Gastroenteroloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Gastroenteroloji

Kent Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğimizde sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi ve pankreas organları ile bu organlarda oluşan hastalıklar Gastroenteroloji Kliniğimizin çalışma alanlarıdır.  

Gastroenteroloji Kliniğimizde;

Endoskopi ve kolonoskopi gibi tanısal girişimlerin yanı sıra, E.R.C.P. safra kanalı taşlarının çıkartılması, stent yerleştirilmesi, kolon poliplerine uygulanan polipektomi gibi terapötik işlemler de uygulamalarımız arasındadır.    


Karaciğer hastalıklarının (kronik hepatit, siroz) izlemi ve karaciğer biyopsisi ile siroz nedeniyle oluşan özofagus varislerinin skeroterapi ve band ligasyonu tedavileri uygulanmaktadır. 

Sindirim sistemi kanamaları (ülser, asprine bağlı vb) hastanemizin acil servisinde yapılan ilk tedaviyi takiben izlenmekte; kanamaya yönelik enjeksiyon, bipolar elektrokoagülasyon, klip uygulaması gibi tedaviler uygulanmakta, yine de kanamanın durdurulamadığı hastalarda ise hastanemizin girişimsel radyoloji bölümünde embolizasyon yapılmaktadır. 

İleri yaşa ya da beyin hasarına bağlı beslenememe durumlarında hastanın midesine tüp yerleştirilmekte (Perkutan Endoskopik Gastrostomi - PEG), takip eden dönemde ise izlemi ve bakımı sürdürülmektedir.