Göğüs Hastalıkları - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Göğüs Hastalıkları

Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde; Akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz (verem), bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) ve astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bölümümüzde poliklinik, yataklı servis ve konsültasyon hizmetleri verilmektedir. Erişkin yaş grubu hastaların ayaktan ya da yatarak tedavileri gerçekleştirilmekte ayrıca gerektiğinde Acil Servis’e başvurmuş hastalara ve diğer tıbbi servislerde yatan hastalara da konsültasyon hizmeti verilmektedir.


Göğüs hastalıkları uzmanınca bronkoskopik girişimler (flexible bronkoskop ile) ve plevraya yönelik tetkik ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler de uygulanabilmektedir. Ayrıca Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarında solunum fonksiyon testleri, reversibilite testi, bronş provokasyon testleri de yapılmaktadır.