Genel Cerrahi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Genel Cerrahi

Kent Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğimizde güçlü teknik altyapı olanaklarımızla hizmet vermekteyiz.
KANSER CERRAHİSİ

Cerrahi, kanserli dokunun vücuttan çıkartılmasıdır. Birçok kanserde cerrahi tedavi uygulanan bir yöntemdir ve bazı kanserlerde cerrahi tedavi sağlanmaktadır. Cerrahi aynı zamanda biyopsi, evreleme, yan etkiler ve ağrının azaltılmasında kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Cerrahi tedavinin yan etkileri, cerrahinin tipine ve hastanın tedavi öncesi genel sağlık durumuna bağlıdır. En sık görülen yan etki, hastaların pek çoğunda kolaylıkla tedavi edilebilen ağrıdır.

Kanser cerrahisinin diğer ameliyatlardan en belirgin farkı; tümörün nüks etmemesi için tümöre mümkün olduğunca dokunmadan, delmeden ve özellikle tedavi edici kanser ameliyatlarında daima etrafta mutlaka sağlıklı doku kazanılarak tümörlü dokunun lenf bezleri ve etkilediği tüm yandaş organlar ile birlikte eksiksiz olarak çıkartılmasıdır.

Kanser Cerrahisi Türleri;
*Koruyucu (profilaktik)

*Tanısal (diagnostik)

*Evreleme amaçlı

*Tedavi edici (küratif)

*Tümör hacmini azaltan (debulking)

*Geçici çözüm sağlayan (palyatif)

*Destekleyici (suportif)

*Doku bütünlüğünü sağlamaya yönelik (rekonstrüktif)

ENDOKRİN CERRAHİSİ

Guatr (tiroid bezi) hastalığı başta olmak üzere vücuttaki tüm endokrin bezlerin (paratiroid, böbreküstü bezi) hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.


MEME CERRAHİSİ

Tüm meme hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Özellikle meme kanseri tedavisinde tüm cerrahi seçenekler uygulanmakta; patoloji, onkoloji, psikiyatri ve gerektiğinde plastik cerrahi klinikleriyle multidisipliner bir yaklaşım izlenilmektedir.  

ÜST GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİ

Yemek borusu (ösefagus), mide, duodenum ve ince bağırsaklarda görülen hastalıkların cerrahi tedavisi uygulanmaktadır.

KOLO-REKTAL CERRAHİ

Hemoroid (basur), fissür, fistül, sinüs pilonidal (kıl dönmesi) gibi anal bölge ve kalın bağırsağın tüm selim ve habis hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.


Perianal Apseler- Perianal Fistüller

 • Perianal apseler; Crytoglandüler epitel ile döşeli anal kanaldan başlar,
 • İnternal anal sfinkter normalde bir bariyer fonksiyonu görür, fakat cryptlerin olduğu yerde bu bariyer bütünlüğü bozulur,
 • Enfeksiyon bir kez intersfinkterik alana ulaşırsa, buradan komşu alanlara yayılabilir,
 • Anal kanal çevresindeki yumuşak dokuların enfeksiyonu/apse gelişimi oluşur,
 • En sık 30-40 yaş arasında görülür,
 • Erkeklerde kadınlara göre daha sık,
 • Hastaların %30 ‘u daha önce kendi kendine veya cerrahi müdahale ile iyileşen bir apse hikayesine sahiptir,
 • Abseler; %10-15 oranında tekrarlar, apselerin %15-40’ında fistül gelişir,
 • Yaz ve ilkbahar mevsiminde daha sık görülür,
 • Kişisel temizlik, ishal veya barsak alışkanlığı ile görülme sıklığı arasında bir bağlantı yoktur.

 

Perianal apse oluşmasına zemin hazırlayan faktörler:

 • Yabancı cisim,
 • Anal bölgede travma,
 • Geçirilmiş ameliyatlar,
 • Malignite,
 • Hidradenitis süpürativa,
 • İmmun yetmezlik
 • Diyabet, tüberkülöz, obezite
 • Radyasyon,
 • Crohn hastalığı,

Perianal apse ne gibi şikayetler yapar?

Perianal bölgede rahatsızlık hissi,

 • Ağrı(hareketle, defekasyon sırasında, oturma ile aratan),
 • Perianal bölgede kaşıntı hissi,
 • Ateş, halsizlik, titreme,
 • Fistül geliştiğinde zaman zaman artan azalan akıntı.

 

Perianal apse nasıl teşhis edilir:

 • Muayene
 • Şüpheli durumlarda; görüntüleme yöntemleri (MR,Tomografi,Ultrasonografi)

Perianal apse nasıl tedavi edilir?

 • Apsenin boşaltılması en temel tedavi yöntemidir,
 • Antibiotik kullanımını öneren veya önermeyenler vardır. Enfeksiyonun ağır seyretme riski olan hastalarda (diyabet, immun süpresyon, kapak hastalığı gibi) kullanımını önerenlerde mevcuttur. Hastaya ve cerrahın tercihine göre antibiyotik seçilmesi en uygun olur.
 • Apse drenajı ile beraberinde fistül cerrahisi yapılmalı mı?! Tartışması vardır. Genel olarak fistül tedavisi daha sonraya planlanır.

Perianal fistüllerde tedavi seçenekleri nelerdir?

 • fistülotomi / fistülektomi
 • Seton
 • Glue tedavisi
 • Anal flaps
 • LIFT(ligation intersfinkterik fistül tract)
 • Lazer ile fistül hattının kapatılması

Perianal fistüllerde tedavi planı yapılırken, hasta ile iyi konuşulması, riskleri, hastalığın tekrarlama ihtimali/ başarı oranı en iyi şekilde anlatılmalıdır.


Hepato-Pankteratiko-Biliyer Cerrahi
Bu grup hastalıklar içinde en sık rastlanan safra kesesi taşı ameliyatları, laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ayrıca karaciğer, safra kesesi ve yolları ile pankreasın cerrahi hastalıklarının özel deneyim gerektiren operasyonları uygulanmaktadır.
  

FITIK CERRAHİSİ

Tüm karın duvarı fıtıkları, açık veya laparoskopik yöntemle onarılmaktadır. Ayrıca müdahale odasında lokal anestezi ile küçük cerrahi işlemler yapılabilmektedir.

Genel Cerrahi bölümünü ilgilendiren sık görülen fıtıklar; inguinal herni ( kasık fıtığı), umblikal herni ( göbek fıtığı), insizyonel herni ( geçirilmiş ameliyatlar sonrası oluşan fıtıklar), epigastrik herni, femoral herni olarak sayılabilir, daha nadir görülen başka hernilerde vardır.

Herni ameliyatlarının bazıları laparoskopik( kapalı ameliyat) yöntem ile yapılabilir. Uygun hasta seçimi ve doğru yöntem ile laparoskopik- açık cerrahi ameliyatlarının başarı şansı aynıdır. Laparoskopik cerrahi de ağrı,  yara izi ve normal hayata dönüş daha iyi olabilmektedir.

Ameliyat sırasında hasarlı bölgenin onarımı ve tekrarlama riskini azaltmak için Mesh adı verilen özel malzemeler kullanılmaktadır.