Odyometri Ünitesi | Kulak Burun Boğaz - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Odyometri Ünitesi

Harf Bozukluğu (Artükilasyon) Tedavisi

Artikülasyon (harf) bozukluğu; dil ve dudak terapileri ve seslerin düzgün çıkartılmasına yönelik olarak devam eden konuşma egzersizleri ile dilin her harf için olması gereken pozisyonunu almasını öğrenmesi ve bunu alışkanlık haline getirmesi ile düzeltilebilmektedir.Kekemelik Tedavisi

Konuşma bozuklukları içinde önemli bir yer tutan kekemelik; biyolojik, genetik ve küçük yaşlarda deneyimlenen psikolojik travmalar sonucunda ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Bu bozukluklar; tekrarlar, uzatmalar, duraksamalar ve bunlara eşlik eden vücut hareketleri olarak adlandırılmaktadır.

•Ses ve hece tekrarları
•Ses uzatmaları
•Ses, hece, sözcük eklemeler
•Sözcüklerin yarım bırakılması (Örneğin sözcük içinde duraklama)
•İşitilebilir ya da sessiz bloklar (Konuşma sırasında dondurulmuş ya da dondurulamamış duraklamalar)
•Dolambaçlı ifadeler (Sorunlu sözcüklerden kaçınmak için başka sözcükler kullanma)
•Sözcükleri aşırı fiziksel gerginlikle üretmek
•Tek heceli sözcük tekrarlamalarıTedavi Edilebilir Kekemelik

7 yaşın üstündeki her üç kekeleyen bireyin ikisinde tedavi edilebilir kekemelik görülmektedir. Bu bireyler bir uzman yardımıyla ve destekleyici bir çevreyle normal akıcılığı başarabilmektedir.

Ses Kısıklığı (Disfoni)

Ses kısıklığı çoğunlukla larenkste, ses problemlerinden meydana gelmektedir. Konuşma esnasında ses tellerinin arasından geçen nefes, ses tellerinin titreşimini sağlar. Bu titreşimdeki bozulma kısıklıkla sonuçlanır.
Ses Organlarının Bozulmasına Bağlı Şikayetler:
•Kısılma, güçsüzlük, zayıflık
•Ses kalitesinde değişiklik
•Pürüzlenme
•Anlaşılmada güçlük
•İletişim problemleri
•Solunum güçlüğü
•Boğaz ağrısı
•Takılma hissi

Ses Terapisi Uygulanan Durumlar

•Yumuşak ses teli nodülü
•Psikolojik kökenli ses bozuklukları
•Operasyon sonrası
•Yanlış kullanıma bağlı bozulmalar
•Ses teli felci
•Ergenlik ses problemleri
•Çocukluk çağı ses problemleri