Genel Cerrahi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Genel Cerrahi

Kent Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğimizde güçlü teknik altyapı olanaklarımızla hizmet vermekteyiz.
Kanser Cerrahisi

Cerrahi, kanserli dokunun vücuttan çıkartılmasıdır. Birçok kanserde cerrahi tedavi uygulanan bir yöntemdir ve bazı kanserlerde cerrahi tedavi sağlanmaktadır. Cerrahi aynı zamanda biyopsi, evreleme, yan etkiler ve ağrının azaltılmasında kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Cerrahi tedavinin yan etkileri, cerrahinin tipine ve hastanın tedavi öncesi genel sağlık durumuna bağlıdır. En sık görülen yan etki, hastaların pek çoğunda kolaylıkla tedavi edilebilen ağrıdır.

Kanser cerrahisinin diğer ameliyatlardan en belirgin farkı; tümörün nüks etmemesi için tümöre mümkün olduğunca dokunmadan, delmeden ve özellikle tedavi edici kanser ameliyatlarında daima etrafta mutlaka sağlıklı doku kazanılarak tümörlü dokunun lenf bezleri ve etkilediği tüm yandaş organlar ile birlikte eksiksiz olarak çıkartılmasıdır.

Kanser Cerrahisi Türleri;
*Koruyucu (profilaktik)

*Tanısal (diagnostik)

*Evreleme amaçlı

*Tedavi edici (küratif)

*Tümör hacmini azaltan (debulking)

*Geçici çözüm sağlayan (palyatif)

*Destekleyici (suportif)

*Doku bütünlüğünü sağlamaya yönelik (rekonstrüktif)


Endokrin Cerrahisi
Guatr (tiroid bezi) hastalığı başta olmak üzere vücuttaki tüm endokrin bezlerin (paratiroid, böbreküstü bezi) hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.


Meme Cerrahisi
Tüm meme hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Özellikle meme kanseri tedavisinde tüm cerrahi seçenekler uygulanmakta; patoloji, onkoloji, psikiyatri ve gerektiğinde plastik cerrahi klinikleriyle multidisipliner bir yaklaşım izlenilmektedir.   


Üst Gastro-İntestinal Sistem Cerrahisi
Yemek borusu (ösefagus), mide, duodenum ve ince bağırsaklarda görülen hastalıkların cerrahi tedavisi uygulanmaktadır.


Kolo-Rektal Cerrahi
Hemoroid (basur), fissür, fistül, sinüs pilonidal (kıl dönmesi) gibi anal bölge ve kalın bağırsağın tüm selim ve habis hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
 
Hepato-Pankteratiko-Biliyer Cerrahi
Bu grup hastalıklar içinde en sık rastlanan safra kesesi taşı ameliyatları, laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ayrıca karaciğer, safra kesesi ve yolları ile pankreasın cerrahi hastalıklarının özel deneyim gerektiren operasyonları uygulanmaktadır.
  
Fıtık Cerrahisi
Tüm karın duvarı fıtıkları, açık veya laparoskopik yöntemle onarılmaktadır. Ayrıca müdahale odasında lokal anestezi ile küçük cerrahi işlemler yapılabilmektedir.