomu,13 Ekim 2018. Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü (Gebelik ve Pulmoner Emboli, Konuşmacı) L14        34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi 2018, 20-23 Ekim 2018, Titanic Convention Center, Belek, Antalya. (En iyi komplikasyon erken tanınan ve doğru yönetilen komplikasyondur, Panelist) Kitap bölümü yazarlığı: M1         Kardiyovasküler Akademi Derneği Kardiyoloji klasik kitap “KALP KAPAK HASTALIKLARI, Mitral Yetersizliği bölümü (Editöryal gözden geçirme ve basım aşamasında): Dr. Murat Eren Kitap bölümü çevirisi: N1          Textbook of Cardiovascular Medicine Eric J. Topol 3. Baskı, Çeviri Editörü Ömer Kozan, Bölüm 47 Egzersiz Stres Testi, Çeviri: Dr. Murat Eren Diğer bilimsel faaliyetler: O1          Olgularla Karvedilol Vol. 1 Ekim 2014 Editör Prof. Dr. Mehdi Zoghi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. 3. Olgu yazarlığı  O2          An epidemiological study to evaluate the use of vitamin K antagonists and new oral anticoagulants among non-valvular atrial fibrillation patients in Turkey- AFTER-2 study design / Türkiye’de nonvalvüler atriyum fibrilasyonlu hastalarda vitamin K antagonisti ve yeni oral antikoagülan kullanımı uygulamalarını değerlendirmek için epidemiyolojik çalışma - AFTER-2 çalışması dizaynı (Yardımcı araştırmacı). Türk Kardiyol Dern Arş-Arch Turk Soc Cardiol 2015;43(2):169-177 doi: 10.5543/tkda.2015.35984 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: 2018-2019,2019-2020 ve 2020-2021 öğretim yılında Dönem 3 tıp fakültesi öğrencilerine klinik kardiyak anatomi ve fizyoloji, EKG, Erişkin konjenital kalp hastalıkları, Dönem 4 öğrencilerine Detaylı EKG, Triküspit ve pulmoner kapak hastalıkları ve Perikard hastalıkları teorik derslerini verdim. Dönem 4 stajlarında fizik muayene, ekg, eko ve kateter laboratuvarı pratik derslerini verdim.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: İzmir Tabip OdasıKardiyovasküler Akademi DerneğiTürk Kardiyoloji DerneğiAvrupa Kalp Ritm Birliği (EHRA)İdari Görevler: Henüz İdari görevim olmadı.

Tamamını Göster Gizle
Acıbadem & Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Uzm. Dr. Murat EREN