Yapılan Tetkikler | Nükleer Tıp - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Klinik Rehberi
Klinik Tanıtımı Yapılan TetkiklerPET / CTSPECT / CTRadyoaktif İyot Tedavisi
Kliniğin Hizmet Verdiği Merkezler
Kent HastanesiOnkoloji Merkezi
Klinik Doktorları
Uzm. Dr. Emine ACAR AKKAYA
İlgili Dökümanlar

Yapılan Tetkikler

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM  

• Miyokard perfüzyon SPECT, egzersizli    
• Miyokard perfüzyon SPECT, farmakolojik    
• Miyokard FDG-PET, viabilite çalışması  

NÜKLEER ONKOLOJİ  

• Onkolojik PET  
• İyot-131 tüm vücut tarama sintigrafisi  
• Tümör görüntüleme, tüm vücut (I-123 MIBG)  
• Sentinel lenf nodu çalışması  

İSKELET SİSTEMİ  

• Kemik sintigrafisi, üç fazlı  
• Kemik sintigrafisi, tüm vücut  

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ  

• Beyin perfüzyon SPECT  
• Beyin FDG-PET  

SOLUNUM SİSTEMİ  

• Akciğer perfüzyon sintigrafisi  
• Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi  
• Akciğer ventilasyon sintigrafisi        

ENDOKRİN SİSTEM  

• Tiroid sintigrafisi
• Tiroid uptake çalışması (I-131)
• Paratiroid sintigrafisi, dual faz  

NÜKLEER HEMATOLOJİ  

• Karaciğer hemanjiyom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile  
• Kemik iliği sintigrafisi
• Selektif dalak sintigrafisi  

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM  

• Gastrointestinal kanama çalışması  
• Gastroözefajiyal reflü (GÖR) çalışması
• Meckel divertikülü araştırması  
• Mide boşalma çalışması  
• Özefagus transit çalışması  
• Tükrük bezi sintigrafisi  

GENİTOÜRİNER SİSTEM  

• Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m DTPA)  
• Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m MAG3)  
• Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü  
• Böbrek parankim sintigrafisi, planar  
• Testis sintigrafisi