Meme Kanseri ile İlgili Önemli Sorular | Medikal Onkoloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Meme Kanseri ile İlgili Önemli Sorular

Genetik riski bugün saptayabiliyor muyuz?
BRCA1 ve BRCA2 genlerini bugün saptamamız mümkün. Bu genlerin pozitifliğinde meme kanseri ve rahim kanseri gelişebilme olasılığının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Her meme kanserinde memenin alınması gerekli midir?
Hayır. Meme hacmi ile tümör hacmi mukayese edilerek, eğer memenin şeklini bozmuyorsa meme korunarak hasta tedavi edilebilir.

Meme kanserli hastalara aynı tedavi mi uygulanır?
Hayır. Hastalığın patolojik tanısı, tümörün büyüklüğü, sayısı, mamografi bulguları ve koltukaltı muayenesi sonuçları, hastaya uygulanacak tedaviyi belirler.

Meme kanserli hastayı kim tedavi eder?
Hastaya bir hekimler grubunun ortak tedavisi esas olmalı ve ortak kararlar verilmelidir. Bu grupta meme cerrahı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, patalog ve radyoloji uzmanının mutlaka bulunması esastır.Cerrahi uygulacak her hasta kolunu korumak zorunda mıdır?

Hayır. Son gelişen sentinel nod biyopsisi tekniği ile koltukaltı lenf bezlerinin tümü alınmayabilmektedir. Bu hastaların kollarını sakınmalarına ihtiyaç yoktur.