Girişimsel Algoloji Uygulamaları | Algoloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Girişimsel Algoloji Uygulamaları

Algoloji Kliniğimizde Uyguladığımız Girişimsel Algoloji Uygulamaları

 • Epidural steroid rnjeksiyonları
 • Arka kök ganglionun Pulsed Radyofrekans (DRG Pulsed RF) ile ağrı tedavisi
 • Faset eklem enjeksiyonu ve faset medial dal sinir bloğu ve denervasyonu (Medial dal RF Termokoagulasyon)
 • Disk denervasyonu ve intradiskal (diskiçi) girişimler
 • Erector Spina bloğu ve paravertebral bloklar
 • Epidural lizis (Racz prosedürü)
 • Epidural kateter ve epidural port takılması
 • Kaudal steroid enjeksiyonu
 • Epiduroskopi
 • Eklemiçi enjeksiyonlar (omuz, diz, kalça, çene eklemi ve d.)
 • Çölyak pleksus bloğu
 • Splanknik blok
 • Gasser ganglion bloğu
 • Trigeminal sinir dallarının bloğu
 • Sfenopalatin ganglion bloğu
 • Glossofarengial sinir bloğu
 • Frenik sinir bloğu
 • İnterskalen blok, superior trunk bloğu, supraklavikuler ve aksiller blok
 • Tuzak nöropatilerde (Karpal tünel sendromu, Tarsal tünel sendromu ve d.) enjeksiyonlar
 • İnterkostal sinir bloğu
 • Geniküler sinir bloğu ve geniküler sinir denervasyonu
 • Pudendal sinir bloğu
 • Büyük oksipital sinir (GON) ve küçük oksipital sinir (LON) bloğu ve radyofrekas tedavisi
 • Diğer sinir (supraskapüler, ilioinguinal, iliohipogastrik, lateral femoral kutanöz sinir ve d.) blokları ve radyofrekans tedavisi
 • Kronik Migren tedavisinde Botoks enjeksiyonu
 • Devamlı blok için sinir kateterlerinin takılması
 • Stellat ganglion bloğu
 • Torakal sempatik blok
 • Lomber sempatik blok
 • Superior hipogastrik pleksus bloğu
 • İmpar ganglion bloğu ve nörolizi
 • Yumşak doku (kas, bursa, tendon ve d.) enjeksiyonları
 • Topuk blokları
 • Tetik nokta enjeksiyonu ve kuru iğne tedavisi
 • PRP ve Kök Hücre tedavisi
 • Hasta kontrollü analjezi
 • İntratekal Morfin Pompası takılması
 • DCS (Dorsal Kolon Stimülatörü) takılması
 • Sakral Sinir Stimülatör (SNS) takılması