Endoüroloji | Üroloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Endoüroloji

Ürolojik hastalıkların endoskopik - laparoskopik kapalı yöntemlerle tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu yöntemler, hasta açısından konfor sağlayan uygulamalardır. Üroloji ekibi, özellikle taş hastalığı tedavisinde çok deneyimli olduğundan, böbrek ve idrar yollarındaki taşların neredeyse tamamını kapalı (endoskopik, perkütan böbrek taşı cerrahisi) yöntemlerle tedavi etmektedir.

Ülkemizde çok az merkezde yapılabilen laparoskopik operasyonlar, başarıyla gerçekleştirilmektedir. ESWL (Taş Kırma) Ünitesi, bu tedavi yöntemlerine destek vermektedir. Çocukluk çağı taş hastalıklarında da aynı tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmakta ve taş oluşturan sebeplere yönelik araştırma yapılmaktadır.