Hipertiroidi | Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Hipertiroidi

Tiroid bezinin fazla çalışması ve dokular için gerekli olan miktarın üzerinde hormon salgılamasına “hipertiroidi” denir. Tiroid, fazla hormon üretirse bu kez hipofiz, TSH üretimini azaltır ve kanda bakılan TSH ölçümü normal sınırların altında değerler gösterir. Dokulara normalin üzerinde miktarlarda ulaşan tiroid hormonları, vücutta bütün fonksiyonlarda artışa neden olur. Hipertiroidi, tiroid dışı nedenlere bağlı olarak gelişen veya tiroid folikül destrüksiyonu ile ortaya çıkan duruma da “tirotoksikoz” denir. 


Hipertiroidi Nedenleri


1 – Tiroidin aşırı uyarılması

• Basedow-Graves hastalığı 
Aşırı HCG 
Hipofiz tümörleri 
Aşırı iyot alınımı 

2 - Tiroit nodüllerine bağlı gelişen hipertiroidi sebepleri

Toksik otonom fonksiyonel tiroit nodülü 
Toksik multinodüler guatr 

3 - Tiroit zedelenmesine bağlı gelişen hipertiroidiler

Subakut tiroidit 
Postpartum tiroiditi 
Ağrısız veya sessiz tiroidit 
Radyasyona bağlı gelişen tiroidit 
Akut supuratif tiroidit 

4 - Değişik nedenlere bağlı gelişen hipertiroidiler

T-3 veya T4 hormonlarının aşırı alınması 
Struma ovari 

Belirti ve Bulgular

Hipertiroidili hastalarda; sinirlilik, duygusal tutarsızlık, saldırgan tavır, sıkıntı ve bazen delüzyonlar gibi psikolojik değişiklikler, uykusuzluk, artmış terleme, ısıya karşı intolerans, yüz kızarıklığı (dolaşımda artmış tiroid hormonlarının oluşturduğu vazodilatasyona bağlı), deride ve saçlarda incelme, dökülme ve tırnaklarda yumuşama, pretibial miksödem, susuzluk, halsizlik, omuz kaslarında zayıflık ve merdiven çıkarken zorlanma gibi nöromüsküler bozukluklar (en sık görülen nöromusküler belirtiler tremor ve proksimal nöropati), iştah artmasına rağmen kilo kaybı kilo kaybı, istirahat taşikardisi, çarpıntı, atrial fibrilasyon (hipertiroidi başlıca atrial fibrilasyon nedenleri arasında yaklaşık %5-15’lik oranla 3. sırada), dispne, bacak şişliği, diyare, steatore, kusma, anoreksi gibi belirtiler ve guatr, tremor, göz bulguları, splenomegali, jinekomasti, palmar eritem ve kemik metabolizmasının artmasına bağlı olarak hiperkalsemi gibi bulgular mevcuttur .


Gebelikte Hipertiriodi

Gebelikte hipertiroidinin tanısı, belirtilerin gebelik belirtileri ile karışabilmesi yüzünden zor olabilir. Gebelikte TT4’ün üst sınırı normalin 1.5 katı olarak alınmalıdır. Normal gebeliğin ilk 3 ayında TSH düşüklüğünün beklenen bir bulgu olduğu unutulmamalıdır. Tedavide küçük dozlarda propiltiyourasil (PTU) tercih edilir. Amaç hastanın hafif hipertiroid durumda tutulmasıdır.