Anestezi Uygulamaları | Anestezi ve Reanimasyon - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Anestezi Uygulamaları

Kent Sağlık Grubu Anestesi ve Reanimasyon Kliniğimizde aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır.

• Genel anestezi uygulamaları
• Rejyonel anestezi uygulamaları (Epidural, sipinal, kaudal anestezi, interskalen, axiller, supraskapüler blok uygulamaları ile alt extremiteye ait sinir blokları)
• Monitorizasyon
• Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (Radyoloji ünitesi, anjiografi uygulamaları, IV anestezi gerektiren küçük müdahaleler. Endoskopide sedasyon gibi uygulamalar)
• Postoperatif analjezi
• Ağrısız Doğum