Radyasyon Onkolojisi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji türüdür. Bu enerji tıpta; görüntüleme, kanser ve bazı hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Yüksek dozdaki radyasyon enerjisinin, tedavisi yapılan organa yönlendirilmesi işlemine “radyoterapi” ya da “ışın tedavisi” adı verilir. Bu yüksek enerjili radyasyonun kullanılması ile kanser hücrelerini öldürmek yani tümörü yok etmek hedeflenir.  

Radyoterapi uygulamaları; radyasyon onkolojisi doktorları, medikal fizik uzmanları, radyoterapi teknisyenleri ve hemşirelerin yoğun işbirliğini gerektirir. Radyoterapi kanserli hücre ile beraber normal hücreleri de etkileyebilmektedir. Bu nedenle tedavi planlaması, yan etkileri en aza indirecek şekilde tecrübeli hekimlerce yapılmalıdır. Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kanser tanısı almış hastaların tedavisi ve takibi disiplinlerarası yaklaşımla dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.  
Son yıllarda Radyasyon Onkolojisi dalında kullanılan cihaz ve uygulamalarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte tümörlü dokuların hassas bir şekilde yüksek dozlarda ışınlanabilmesi ve sağlıklı dokuların tolerans dozlarında korunabilmesi sağlanabilmektedir. Bu iki hedefin gerçekleşmesiyle oluşabilecek yan etkileri azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini korumak mümkün olmaktadır.  

Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde yüksek teknolojiye sahip tedavi cihazları kullanılmaktadır. 

TrueBeam (Linac-Lineer Hızlandırıcı)

Varian Medikal sistemlerinin gelişmiş bir radyoterapi cihazıdır. Bu cihaz çok güçlü noktasal doğruluk ve büyük bir hassasiyetle tümöre radyasyon verecek şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş görüntü alma özelliği ile tümör hareketini birleştirerek kesin doğrulukta tedavi uygulamaya olanak sağlar. Hızlı tedavi özelliği ile akciğer, karaciğer, baş boyun, prostat kanserlerinin tedavisi en güvenilir şekilde uygulanmaktadır. 


IMRT (Intensity modulated radiation therapy )(Yoğunluk ayarlı radyoterapi) 

Kanser tedavisi alanındaki teknolojik gelişimin en son duraklarından biri IMRT teknolojisi sayesinde kanserli hücrelere maksimum radyasyon dozu verilirken, ışın almaması gereken çevre dokulara minimum düzeyde ışın verilerek, yüksek korunma sağlanabilmektedir. 

IGRT (Image-guided Radiation Therapy) (Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi)
Toraks ve üst abdomen içerisinde yer alan tümörlerin tedavisinde solunum hareketleri, pelvis içinde yer alan tümörlerin tedavisinde bağırsak hareketleri, rektum ve mesanenin doluluk dereceleri, tedavi alanlarını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerdir. IGRT’de amaç; tedavi edilecek hedef bölgenin her gün aynı olmasını sağlayarak “set-up” hatalarını ve organ hareketlerini elimine ederek tedavi planlanmaktadır. 

RPM (Real-time Position Management Respiratory Gating) 
RPM sistemi invaziv olmayan, video bazlı bir görüntüleme sistemidir. Bu sistem ile akciğer, meme, ve üst batın bölgelerinde kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. RPM sistemi ile hasta solunum fazlarında değişen tümör hareketi takibi yapılabilmektedir. Hastanın göğüs kafesi veya karın duvarı üzerine konan ve yansıtıcı işaretler içeren kübik plastik bir kutu kızılötesi bir kamera ile izlenerek solunum fazları grafiği bilgisayar tarafından takip edilir. Tedavi cihazı seçilen solunum fazında ışın verecek şekilde ayarlanır. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilmektedir.

Varian GammaMed Plus iX Brakiterapi Cihazı

 
Brakiterapi, kanserli hücrelerin bulunduğu yere doğrudan ışın verebilmek için vücudun içine küçük radyoaktif kaynakların yerleştirilmesidir.

Bu yöntemle küçük volüme en yüksek doz verilirken normal dokular korunabilmektedir. Genellikle dışarıdan uygulanan tedaviye ek olarak uygulanır. Tedavinin temel amacı, etraftaki normal dokuları radyasyondan koruyarak tümörlü bölgeye yüksek dozlarda radyoterapi verebilmektir. Radyoaktif kaynakların özel aplikatörler yardımıyla, doğal bir vücut boşluğuna, ışınlanacak doku ile temas edecek şekilde yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.   .

Uygulama alanları
Endometrium, serviks, vajen  kanseridir.

Gamma Knife Perfexion

Gamma Knife, kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları ile tedavi eden bir teknolojidir.

Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir. Gamma Knife’ın dünyada en sık kullanıldığı hastalık farklı kanserlerin beyne olan metastazları, AVM'ler, metastatik beyin tümörleri ve iyi huylu beyin tümör çeşitleri olan vestibüler schwannomlar ve meningiomlar’dır.  Hastalara kansız ve ameliyatsız tedavi imkânı sunmaktadır. Yoğun bakım gereksinimini ortadan kaldıran, sadece bir kaç saat süren bir tedavi şeklidir. Tedavi sonrası hastalar günlük yaşantısına dönebilmektedir.

Gamma Knife tedavisi nedir?

Gamma Knife tedavisi, beyin tümörlerinde, beyin damarsal bozukluklarında, trigeminal nevralji gibi beyin sinirlerinden kaynaklı

yüz ağrılarında, tremor (el titremesi), Parkinson gibi bazı hareket bozukluğu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir radyoretapi

tedavisidir.

Gamma Knife tedavisi nasıl uygulanır?

Gamma Knife tedavisine, hastanın basına bir metal çerçeve takılarak başlanır. Metal çerçeve takıldıktan sonra yapılan MR tetkiki üzerinde tedavi planlanması yapılır. Planlama sonrasında hasta Gamma Knife tedavisine alınır. Ortalama 30-40 dakika süren tedavi sonrasında hastalar aynı gün taburcu edilir.

 

Hastalar bu tedavi sırasında ağrı duyarlar mı?

Hastalar metal çerçevenin takılmasından önce yapılan lokal anestezik iğnenin sızısı dışında bir ağrı

hissetmezler. Özellikle tedavi sırasında bir ağrı duymazlar.

 

Bu tedavinin yan etkisi var mıdır?

Gamma Knife tedavisi sırasında kullanılan metal çerçeve sayesinde ısın demetleri, hastalıklı dokuya odaklanarak sadece tümör dokusuna zarar verirler. Tek basına gelen ısın demetleri normal dokulara zarar vermez. Odaklandıkları tümör veya damarsal dokuda harabiyet yaratarak etki gösterirler. Bu sebeple yan etki neredeyse görülmez. Fakat tümör dokusunun yerleşimine göre bazı bölgelerde yüzde 1-2 oranında etkilenme görülse de bunlar geçicidir.

 

Gamma Knife tüm beyin tümörlerinde uygulanır mı?

Gamma Knife tedavisi ilk yıllarda beynin menengiom, nörinom gibi iyi huylu tümörlerinde kullanılmasına rağmen yapılan çalışmalar ve tedaviler göstermiştir ki; beynin iyi huylu ve kötü huylu birçok tümöründe günümüzde ameliyata gerek olmadan bu tümörler Gamma Knife tedavisi ile kontrol edilebilmektedir.

 

Gamma Knife tedavisi beyin tümörleri tedavisinde ameliyata alternatif bir yöntem midir?

Gamma Knife tedavisinin etkili olabilmesi için beyin tümörlerinin hacimleri önemlidir. Yüksek hacimli tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile verilen radyasyon dozu artacağı için yan etki görülme riski artmaktadır. Bu sebeple hacmi 10 cc altında veya çapı 3 cm altında olan tümörler için Gamma Knife ameliyata alternetif olabilir. Daha büyük tümörlerde öncelik, cerrahi ile tümörün çıkarılmasıdır.

 

Ameliyat ile çıkarılamayan tümörlerde Gamma Knife tedavisi uygulanabilir mi?

Bazı durumlarda hastanın hayatını riske etmemek için ameliyatla tümörlerin tamamı çıkarılamaz, bu ameliyat sonrası kalıntı

tümörlerde Gamma Knife tedavisi uygulanabilir.

Kent Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Gamma Knife tedavisi ne zaman başladı?

İzmir’de 13 Şubat 2019 tarihinde ilk Gamma Knife tedavisi yapıldı. Başlangıçtan bu yana 100’den fazla hasta başarı ile tedavi edildi.

 

Merkezinizde şu ana kadar tedavi edilen hastalıklardan örnekler verebilir misiniz?

Menengiom, akustik nörinom, hipofiz adenomu, glomus jugulare, nöroendokrin tümör gibi iyi huylu tümörler. Beyin metastazları, yüksek dereceleri glial tümörler gibi kötü huylu tümörler. AVM, kavernom gibi damarsal patolojiler ve trigeminal nevralji gibi yüzün ağrılı hastalığında Gamma Knife tedavileri Kent Onkoloji Merkezi’nde başarı ile uygulandı.