Merak Ettikleriniz | Kemik İliği Nakli Merkezi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Merak Ettikleriniz

Kök Hücre Nakli Nedir Neden Yapılması Gerekir?
Kemik iliği ve kanda bulunan kök hücreler, kemik iliği ve kan hücrelerini üreten hücrelerdir. Kök hücreler sağlıklı kardeşlerden, doku grubu uygun vericilerden veya hastaların kendisinden elde edilir. Hastalıkları yenmek için verilen yüksek doz ilaçlara bağlı hastalarda uzun süre kan düşüklüğü olur. Bu sırada hastalar kanama ve enfeksiyondan hayatlarını kaybedebilir. Kök hücre nakli ile bu süre kısaltılarak hastaların riski azaltılır. Ayrıca sağlıklı kan hücrelerinin oluşması sayesinde hastaların hastalıkları geçmiş ve iyileşmiş olur. Bu sayede tam iyileşme ve uzun sureli hastalıksız bir yaşam süresi sağlanır. Asistanlık yıllarımızda 2-3 yıl yaşam süresi olan hastalıklar bu sayede yenilmiş, hastaların yaşam seyirleri değişmiştir. 
Kemik İliği Nakli Nedir?
Aslında verilen kök hücredir. İlk uygulanmaya başlandığı yıllarda kök hücreler kemik iliğinden elde edildiği için adı öyle kalmıştır. İlk yıllarda ameliyathanede verici genel anestezi ile uyutulup kök hücre alınmaktaydı. Şimdi kök hücreler damardan elde edilip, hastalara verilmektedir.  Kök hücre elde edilen hasta veya sağlıklı kardeşler veya akraba dışı donörlerin aferez cihazı denilen özel makinalarla alınmaktadır. Damarı uygun olmayan hastalara kateter takılarak, aferez ünitesinde televizyon seyrederek kök hücre alınmaktadır. Gayet kolay, genel olarak komplikasyonu olmayan bir işlemdir.
Kök Hücreler Nereden Verilir?
Kök hücreleri ister kemik iliğinden, isterse damardan elde edilsin, geri verme yolu damardır. Damardan verilen kök hücreler kendine uygun çevreye bulup yerleşir. Bu çevrede kemik iliğindedir. Dolayısı ile damardan verilen kök hücreler kemik iliğine yerleşir ve yeniden kan üretmeye başlarlar.
Otolog Kök Hücre Nakli Nedir?
Hastanın kendisinden kök hücrenin alınıp kendisine geri verildiği nakile denir. Hastanın hastalığı tedavi edildikten sonra sağlıklı kök hücreler toplanır ve sıvı azotta (-196 derece Santigrat) dondurulur.  Kök hücre toplansıktan sonra, kalan hastalığı yenmek için yüksek doz ilaç verilir. Hastanın dondurulan kök hücreleri tekrar geri hastanın kendisine verilir. Ortalama 20 gün geçtikten sonra yeni kan hücreleri oluşmaya başlar. Hasta sonra kontrole gelmek üzere taburcu edilir. 
Hangi Hastalıklara Otolog Kök Hücre Nakli Uygulanır?
Bugün Dünyada en sık Multipl miyelom ve lenfomaların tedavisinde kullanılmaktadır. Lenf bezi kanserlerinin bazı tiplerinde neredeyse standart tedavi yöntemi olmuştur. Böbrek yetmezliği, kemik kırıkları ve bağışıklık sisteminin bozukluğuna yol açıp hastaların ölümüne neden olabilen multipl miyelom hastalığının tedavisinde en önemli aşamadır.  Ayrıca doku uygun kardeş veya akraba vericisi olmayan akut kan kanserleri (lösemiler) için alternatif tedavi yöntemidir. 
Otolog Kök Hücre Naklinde Hangi Komplikasyonlar Görülür?
Hastalarda kullanılan ilaçlara, hastalığa ve kan hücrelerinin düşük olduğu döneme ait problemler görülür. İlaçlara bağlı; geçici saç dökülmesi, bulantı, kusma, idrarda kanama, karaciğerde ve böbrekte bozukluklar olabilir. Hastlarda bunların olmaması için damardan sıvı, ilaç verilerek tedbirler alınır. Kan hücrelerinin düşük olduğu dönemde kanama ve enfeksiyonlar görülür. Bu dönemde hastaların ateşi çıkabilir. Hastalar kan hücreleri çıkıncaya kadar mikropsuz ve kısıtlı girişin olduğu odalarda tutulur. Hastalara antibiyotikler, alyuvar ve trombosit içeren ışınlanmış kan ürünleri verilir. Bu komplikasyonlar genellikle geçici olup, hastanın kan hücreleri çıkmaya başladıktan sonra düzelir. 
Allojenik Nakil Nedir?
Hastaya, doku grubu uygun kardeş veya akraba dışı vericiden toplanan kök hücrelerin verilmesine denir. Kardeşler arası doku grubu uygun olma oranın genellikle %30 civarındadır. Bu nakilde kan grubunun aynı olması şart değildir. Farklı kan grubu olan hasta ile verici olabilir. Önemli olan doku grubu uyumudur. Hastalar tedavi olduktan sonra sağlıklı vericiden kök hücreler toplanır, bu sırada yüksek doz kemoterapi alan hastaya toplanan hücreler verilir. Ortalama 20 gün geçtikten sonra yeni kan hücreleri oluşmaya başlar. Hasta sonra kontrole gelmek üzere taburcu edilir. Allojenik nakilde verilen kök hücrelerin reddedilmemesi için hastlara bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar verilir. Bu nedenle uzun sure enfeksiyona yatkın olurlar.
Hangi Hastalıklara Allojenik Kök Hücre Nakli Uygulanır?
Dünyada ve ülkemizde en çok akut lösemi denilen kan kanserlerine uygulanır. Özellikle yetişkinlerde görülen, Akut Miyeloblastik Lösemi denilen kan kanserlerinin standart tedavisidir. Kemik iliği yağlanması ile seyreden ve hastaların kan değerlerinin düşüklüğü ile giden aplastik aneminin hayat kurtarıcı tedavisi olmuştur. Akdeniz anemisi hastalığı (Talasemi major), orak hücreli anemi, bağışıklık sistemi yetmezliği ve paroksismal nokturnal hemoglobinüri gibi kalıtsal ve sonradan oluşan kan hastalıklarının tedavisinde en önemlidir.
Allojenik Kök Hücre Naklinde Hangi Komplikasyonlar Görünür?
Hastalarda kullanılan ilaçlara, hastalığa ve kan hücrelerinin düşük olduğu döneme ait problemler görülür. İlaçlara bağlı; geçici saç dökülmesi, bulantı, kusma, idrarda kanama, karaciğerde ve böbrekte bozukluklar olabilir. Hastlarda bunların olmaması için damardan sıvı, ilaç verilerek tedbirler alınır. Kan hücrelerinin düşük olduğu dönemde kanama ve enfeksiyonlar görülür. Bu dönemde hastaların ateşi çıkabilir. Hastalara antibiyotikler, alyuvar ve trombosit içeren ışınlanmış kan ürünleri verilir. Hastalar kan hücreleri çıkıncaya kadar mikropsuz ve kısıtlı girişin olduğu odalarda tutulur. Bu komplikasyonlar genellikle geçici olup, hastanın kan hücreleri çıkmaya başladıktan sonra düzelir.

En önemli komplikasyon vericinin hücrelerinin yerleşmesi sonucunda, alıcının dokularının etkilenmesi sonucunda görülen Graft versus host hastalığıdır. Bu amaçla hastalar uzun sure bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanır. Bu sırada enfeksiyonlardan korunmak için temizlik kursallarına dikkat edilir.
Hangi Durumlarda Bizi Aramalısınız?
Ateşiniz 38 derece üzerine çıkarsa,
Geçmeyen şiddetli kemik ağrılarınız ortaya çıkarsa,
Aksırma, öksürme, ses kısıklığı,
İdrar yaparken yanma, sık sık idrara çıkma,
Kasık bölgenizde yara, akıntı, koku, kanama,
Deride döküntü, kabarıklık, kırmızılık, morarma,
Ağız içinde yara, renk değişikliği, diş eti sorunları,
Makatta ağrı, kanama,
Baş dönmesi ve ağrısı,
Vücudunuzda; özellikle el ve ayak tabanında döküntü veya kızarıklık olmaya başlarsa,
İshal ve kusma şikâyetleriniz olursa,
İdrar yaparken yanma ve kanama olursa, gözlerde kuruluk şikâyeti başlarsa,
Normalden uzun süren ve aşırı miktarda adet kanaması olması durumunda, Doktorunuzun önerdiği ilaçlar dışında önerilen hiçbir ilaç ya da bitkisel maddeyi kullanmayınız.
Kök Hücre Nasıl Toplanır, Vericilere Hangi Testler Yapılır?
Hasta veya donörlere katater takılır. Kök hücreyi kemik iliğinden çıkarıp damarlarda dolaşmasını sağlayan kemoterapi ilaçları veya onların hızlı artmasını sağlayan ilaçlar verilir. Uygun zamanda aferez cihazı denilen, onları tanıyıp ayırt eden cihazlarla kök hücreler hastadan veya vericiden toplanır. Hemen kullanılacaksa dondurmadan hastaya verilir., sonra kullanılacaksa dondurarak saklanır.

Nakil Öncesi Hastalar ve Kök Hücre Vericilerine Hangi Testler Yapılı? 

Hasta ve vericiler; kan, idrar, akciğer, kalp, karaciğer, sarılık, enfeksiyon tetkikleri yapılır. Bunların sonuçlarına göre karar verilir. Hastanın Diş muayenesinde çürüğü vb problemleri varsa tedavi edilir. Özellikle akciğer, kalp hastalığı yönünden araştırılır. Karaciğer ile ilgili sorunları çözülür. Hastanın pskolojik açıdan uygun olup olmadığına bakılır. Gerekli destek tedavileri uygulanır. Hasta kök hücre nakli hakkında bilgilendirilir. Hasta kendi rızası ile kabul ettikten sonra hastalığına ve durumuna göre tedavisine başlanılır.