Hışıltılı Çocuk | Çocuk Alerjisi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Hışıltılı Çocuk

Hışıltı Nedir?

Hışıltı (vizing); çocukta veya bebekte ıslık çalar gibi vızıltı şeklinde tiz sesin duyulmasıdır. Hışıltı, alt solunum yollarında ya da akciğerde sorun olduğunun en önemli göstergesidir. Nefes vermede tıkanıklık olduğunun bulgusudur.

Hışıltılı çocuk tanımı; 5 yaş altında, yılda 3 defadan fazla tekrarlayan ya da bir aydan daha uzun süreli hışıltısı olan çocuklar için kullanılmaktadır. Çocukların bronş yapısı çabuk daralmaya yatkın olduğundan broşlarda tıkanıklık yapan akut ve kronik olaylar hışıltıya neden olmaktadır.

Hışıltı Nedenleri

Akut bronşiolit ile alt solunum yollarının virüsle oluşan enfeksiyonu nedeniyle olabilmektedir. Ayrıca; astım, akciğer enfeksiyonu (tüberküloz), kronik akciğer hastalığı (obliteratif bronşiolit), tekrarlayan zatürre (pnömoni), yabancı cisim aspirasyonu (kaçması), kistik fibrozis, gastroözefageal reflü, primer immun yetmezlikleri (immunglobülin G, immunglobulin A, immunglobulin M eksiklikleri), tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ile aşırı IgE yüksekliği, doğuştan trakea anomalileri, doğuştan damarsal bozukluk (vasküler halka) ve lenf bezi büyüklüğüne bağlı olarak görülebilmektedir.