Hematoloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Klinik Rehberi
Klinik Tanıtımı Kan Hastalıkları Belirtileri ve Bulguları
Kliniğin Hizmet Verdiği Merkezler
Kent Hastanesi
Klinik Doktorları
Prof. Dr. V. Gürhan KADIKÖYLÜDoç. Dr. Ahmet IFRAN
İlgili Dökümanlar

Hematoloji


Kent Hastanesi Hematoloji Kliniğimizde hematolojik hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hastalıklar:


Anemi (Kansızlık)
• Demir eksikliği anemisi
• Vitamin B12 eksikliği ve folikasit eksikliği anemileri
• Alyuvarların yıkımına bağlı anemiler (Hemolitik anemiler)
• Vücuttan kan kaybına bağlı anemiler
• Kemik iliğinde kan yapım bozukluklarına bağlı anemiler (Miyelodisplastik sendromlar)
• Akdeniz anemisi (Talasemi) gibi kalıtsal anemiler

Kanama-Pıhtılaşma Bozuklukları
• Kol ve bacaklarda morarma, burun kanaması, uzun süren regl kanamaları ile gösteren, trambosit sayısında düşüklük ya da trombosit fonksiyonlarında bozukluk nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar (Trombositopeni, ITP vb)
• Kanda pıhtılaşma proteinlerinin eksikliğine bağlı hastalıklar (Hemofili, Von Willebrand hastalığı)
• Damarlarda pıhtı oluşumu ile kendini gösteren hastalıklar (Trombofili, Derin Ven Trombozu, Tromboemboliler)

Kan, Kemik İliği ve Lenf Bezi Kanserleri
• Dalak, karaciğer, kemik iliği ve lenf düğümünden kaynaklanan kanserler (Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalar, lösemiler)
• Akyuvarların artışı veya azalması ile seyreden kan kanserleri (Akut ve kronik lösemiler)
• Kemik iliğinden kaynaklanan kanserler (Multiple miyelom)
• Kan hücrelerinin artışı ve dalak büyüklüğü ile seyreden polisitemi vera, esansiyel trombositoz ve miyelofibrozis gibi hastalıklar

Bağışıklık Sistemi İle İlgili Hastalıklar
• Sık enfeksiyonlarla kendini gösteren kandaki lökositlerin sayıca azalması (lökopeni) ve lökositlerin fonksiyon bozuklukları