Kent Onkoloji Merkezi Tümor Konseyleri - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Kent Onkoloji Merkezi Tümor Konseyleri

Kent Onkoloji Merkezinde her hafta düzenli gerçekleşen Tümör Konseylerinde yeni kanser tanısı almış ya da tedavi planında değişiklik yapılması gereken vakalar görüşülmektedir. Onkoloji Merkezinde; Genel Tümör Konseyi’ne ek olarak, organ ve sistemlere özel multidisipliner konseyler yapılmaktadır.

Çarşamba günleri saat 12.00’da Gastrointestinal Tümör Konseyi,
Perşembe günleri saat 09.00’da Meme ve Genel Tümör Konseyi,
Cuma günleri ise saat 13.30’da Beyin Tümörleri Konseyi
gerçekleşmektedir.

Konseyler; medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, ilgili cerrahi branş doktorları (göğüs cerrahisi, genel cerrahi, meme cerrahisi, beyin cerrahisi, ürolog ve jinekolog vb. gibi) nükleer tıp, radyoloji, patoloji, tıbbi genetik alanlarında deneyimli hekimlerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Vaka içeriğine bağlı olarak ihtiyaca göre diğer medikal branş (gastroentreloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, vb.) hekimlerinin de katılımı sağlanır.

Konseylerde; cerrahi müdahale sonrası kanser tanısı alan hastanın yönlendirilmesi yapılmakta, kanser tanısı olup ameliyat öncesi kemoterapi alması gereken hastalar değerlendirilmekte, radyoterapi ya da kemoterapi tedavisi sonrası hastanın tedavi sürecine karar verilmekte, kemoterapi tedavisi belirlenmiş ancak tedavi sürecinde değişikliğe gidilmesi gereken hastaya sunulacak tedavi seçeneği belirlenmektedir.

Houston Methodist iş birliği kapsamında, tümör konseylerinde belirlenen özellikli vakalar, ayda iki kere gerçekleşen meslektaş değerlendirmesine (peer review) sunularak Houston Methodist Hospital hekimlerinden de görüş alınabilmektedir.


Kent Onkoloji Merkezi Tümor Konseyleri

Konseyler neden önemlidir?

Kanser her bireyde faklı seyreden bir hastalıktır. Kent Onkoloji Merkezi’nde yapılan konseylerde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm branşlardaki uzmanların ortak görüşünün alınarak, en ideal ve en etkin tedavi planının belirlenmesini amaçlanmaktadır. Ortak bir fikir ile kişiye özel tedavi planının oluşturulması hasta açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Hastalar multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanan planla tedavilerine başlama şansını yakalarken, diğer branşlardaki doktorlara gitmelerine gerek kalmadan hastalıkları ile ilgili en doğru tedavi yönteminin belirlenmesinde zaman kazanmaktadır. Bununla birlikte konseyler, hastalığın ve tedavi planının literatürdeki en güncel bilgilerle ele alınmasını, uzmanlar arasındaki iletişimi pekiştirerek tedavideki başarı oranlarını artırmaktadır.

Kimler katılabiliyor ve koşulları nelerdir?

Konseyler, hem hastane hekimlerimize, hem de onkoloji alanında görüş almak isteyen tüm hekimlerin katılımına açıktır ve ücretsizdir. Konseye vaka sunmak isteyen hekim, konsey saatinden 24 saat öncesine kadar bilgileri sisteme yüklemeli ve konsey başlama saatinde Kent Onkoloji Merkezi Tümör Konseyi salonunda hazır bulunmalıdır. Hasta mahremiyeti açısından hasta kimliğinin açıklanması istenmemektedir. Konseye sunulan hastaların Kent Sağlık Grubu’nda tedavi olması ya da ilişkili olması gerekmemektedir.

Multidisipliner Tümör Konseylerine Nasıl Katılınır?

Kent Tümör Konsey’ine vaka sunmak isteyen hekim formu doldurarak, hastaya ait medikal bilgileri, var olan laboratuvar ve radyoloji görüntülerini sisteme yükler.

Konseylere katılmak isteyen hekimlerin, konseyden 24 saat önce ilgili formları doldurup sisteme yüklemiş olması gerekmektedir.

Kent Tümör Konseyi sorumlu hekimi ilgili dosyaları konseyde sunulmak üzere hazır olmasını sağlar.

Hekim konseye katılım gerçekleştirerek vakasını sunar. Vaka üzerine yapılan bilgi alışverişi, deneyimlerin aktarılması ve güncel bilgilerin paylaşılması ile her bir vakanın mevcut durum analizi ortaya koyularak en etkin tedavi planı ortak akıl ile belirlenir.

Detaylı bilgi ve iletişim için Kent Tümör Konseyleri sorumlu hekimi Koray Yetişenler’e +90 505 502 24 92 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

HEKİM AD, SOYAD* Zorunlu Alan

E-POSTA ADRESİ* Zorunlu Alan

MOBİL TELEFON* Zorunlu Alan

Kullanıcı Şartlarını Okudum ve Kabul Ediyorum.
E-Sağlık üyeliği ile verdiğim iletişim bilgilerimin ilgili kuruma ya da erişimin gerçekleştiği aracı yazılım, cihaz ya da araca aksini bildirmedikçe Kent Hastanesi ve bağlı kurumları tarafından; bilgilendirme, tanıtım ve duyuru ile iletişim çalışmaları amacı ile kullanılmasına ve saklanmasına izin veriyorum. Tanıtım faaliyetlerinin tüm geçerlilik ve uygulama faaliyetlerinin süresinin Kent Hastanesi’nin insiyatifine bağlı olduğunu onaylıyorum.

BAŞVURU FORMLARIİlgili formları bilgisayarınıza indirip doldurmanız gerekmektedir. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra aşağıdan yükleme işlemlerini yapabilirsiniz.

Tümör Konsey
Formu İndir
Meme Hastalıkları Konsey
Formu İndir

BAŞVURU FORMU VE DÖKÜMAN YÜKLE* Zorunlu Alan

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İzni

Kent Sağlık Grubu (Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi- Özel Kent Hastanesi- Özel Kent Hastanesi Çiğli Ş.B.- Alsancak Tıp Merkezi- Bayraklı Tıp Merkezi) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metni'nin tamamını okudum, anladım ve Kent Sağlık Grubu’nun Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Kurumlarınız tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Kent Sağlık Grubu kuruluşlarının hastalarına/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Okudum, Onaylıyorum