Yoğun Bakımlar | Anestezi ve Reanimasyon - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Yoğun Bakımlar

Yenidoğandan ya da geriatrik dönemde tüm yaş gruplarında hayati tehlike arz eden hastaların tetkik ve tedavilerinin yapıldığı ünitedir. Genel, koroner ve kardiyovasküler yoğun bakımlarımız 21 yoğun bakım yatağı, teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Kent Sağlık Grubumuzdaki tüm anestezi ve yoğun bakım hizmetlerimiz, Anestezi Uygulama Prosedürü ve Yoğun Bakım Uygulama Prosedürüne bağlı kalınarak verilmektedir.

 

 

Hasta Profili
1 - Yoğun bakım tanı ve destek tedavi hizmetleri,
2 - Politravma hastaları,
3 - Akut ve kronik zehirlenmeler,
4 - Kafa travmaları,
5 - Toraks travmaları,
6 - Ağır kanamalar ve hemorajik şok,
7 - Bilinci kapalı hastalar,
8 - Herhangi bir nedene bağlı akut solunum yetmezliği,
9 - Solunum yetmezliği gelişmiş kronik akciğer hastalıkları (KOAH gibi)
10 - Ağır enfeksiyonlar, sepsis, septik şok
11 - Motor-kas sinir sistemi hastalıkları (myastenia gravis, guillian barre vb.),
12 - CPR geçirmiş hastalar,
13 - Kalp yetmezliği, MI, kardiyojenik şok,
14 - Tetanus, botulismus ve gıda zehirlenmeleri,
15 - Vital fonksiyon bozukluğu meydana getiren ağır endokrin bozukluklar,
16 - Vital tehdit altındaki nörolojik hastalar (serebrovasküler olaylar gibi),
17 - Postoperatif bakım ve tedaviye gerek duyan kritik operasyon geçiren hastalar.

Uygulanan Teknikler
1. Endotrakeal entübasyon ve zor entübasyon teknikleri,
2. Mekanik ventilatör tedavisi ve solunum egzersizleri,
3. İnvaziv monitörizasyon (santral venöz basınç, pulmoner arter kateteri, CO ölçülmesi, arterial monitörizasyon),
4. Perkütan dilatasyonel trakeostomi açılması,
5. Enteral ve parenteral beslenmenin planlanması,
6. Kontinü arterio-venöz hemofiltrasyon,
7. Kan gazı ölçüm ve değerlendirilmesi,
8. CPR uygulamaları ve ileri destek tedavisi,
9. Fiber optik bronkoskopi,