Yoğun Bakımlar | Anestezi ve Reanimasyon - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Yoğun Bakımlar

Yenidoğandan geriatrik döneme tüm yaş gruplarında hayati tehlike arz eden hastaların tetkik ve tedavilerinin yapıldığı ünitedir. Genel, koroner ve kardiyovasküler yoğun bakımlarda bulunan 21 yoğun bakım yatağı, teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmıştır. Kent Sağlık Grubu’ndaki tüm anestezi ve yoğun bakım hizmetleri, Anestezi Uygulama Prosedürü ve Yoğun Bakım Uygulama Prosedürü’ne bağlı kalınarak verilir.

Hasta Profili


1 - Yoğun bakım tanı ve destek tedavi hizmetleri
2 - Politravma hastaları
3 - Akut ve kronik zehirlenmeler
4 - Kafa travmaları
5 - Toraks travmaları
6 - Ağır kanamalar ve hemorajik şok
7 - Bilinci kapalı hastalar
8 - Herhangi bir nedene bağlı akut solunum yetmezliği
9 - Solunum yetmezliği gelişmiş kronik akciğer hastalıkları (KOAH gibi)
10 - Ağır enfeksiyonlar, sepsis, septik şok
11 - Motor-kas sinir sistemi hastalıkları (Myastenia gravis, guillian barre vb.)
12 - CPR geçirmiş hastalar
13 - Kalp yetmezliği, MI, kardiyojenik şok
14 - Tetanus, botulismus ve gıda zehirlenmeleri,
15 - Vital fonksiyon bozukluğu meydana getiren ağır endokrin bozukluklar,
16 - Vital tehdit altındaki nörolojik hastalar (serebrovasküler olaylar gibi)
17 - Postoperatif bakım ve tedaviye gerek duyan kritik operasyon geçiren hastalar.

Uygulanan Teknikler

1. Endotrakeal entübasyon ve zor entübasyon teknikleri
2. Mekanik ventilatör tedavisi ve solunum egzersizleri
3. İnvaziv monitörizasyon (Santral venöz basınç, pulmoner arter kateteri, CO ölçülmesi, arterial monitörizasyon)
4. Perkütan dilastasyonel trakestomi açılması
5. Enteral ve parenteral beslenmenin planlanması
6. Kontinü arterio-venöz hemodiafiltrasyon
7. Kan gazı ölçüm ve değerlendirilmesi
8. CPR uygulamaları ve ileri destek tedavisi
9. Fiber optik bronkoskopi