İç Hastalıkları - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

İç Hastalıkları

Kent Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniğimizde sindirim sistemi, hormonal sistem, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve alerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Kliniğimiz, tüm branşlarla sıkı bir işbirliği içinde ve multidisipliner bir anlayış ile hastaların sağlık sorunlarına en doğru yaklaşımla çözümler üretmektedir. İç hastalıkları uzmanı, tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirebilmektedir.

Genel Dahiliye

Genel dahiliye, tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri, iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Genel dahiliye hizmeti, ayakta poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve kişisel sağlık taramasını içermektedir.

Gastroenteroloji

Kent Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğimizde sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi ve pankreas organları ile bu organlarda oluşan hastalıklar Gastroenteroloji Kliniğimizin çalışma alanlarıdır. 

Endoskopi

Endoskopi (Üst GI Sistem Endoskopisi) işlemi, sindirim kanalının değişik bölümlerinin fiberoptik kablolar yardımıyla incelenmesi işlemidir ve yaklaşık 40 yıldır insanlığın hizmetinde olan çok yararlı bir tanı yöntemidir. Bu işlem sayesinde yemek borusu, mide ve bağırsakların hastalıklarının erken tanısı yapılabilmekte, girişimsel işlemlerle de aynı seansta tedaviler uygulanabilmektedir.

Hematoloji

Kent Hastanesi Hematoloji Kliniğimizde anemi (kansızlık),kanama-pıhtılaşma bozuklukları kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserleri bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Romatoloji

Kent Sağlık Grubu Romatoloji Bölümü'müzde romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Romatolog, “romatolojik hastalıklar” adı verilen birçok hastalığın tanısını koyabilmek ve tedavisini uygulamak için eğitim almış uzman hekimlerdir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus (SLE), gut, skleroderma, çocukluk çağı romatizmal hastalıklar ve sjögren sendromu başta olmak üzere romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi, romatologlar tarafından yapılmaktadır.