Yara Bakım Servisi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Klinik Rehberi
Klinik Tanıtımı
Kliniğin Hizmet Verdiği Merkezler
Kent Hastanesi
Klinik Doktorları
Opr. Dr. Yılmaz DENİZ
İlgili Dökümanlar

Yara Bakım Servisi

Vücudumuzun yapısı, yaraları kendi kendine iyileştirecek şekildedir. Ancak bazı durumlarda yaraların iyileşme süreci uzayabilmekte ya da sekteye uğrayabilmektedir. Birkaç hafta boyunca kendi kendine iyileşmeyen yaralara kronik yara adı verilmektedir.


Yaraya bakım uygulayarak, iyileşebilmesi için uygun ortamı sağlamak gerekmektedir. Hastanemizde bu konu ile ilgili yara bakım servisinde tedavi hizmeti sunulmaktadır.


Yara bakımı için, ilgili branş hekimlerimiz tarafından tedaviler düzenlenip gerekli önlemler alınmaktadır. Yara bakımının, profesyonel olarak yara bakımı eğitimi almış hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Diyabetik Ayak Yaraları

Diyabetes Mellitus ya da genel bilinen adıyla ‘’Şeker Hastalığı’’ tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem hasta hem de sağlık bakım sistemleri için önemli  bir sağlık sorunudur. Diyabetin toplumda görülme sıklığı arttıkça diyabetik ayak hastalığının sıklığı ve önemi giderek artmaktadır.


Diyabet hastalarında ayak, parmak ya da topuklarda oluşan yaralar ileri evre göstergesi kabul edilmektedir.


Gelişmiş ülkelerde diyabeti olan her altı hastadan birinde tüm yaşamları boyunca, ayaklarında ciddi sağlık problemleri oluşturan ve hayatı tehdit edebilen diyabetik ayak gelişme riski vardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ayak sorunları bundan çok daha fazladır. Çoğunlukla ciltte küçük, iyileşmeyen yara şeklinde başlayan ve derin dokuları da tahrip edebilen diyabetik ayak yaraları bazı hastalarda ayak, hatta bacak kaybına yol açabilmektedir. 

Tüm bunlar hayat kalitesinin bozulmasına, iş gücü kaybına, psikososyal travmaya ve sağlık bakım maliyetinin artmasına yol açmaktadır.


Lezyonlar, bölgeden bölgeye, sosyoekonomik farklılıklara, ayak bakımı standartlarına ve kaliteli ayakkabı giyme gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.


Ayrıca kan şekeri kontrolünün uygun şekilde yapılmaması, sigara içmek, damarlarda dolaşım bozukluğu gibi durumlar diyabetik ayak gelişimini artıran risk faktörleri kabul edilmektedir.


Enfeksiyon, bu yaralarının yarısından fazlasında karşılaşılan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonlarının tedavisi için yapılan harcamalar, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklara yapılan harcamalardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.


Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonları, hastanın ayak bakımının sağlanması ve diyabetinin kontrol altına alınmasıyla çoğu kez önlenebilmektedir. Oluşmakta olan bir yaranın veya yara enfeksiyonunun erken dönemde saptanıp tedavi edilebilmesi kötü sonuçların ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. Bu ciddi sorunla başa çıkabilmek için uygun tanı, etkin tedavi ve takiplerinin yapılabilmesi ve ayak korumasının sağlanabilmesi için profesyonel bir ekibe, donanımlı bir hastaneye ve multidisipliner yaklaşıma gereksinim vardır.


Kent Hastanesi Diyabetik Ayak Kliniğimizde deneyimli ekibimizle hizmet verilmektedir. Diyabetik ayak yarası öncelikle diyabetik ayak ve yara bakım polikliniğinde hekim tarafından görülmekte, gerekli durumlarda vasküler cerrah, ortopedi ve plastik cerrah tarafından değerlendirilip, ardından şeker hastalığının kontrolü amacıyla dahiliye/endokrinoloji uzmanına yönlendirilmektedir. Yara enfeksiyonu tespit edilen hastaların takip ve tedavisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır.