Uzman Doktor

Mustafa YALÇIN

Hizmet Verdiği Merkezler

Uzman Doktor Mustafa YALÇIN, Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde ihtisasını yapmış, Kent Hastanesi Gastroenteroloji kliniğinde görev yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Gastroenteroloji

Akademik Ünvanı

Uzman Doktor

Konuştuğu Diller

inglizce

EğitimDokuz Eylül Tıp Fakültesi; Gastroenteroloji DerneklerTürk Tabibler OdasıTürk Gastroenteroloji DerneğiGastrointestinal Endoskopi DerneğiTürk Karaciğer Araştırmaları Derneği  İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği   Yapılan İşlemler Endoskopi – Kolonoskopi – Fleksibl sigmoidoskopi – Rektoskopi (Anestezi eşliğinde uyutularak) EUS (Endoskopik ultrasonografi): Yemek borusu, Mide, Duodenum  derin dokularının incelenmesi, pankreas, safra kesesi, safra yollarının değerlendrilmesi, gerekirse biyopsi alınması. ERCP (Safra yollarının endoskopik yöntemle incelenmesi ve varsa taşların çıkarılması) Mide ya da kalın bağırsak Poliplerinin tedavisi (Polipektomi) Kapsül endoskopi (İnce bağırsak), Kapsül kolonoskopi (kalın bağırsak) PEG (Karından mideye beslenme tüpü takılması) Enteral beslenme tüpü (Burundan mideye beslenme tüpü takılması) Parasentez (Tanı ve tedavi amaçlı karından su alınması) Yabancı cisim çıkarılması (Yemek borusu, Mide, Duodenum ya da Kalın bağırsaklardan)   YayınlarUluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler1. Ali R, Özçelik T, Özkalaemkaş F, Özkocaman V, Ozan Ü, Yalçın M, Sarıcıoğlu H, Tunalı A. Successful treatment of acquired haemophilia with prednnisolone therapy. Haemophilia, 2003;9:741-714.2. Yalçın M, Akarsu M, Çelik A, Sağol Ö, Tunalı S, Ertener Ö, Bengi G, Akpınar H. A comparıson of the effects of the of infliximab, adalimumab and pentoxifiline on rats with non-alcoholic steatohepatitis. Turk J Gastroenterol 2014; 25 (Suppl.-1) : 167-75.3. Bengi G, Yalçın M, Akpınar H, Keskinoğlu P, Ellidokuz H. Validity and reliability of the patient assessment of constipation quality of life questionnaire for the Turkish population. Turk J Gastroenterol 2015; 26 :309-3144. Bengi G, Keleş D, Topalak Ö, Yalçın M, Kıyak R, Oktay G. The distinction between TIMP-1, COX-2, and MMP-7 levels in different colon tissues. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2015.5. Yalçın M, Bengi G, Akarsu M, Ünek T, Astarcıoğlu İ. Liver transplantation in cases with acute liver failure. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2015.6. Yalçın M, Kıyak Ali M, Bengi G, Akarsu M, Çelik A, Sağol Ö. Are N-Asetylsteine and adalimumab effective for non-alcoholic steatohepatitis? Gastroenterology Insight.2006.7. Yalçın M, Yalçın A, Bengi G, Nak S. Helicobacter Pylori infection among patients with dyspepsia and intra-familial transmission. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2016.8.Kıyak R, Keleş D, Bengi G, Yalçın M, Topalak Ö, Oktay G. The Importance of Fecal and Plasma CEA, COX-2, MMP-7, and TIMP-1 in the Diagnosis of Colorectal Cancer. Journal of Basic and Clinical Health Sciences 2018   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.1. Uğur Kantar F, Namlı Ş, Özkal S, Şimşek İ, Akpınar H, Soytürk M, Yalçın M,\"Miliary TBC and bone marrow granuloma in a crohn patients\",European Bridging Meeting In Gastroentrology, ALMANYA, 2010.2. Binicier ÖB, Akarsu M, Namlı Ş, Uğur Kantar F, Yalçın M, Özkal S, Akpınar H, Şimşek İ,\"Isolated gastrointestinal amyloidosis: case report\",European Bridging Meeting In Gastroentrology Abstracts, ALMANYA, 2010.3. Binicier ÖB, Soytürk M, Bengi G, Binicier HÇ, Meral M, Kayahan H, Yalçın M, Akpınar H, Şimşek İ,\"Indications, complications and patient satisfaction in percutaneous endoskpic gastrostomy\",European Bridging Meeting In Gastroentrology, ALMANYA, 2010.4. Gurel S, Yalçın M, Kıyıcı M, Nak SG, Gülten M, Dolar E, Memik F,\"Hyaluronic acid can be useful to predict the stage of chronic live disease\",14 th word congress of the International association of surgeons, gastroenterologist and oncologists, İSVİÇRE, 2004. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler1.Uzm.Dr. Mustafa Yalçın, \"Özofagusun Korozyon, İlaç ve Enfeksiyonlara Bağlı Hasarları\", \"Üst gastrointestinal sistem hastalıkları\",,Akademi yayınevi/İstanbul,(2012), Syf.37-50, Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler1. Mustafa Yalçın, Göksel Bengi, Mesut Akarsu. Non-alkolik steotohepatit. Güncel gastroenteroloji 2014, 18/2; 232-243.2 .Göksel Bengi, Mustafa Yalçın, Hale Akpınar. Kronik konstipasyonda güncel yaklaşımlar. 2014, 18/2; 181-1973. Yalçın M, Akarsu M. Gebeliğin intrahepatik kolestazi ve hepatit b reaktivasyonu. Akademik gastroenteroloji 2014;12-2; 66-694. Yalçın M, Topalak Ö, Sağol Ö, Obuz F. Grovee pankreatit; Farklı klinik seyir gösteren iki olgu. Akademik gastroenteroloji 2014 ;13-3, 113-117 Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler1. Uzm.Dr. Mustafa Yalçın, \"Özofagusun Korozyon, İlaç ve Enfeksiyonlara Bağlı Hasarları\", \"Üst gastrointestinal sistem hastalıkları\",,Akademi yayınevi/İstanbul,(2012), Syf.37-50, Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler1. Yalçın M, Akarsu M, Çelik A, Sağol Ö, Tunalı S, Çokbankir Ö, Özkan A, Akpınar H,\"Ratlarda non-alkolik steatohepatit üzerine infliximab, adalimumab ve pentoksifilinin etkilerinin karşılaştırılması\", Turkish Journal of Gastroenterology. 29. Ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 20122. Soytürk M, Bengi G, Yalçın M, Akarsu M, Topalak ÖS, Akpınar H, Şimşek İ,\"EUS eşliğinde uygulanan pankreatik kistogastrostominin etkinliği\",\"Turkish Journal of Gastroenterology, PS-117\",29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, ANTALYA, Kasım 2012, Hakemli organizasyon3. Bengi G, Yalçın M, Akpınar H, Ellidokuz H, Uygun Keskinoğlu P,\"Kronik konstipasyon hasta değerlendirme ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi\",29.UlusalGastroenteroloji Haftası, ANTALYA, Kasım 20124. Uğur Kantar F, Namlı Ş, Yalçın M, Derviş Hakim G, Akarsu M, Bacakoğlu A, Ünek T, Karademir S, Astarcıoğlu İ,\"karaciğer nakil hastalarında düzenli serum elektrolit takibi gerekli midir?\",8. ulusak hepatoloji kongresi, ANKARA, Haziran 20115. Güngör G, Akarsu M, Binicier Ö, Namlı Ş, Uğur Kantar F, Yalçın M, Bengi G, Derviş Hakim G, Akkaya Özdinç S, Astarcıoğlu İ, Karademir S, Ünek T,\"Glikojen depo hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan hastada transaminaz yüksekliği\",8.ulusal hepatoloji kongresi, ANKARA, Haziran 20116. Namlı Ş, Akarsu M, Yalçın M, Derviş Hakim G, Uğur Kantar F, Bengi G, Binicier Ö, Akkaya Özdinç S, Özbilgin M, Karademir S,\"Karaciğer nakilli hastada tekrarlayan nadir bir infeksiyon: İsospora Belli\",8.ulusal hepatoloji kongresi, ANKARA, Haziran 20117. Yalçın M, Akarsu M, Derviş Hakim G, Namlı Ş, Bengi G, Binicier Ö, Akkaya Özdinç S, Uğur Kantar F, Ünek T, Bacakoğlu A, Karademir S, Astarcıoğlu İ,\"Akut karaciğer yetmezliğinde karaciğernakli\", 8.ulusal hepatoloji kongresi, ANKARA, Haziran 20118. Namlı Ş, Akarsu M, Yalçın M, Uğur Kantar F, Derviş Hakim G, Binicier Ö, Bengi G, Akkaya Özdinç ,\"otoimmun hepatit benzer klinikle prezente olan montelukast kullanımına bağlı hepatit olgusu\",8.ulusal hepatoloji kongresi, ANKARA, Haziran 20119. Namlı Ş, Akarsu M, Kılıç Ö, Yalçın M, Bengi G, Binicier Ö, Akpınar H,\"İdiyopatik trombositopenik purpura ve enteropatik artropati ile birlikte görülen nadir bir ülseratif kolit olgusu\",27. ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 201010. Binicier Ö, Namlı Ş, Bengi G, Yalçın M, Derviş Hakim G, Akarsu M, Şimşek İ,\"Karaciğer nakli sonrası tenofovir etkinliği ve güvenilirliği\",27. ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 201011. Akkaya Özdinç S, Uğur Kantar F, Derviş Hakim G, Binicier Ö, Yalçın M, Bengi G, Namlı Ş, Akarsu M, Topalak Ö, Akpınar H, Gönen Ö, Şimşek İ, Soytürk M,\"Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi. Ulusal gastroenteroloji haftası ANTALYA, Kasım 201012. Bengi G, Akarsu M, Yalçın M, Binicier Ö, Namlı Ş, Ünek T, Karademir S, Bacakoğlu A, Astarcıoğlu,\"Budd-Chiari sendromu nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastada gerçekleşen başarılı gebelik. ulusal gastroenteroloji haftası. ANTALYA, Kasım 201013. Yalçın M, Akarsu M, Bengi G, Binicier Ö, Namlı Ş, Piri Mantar Ö, Celiloğlu M,\"Gebeliğin intrahepatik kolestazı ve hepatit B reaktivasyonu\",ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 201014. Derviş Hakim G, Bengi G, Binicier Ö, Yalçın M, Namlı Ş, Uğur Kantar F, Akarsu M, Topalak Ö, Akpınar H, Gönen Ö, Şimşek İ, Soytürk M,\"DEÜTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan argon plazma koagülasyonu uygulamalarının retrospektif değerlendirilmesi; tek merkez deneyimi\",\"Turkish Journal of Gastroenterology, P79\",27. ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 2010.15. Soytürk M, Binicier Ö, Derviş Hakim G, Bengi G, Yalçın M, Akarsu M, Topalak Ö, Akpınar H, Gönen Ö, Şimşek İ,\"Radyasyon proktitine bağlı kanamalarda argon plazma koagülasyonunun etkinliği\",\"Turkish Journal og Gastroenterology, S-82\",27. ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 201016. Yalçın M, Bengi G, Binicier Ö, Derviş Hakim G, Namlı Ş, Akarsu M, Topalak Ö, Akpınar H, Soytürk,\"Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)'li olgularda argon plazma koagülasyon tedavisi\",\"Turkish Journal of Gastroenterology, P77\",27. ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 2010.17. Namlı Ş, Akarsu M, Çabuk Güllüoğlu H, Koç Okudur S, Uğur Kantar F, Binicier Ö, Yalçın M, Bengi G, Derviş Hakim G,\"Kolestatik karaciğer hastalığı ve tip 1 diabetes mellitus ile birlikte çift vena kava inferior anomalisi ve sol renal agenezisi olan nadir bir olgu sunumu\",27. ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Kasım 201018. S. Kahvecioğlu, K. Dilek, İ. Akdağ, A. Ersoy, M. Usta, M. yalçın, A. YILDIZ, T. Kaya, M. Güllülü, M. yavuz, M. Yurtkuran,\"Amiloidozlu hastalarda siklooksijenaz 2 spesifik inhibitörlerinin proteinüri üzerine etkisi.\",20. ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, ANTALYA, Eylül 200319. T. özçelik, R. Ali, F. Özkalemkaş, Ü. Ozan, V. Özkocaman, Yalçın M, A. Tunalı,\"Edinsel faktör VIII inhibisyonu: bir olgu sunumu.\",Turkish society of hematology 29 th annual meeting october 25-28 2002 kemer, KEMER/ANTALYA, Ekim 2002.20. Yalçın M, Tokat C. Fitobezoarlı bir olgu. Turkish Journal of Gastroenterology. 30. Ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Eylül 2013.21. Kıyak M, Akarsu M, Yalçın M, Demirkan F ,Sağol Ö, Çokbankir Ö, Çelik A. Ratlarda non-alkolik steatohepatit üzerine adalimumab ve N-Asetisisteinin etkilerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenterology. 30. Ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Eylül 2013.22. Yalçın M, Yalçın A. Dispepsili hastalarda Helicobacter Pylori ve aile içi bulaş. Turkish Journal of Gastroenterology. 32. Ulusal gastroenteroloji haftası, ANTALYA, Eylül 2015.

Tamamını Göster Gizle
Kent Sağlık Grubu

Hızlı Randevu Talebi Oluştur

‘’ Form yardımıyla hızlı randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu detaylarınız için çağrı merkezimiz tarafından aranacaksınız. ‘’

Doktor

Uzm. Dr. Mustafa YALÇIN