Ameliyatsız Varis Tedavisi | Radyoloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Bacaklarda oluşan varislerin nedeni, toplardamar yetmezliğidir. Bacaklardaki kirli kan, kişi hareket ederken bacak kaslarının kasılmasıyla yukarı doğru pompalanır ve kalbe ulaştıktan sonra akciğere giderek, temiz kan haline dönüşür. Toplardamarlardaki kapakçıklar sayesinde bacaklardaki kirli kan yerçekimiyle tekrar geriye kaçmaz. Bazen bu toplardamarlardaki kapakçıklar verimli çalışamaz, hasar görür ya da yükü kaldıramaz. Bu durumda akciğere gitmesi gereken kirli kan, yerçekimi etkisiyle geri kaçar ve bacak toplardamarlarında birikir ve varisler ortaya çıkar.

Girişimsel radyolojik bir yöntem olan damar-içinden varis tedavisi, “endovenöz (damar-içi) venöz yetmezlik tedavisi” olarak da bilinen lazer, RF ve MOCA gibi tüm modern tedavi yöntemleri, bacaklardaki varislerin ve buna bağlı şikayetlerin ortadan kaldırılmasında başarılı bir şekilde uygulanmakta ve yaygınlık kazanmaktadır. Bu tedavilerde temel yaklaşım, girişimsel radyolojik görüntüleme eşliğinde ameliyat gerektirmeden ve genel anestezi uygulanmadan varislerin ortadan kaldırılmasıdır. 


Damar-içi (endovenöz) yöntemler ile toplar-damar yetmezliği tedavisi, klasik cerrahi varis ameliyatına göre çeşitli avantajlara sahiptir: Hasta işleme yürüyerek gelmekte, işlem sonrasında yürüyerek evine gitmektedir. Hastanın hastanede yatması gerekmemektedir. Damar-içi işlem, tamamen lokal anestezi ile yapılmakta, hasta ince bir iğne dışında ağrı hissetmemektedir. Girişim Doppler Ultrason ile birebir görülerek yapıldığı için hasta güvenliği ve işlem başarısı yüksektir, yara izi yoktur.

Varis Tedavisinde Diğer Seçenekler:
• Cerrahi işlemler
• Lazerle varis tedavisi (EVLA)
• Radyofrekans ablasyonla tedavi (RF)
• Mekanokemikal ablasyon (MOCA)
• Özel köpük uygulamaları yapan cihazlar ile tedavi